Ważność testów na COVID-19


Każdy pacjent wykonujący test komercyjnie zobowiązany jest sprawdzić ważność testu w danym kraju.