Dieta Mamy


Szanowni Państwo,

informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.  z dniem 15.04.2020 r. przystąpił do pilotażowego programu, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537).

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych, oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.

Warunkiem przystąpienia Pacjentki do programu  jest podpisanie oświadczenia wraz ze zgodą na udział w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym– Dieta Mamy”. W programie uczestniczyć mogą tylko Pacjentki, które otrzymują posiłki z diety dla osób zdrowych, czyli podstawowej.
Pacjentka wyrażająca chęć uczestnictwa w programie nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

KONSULTACJE Z DIETETYKIEM

Podczas hospitalizacji Pacjentki w ramach programu mogą skonsultować się z dietetykiem.
Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej należy zgłosić położnej.

Spotkania z dietetykiem odbywają się  od poniedziałku do piątku 8.00 – 10.00, lub drogą elektroniczną poprzez  adres dietamamy@zozsiemianowice.pl

Konsultacje są również możliwe w okresie dwóch miesięcy od dnia wypisu Pacjentki ze szpitala.

Bezpłatne konsultacje dietetyczne online, prowadzi również Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej-  więcej na poradnia.ncez.pl

Wszystkie Pacjentki biorące udział w programie Dieta Mamy zachęcamy do wyrażania opinii dotyczących serwowanych posiłków na adres dietamamy@zozsiemianowice.pl oraz bezpośrednio do personelu medycznego.

Informacje w zakresie prawidłowego odżywania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej – www.ncez.pl