Informacja o godzinach pracy dnia 24.12.2018 roku


Informujemy, że w związku z podjętą decyzją Zarządu Spółki dotyczącą zapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę w święto 11  listopada 2018 r. dzień 24.12 2018 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla Przychodni Specjalistycznej, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz administracji.

Oddziały szpitalne oraz Centralna Izba Przyjęć zabezpieczają, bez zmian, realizację świadczeń zdrowotnych.