Kadra Szpitala


Zarząd Szpitala

image-146

Agnieszka Wołowiec – Prezes

Prezes Szpitala Miejskiego sp. z o.o. od 2016 roku, dotychczasowy audytor miejski. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia, w tym ich restrukturyzacji. Koncepcja rozwoju którą kieruje się Pani Prezes bazuje głównie na pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz oraz wykorzystaniu posiadanego przez szpital potencjału kadrowego.

Jan Brol
image-147

Jan Brol – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych/Główny Księgowy od 2013 roku.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie jako menadżer finansów w różnych sektorach działalności.

Ordynatorzy i kierownicy medyczni

image-148

dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych I, Dyrektor ds. Lecznictwa

Całą drogę zawodową związała z Oddziałem Chorób Wewnętrznych I Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, w którym pracę rozpoczęła po skończeniu z wyróżnieniem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zdobywała kolejno I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w 1985 roku oraz II stopień w 1994 roku. W roku 2001 uzyskała stopień doktora nauk medycznych zajmując się niewydolnością wielonarządową po ciężkich oparzeniach.
Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną – badaniami echokardiograficznymi i holterowskimi. Od roku 1995 pełniła funkcję zastępcy ordynatora a od roku 2002 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych I. Od lat prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych, aktualnie jest kierownikiem specjalizacji kolejnej trójki młodych lekarzy.
W latach 2014-2015 odbyła szkolenie z zakresu medycyny przeciwstarzeniowej organizowane przez Światowe Towarzystwo Medycyny Przeciwstarzeniowej (WOSAAM) oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej (PTMPP). Członkini Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Jest zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Pełni także funkcję administracyjną Kierownika ds. Lecznictwa.

 
image-149

Jerzy Becker – Kierownik Przychodni Specjalistycznej

Zatrudniony w Szpitalu od 1980 roku – najpierw jako asystent Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, a od 2003 r. jako Kierownik Przychodni Specjalistycznej Szpitala.

W 1986 roku uzyskał specjalizację w zakresie: chirurg, ortopeda, traumatolog.

Od 2011 roku Przewodniczący Zespołu Oceny Przyjęć Szpitala (tzw. „komisji kolejkowej”).

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Od 1994 roku Radny Rady Miasta Siemianowic Śląskich – Wiceprzewodniczący Rady obecnej kadencji, członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 
image-150

dr n. med. Andrzej Straszak – Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych od 1993 roku. Wcześniej asystent w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbył liczne staże i szkolenia zawodowe w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, USA). Zna dobrze język niemiecki i angielski.

Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterolog. W swojej pracy doktorskiej (realizowanej w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach i na Uniwersytecie w Leuven w Belgii) badał powikłania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Autor i współautor ponad 20 publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), nowotworów przewodu pokarmowego oraz chorób zapalnych przełyku i żołądka. Wykształcił wielu lekarzy – specjalistów chorób wewnętrznych. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTGE) i Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii (AGA).

Od początku swojej pracy aktywnie zajmuje się endoskopią przewodu pokarmowego. Wykonał ponad 60 tysięcy badań endoskopowych przewodu pokarmowego, w tym liczne skomplikowane zabiegi terapeutyczne w obrębie przełyku, żołądka i jelita.

 
image-151

lek. med. Barbara Pajek – Ordynator Oddziału Neonatologicznego.

W 1982 roku ukończyła Sląską Akademię Medyczną i w tym samym roku rozpoczęła pracę w ZOZ Siemianowice. W 1986 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii; w 1996 roku drugi stopień specjalizacji w zakresie neonatologii. W 1998 roku ukończyła szkolenie w zakresie NDT Bobath / rehabilitacji wczesnodziecięcej/. Od 1982 roku -2000 roku zatrudniona w oddziale neonatologicznym jako asystent i starszy asystent. W latach 2002-2008 ordynator tego oddziału; od 2014 pełniąca obowiązki Ordynatora Oddziału Neonatologicznego.

 
image-152

dr n. med. Bartosz Kniażewski – Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Wcześniej pracownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich, Katedry Patofizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a także, jako asystent a potem adiunkt – w Klinice Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu.

Posiada specjalizacje I i II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii a także stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Autor i współautor ok. 40-tu prac opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kierownik 6 zakończonych i 2 obecnie trwających specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii.

