Działalność Poradni Leczenia Bólu zostaje zawieszona do odwołania.


W związku z brakiem lekarza udzielającego świadczeń w Poradni Leczenia Bólu, za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, działalność w/w Poradni zostaje zawieszona do odwołania.