Kadra Szpitala


Zarząd Szpitala

Jan Brol

Członek Zarządu

Aleksandra Skowronek

Członek Zarządu

Ordynatorzy i kierownicy medyczni

dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Dyrektor ds. Lecznictwa

Jerzy Becker

Kierownik Przychodni Specjalistycznej

dr n. med. Andrzej Straszak

Ordynator Pododdziału Gastroenterologicznego

lek. med. Barbara Pajek

Ordynator Oddziału Neonatologicznego

dr n. med. Bartosz Kniażewski

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

lek. med. Jakub Jaworek

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr n. med. Krzysztof Moćko

Ordynator Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

dr n. med. Krzysztof Sobczyk

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

dr n. med. Michał Dyaczyński

Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddziałowe

Ewa Don

Przełożona pielęgniarek i położnych.

Norbert Szolc

Zastępca Kierownika Przychodni Specjalistycznej

mgr pielęgniarstwa Sylwia Pochciał

Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Joanna Hyra

Danuta Broncel-Czekaj

Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć

Aurelia Zuzga

Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Bogusiewicz

Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Dorota Wilk

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I

Klaudia Banach

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II

Danuta Karczewska-Włosek

Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Monika Kościelniak

Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

Sabina Franki

Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Administracja

Grażyna Musik

Zastępca głównego księgowego

Monika Grudziewicz

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac

Anita Gral-Rokita

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania

Sebastian Kulik

Kierownik Działu Informatycznego

Magdalena Mindur

Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego

Katarzyna Graczyńska-Arabas

Kierownik Apteki Szpitalnej