Ograniczenia możliwości korzystania ze znieczuleń zewnątrzoponowych do porodu


Informujemy, iż z uwagi na zmienione zasady udzielenia świadczeń przez lekarzy łączących umowy o pracę z kontraktami, wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z dnia 9.08.2018r. do czasu objęcia Szpitala wykazem, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy zmuszeni jesteśmy do ograniczenia możliwości korzystania ze znieczuleń zewnątrzoponowych do porodu poza przypadkami bezwzględnych wskazań medycznych. Pozostałe metody łagodzenia bólu porodowego są stosowane w sposób nieprzerwany i dostępne całodobowe.