Odwiedziny Pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu


Szanowni Państwo – Bliscy Naszych Pacjentów

Informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom a jednocześnie uwzględniając stan epidemii Sars-Cov-2 dopuszczamy odwiedziny Pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu pod ściśle określonymi warunkami.

 

  1. Odwiedziny są możliwe wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu
    w sekretariacie oddziału w którym przebywa pacjent.
  2. Czas trwania odwiedzin wynosi maksymalnie 20 minut.
  3. Na jednej sali chorych może przebywać maksymalnie jedna osoba odwiedzająca, więc terminy odwiedzin będą podporządkowane tej zasadzie.
  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do punktualnego zgłoszenia się oraz poddania się procedurze TRIAGE w Izbie Przyjęć Szpitala.
  5. Osoby odwiedzające, które nie zastosują się do aktualnych wymogów nie będą mogły odwiedzić swoich Bliskich.

 

W razie zmiany sytuacji epidemiologicznej zasady mogą ulec zmianie.