Informacja w sprawie brakowania Historii Chorób z byłego Oddziału Leczenia Oparzeń Szpitala Nr 2


Zarząd Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. uprzejmie informuje wszystkich pacjentów, że zakończono procedurę brakowania dokumentacji medycznej – Historie Chorób z byłego Oddziału Leczenia Oparzeń Szpitala Miejskiego nr 2 z lat 1983-1985.

Wszyscy pacjenci oraz ich następcy prawni mają prawo ubiegać się o wydanie oryginałów dokumentacja medycznej w okresie 90 dni od daty ukazania się informacji.

Wnioski można składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej szpitala – sekretariat@zozsiemianowice.pl bądź osobiście w Biurze Zarządu w godzinach od 800 do 1400.

Wniosek musi zawierać niezbędnie, następujące informacje:

  • Imię pacjenta
  • Nazwisko pacjenta a w przypadku jego zmiany, nazwisko pierwotne.
  • Datę urodzenia pacjenta
  • Dane kontaktowe – adres ewentualnie numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej.
  • Ewentualnie konieczne upoważnienia i rozstrzygnięcia sądowe w przypadku ubiegania się o dokumentację przez osoby trzecie w imieniu pacjenta.
  • Dopisek o treści „Brakowanie historii chorób z Oddziału Leczenia Oparzeń” w tytule e-mail w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej.

Wszelkie zapytania należy przesłać na adres poczty elektronicznej szpitalasekretariat@zozsiemianowice.pl, bądź pod numerem telefonu – 32/228-30-30 wew.323 w godzinach od 800 do 1400.