Dofinansowanie dla Szpitala z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii


Z przyjemnością informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o otrzymał dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 334.900,00 zł.

Za uzyskane środki finansowe w wyniku przetargu zakupiono:

Lp.

Rodzaj aparatury / sprzętu medycznego

Ilość / szt.

Łączna wartość

1.

Aparat USG DRAMIŃSKI BLUE

1

60.750,00

2.

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa RN-S7 Smart

6

17.496,00

3.

Respirator stacjonarny SERVO-AIR

1

83.592,00

4.

Videofiberoskop (bronchofiberoskop)

1

36.656,00

5.

Kardiomonitor BeneVision

2

62.640,00

6.

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa SP5

10

26.892,00

7.

Respirator transportowy

1

72.360,00

8.

Urządzenie do kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń i karetek

1

19.397,40

9.

Urządzenie do ogrzewania pacjenta

2

14.577,84

RAZEM

394.361,24

Wartość dotacji

334.900,00

Wkład własny

59.461,24

W/w sprzęt będzie wsparciem w realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (COVID-19).