Laureat 4 nagród J.M. Rektora Śląskiej Akademii Medycznej i nagrody III stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Od 2001 roku Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

 
image-153

lek. med. Joanna Matysik – Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, kierownik Bloku Operacyjnego

W 1981 roku ukończyła studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach uzyskując tytuł lekarza medycyny. W latach 1981- 1982 odbyłam staż podyplomowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich. Od 1982 roku pracownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, początkowo Szpitala nr 2, a obecnie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o. Posiada tytuł specjalisty I i II st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W 2009 roku ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Dwuletnie Podyplomowe Studia Doskonalące Medycyna Bólu. W roku akademickim 2013/2014 ukończyła 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie Teoria i praktyka klinicznego stosowania mechanicznej wentylacji płuc na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Od roku 2000 prowadzi Poradnię Leczenia Bólu.

W latach 2002 – 2012 roku Zastępca ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, obecnie pełni obowiązki Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 
image-154

dr n. med. Krzysztof Moćko – Ordynator Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Po ukończeniu studiów medycznych w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1991 roku rozpoczął pracę zawodową w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

Pracując na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w 1995 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a w 1999r. – drugi.

W roku 2007 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych zajmując się zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych.

Od roku 2009 kieruje oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

 
image-155

dr n. med. Krzysztof Sobczyk – Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć od 2010 roku.

Studia ukończył w Śląskiej Akademii Medycznej w 1994 roku. Od 1995 roku dyżuruje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. W latach 1995-2002 pracował na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala im. Rydygiera w Katowicach-Bogucicah. Od 2003 roku asystent na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

W 2000r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii, a w roku 2008 – stopień II. Od 2010 roku doktor nauk medycznych.

W swojej pracy zawodowej łączy zainteresowanie szerokim spectrum operacji ortopedycznych jak i, bazując na wieloletnim doświadczeniu, zaopatrywaniu pacjentów w trybie dyżurowym w ramach działania Izby Przyjęć.

 
image-156

lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

Pracownik Szpitala Miejskiego od grudnia 1984r.

Po ukończeniu stażu zatrudniona w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym gdzie w 1992 r. uzyskała specjalizację Chirurg Ortopeda-Traumatolog. Przez wiele lat prowadziła poradnię Wad Postawy i Poradnię Sportową. W 1997r. uzyskała tytuł Specjalisty Rehabilitacji Medycznej.

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu.

Prowadzi nadzór nad Zakładem Rehabilitacji i Poradnią Rehabilitacyjną. Od 2005 r współpracuję z Centrum Leczenia Oparzeń, gdzie nadzoruje przebieg rehabilitacji pacjentów oparzonych.

Współautor kilku publikacji dotyczących rehabilitacji pacjentów oparzonych.

 
image-157

dr n. med. Michał Dyaczyński – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej

Doktor nauk medycznych, Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Posiada I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Od 2015 roku Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, wcześniej m.in. zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Członek PZL. Od 2012 roku Prezes Śląskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej.

Autor i współautor 9 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 50-ciu doniesień zjazdowych.

Oddziałowe

 
Ewa Don
image-158

Ewa Don

Przełożona pielęgniarek i położnych.

 
Norbert Szolc
image-159

Norbert Szolc – Zastępca Kierownika Przychodni Specjalistycznej

Związany z siemianowicką ochroną zdrowia od sierpnia 1978 po uzyskaniu dyplomu pielęgniarza początkowo na sali wypadkowej Szpitala Nr 2.
Od 1989 roku oddziałowy I Odcinka Leczenia Oparzeń, a od 1998 Izby Przyjęć Szpitala Nr 1.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego w 2003 roku, zaś w 2014 roku uzyskał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie zarządzania w placówkach służby zdrowia.
W 2011 roku odznaczony Honorową Odznaką przez Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia. Członek Rady Wojewódzkiej OIPIP w Katowicach przez 3 kadencje.
Od 2012 pełni funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia oraz od 2004r. Społecznego Inspektora Pracy.
Obecnie zatrudniony od 2004 roku na stanowisku Zastępcy Kierownika Przychodni Specjalistycznej.

Małgorzata Brol
image-160

Małgorzata Brol

Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Eliza Sobczyk
image-161

Eliza Sobczyk

Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć

Aurelia Zuzga
image-162

Aurelia Zuzga

Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

Elżbieta Furich
image-163

Elżbieta Furich

Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej

Celina Grzesiek
image-164

Celina Grzesiek

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I

Urszula Winiarska
image-165

Urszula Winiarska

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II

Lidia Wieczorek
image-166

Lidia Wieczorek

Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Wanda Wujcikowska
image-167

Wanda Wujcikowska

Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

image-168

Joanna Hyra

Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Administracja

 

 
image-169

Grażyna Musik

Zastępca głównego księgowego

 
image-170

Monika Grudziewicz

Kierownik Działu Kadr

 
image-171

Józef Wylężek

Kierownik ds. Technicznych

Teresa Strokosz

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Analiz

Danuta Broncel-Czekaj

Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Sebastian Kulik

Kierownik Działu Informatycznego