Kadra Szpitala


Zarząd Szpitala

Członek Zarządu Jan Brol
image-146

Jan Brol – Członek Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie jako menadżer finansów w różnych sektorach działalności.

 

Aleksandra Skowronek – Członek Zarządu

Ordynatorzy i kierownicy medyczni

image-147

dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych I, Dyrektor ds. Lecznictwa

Całą drogę zawodową związała z Oddziałem Chorób Wewnętrznych I Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, w którym pracę rozpoczęła po skończeniu z wyróżnieniem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zdobywała kolejno I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w 1985 roku oraz II stopień w 1994 roku. W roku 2001 uzyskała stopień doktora nauk medycznych zajmując się niewydolnością wielonarządową po ciężkich oparzeniach.
Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną – badaniami echokardiograficznymi i holterowskimi. Od roku 1995 pełniła funkcję zastępcy ordynatora a od roku 2002 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych I. Od lat prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych, aktualnie jest kierownikiem specjalizacji kolejnej trójki młodych lekarzy.
W latach 2014-2015 odbyła szkolenie z zakresu medycyny przeciwstarzeniowej organizowane przez Światowe Towarzystwo Medycyny Przeciwstarzeniowej (WOSAAM) oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej (PTMPP). Członkini Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Jest zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Pełni także funkcję administracyjną Kierownika ds. Lecznictwa.

 
image-148

Jerzy Becker – Kierownik Przychodni Specjalistycznej

Zatrudniony w Szpitalu od 1980 roku – najpierw jako asystent Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, a od 2003 r. jako Kierownik Przychodni Specjalistycznej Szpitala.

W 1986 roku uzyskał specjalizację w zakresie: chirurg, ortopeda, traumatolog.

Od 2011 roku Przewodniczący Zespołu Oceny Przyjęć Szpitala (tzw. „komisji kolejkowej”).

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Od 1994 roku Radny Rady Miasta Siemianowic Śląskich – Wiceprzewodniczący Rady obecnej kadencji, członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 
image-149

dr n. med. Andrzej Straszak – Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych od 1993 roku. Wcześniej asystent w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbył liczne staże i szkolenia zawodowe w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, USA). Zna dobrze język niemiecki i angielski.

Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterolog. W swojej pracy doktorskiej (realizowanej w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach i na Uniwersytecie w Leuven w Belgii) badał powikłania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Autor i współautor ponad 20 publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), nowotworów przewodu pokarmowego oraz chorób zapalnych przełyku i żołądka. Wykształcił wielu lekarzy – specjalistów chorób wewnętrznych. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTGE) i Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii (AGA).

Od początku swojej pracy aktywnie zajmuje się endoskopią przewodu pokarmowego. Wykonał ponad 60 tysięcy badań endoskopowych przewodu pokarmowego, w tym liczne skomplikowane zabiegi terapeutyczne w obrębie przełyku, żołądka i jelita.

 
image-150

lek. med. Barbara Pajek – Ordynator Oddziału Neonatologicznego.

W 1982 roku ukończyła Sląską Akademię Medyczną i w tym samym roku rozpoczęła pracę w ZOZ Siemianowice. W 1986 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii; w 1996 roku drugi stopień specjalizacji w zakresie neonatologii. W 1998 roku ukończyła szkolenie w zakresie NDT Bobath / rehabilitacji wczesnodziecięcej/. Od 1982 roku -2000 roku zatrudniona w oddziale neonatologicznym jako asystent i starszy asystent. W latach 2002-2008 ordynator tego oddziału; od 2014 pełniąca obowiązki Ordynatora Oddziału Neonatologicznego.

 
image-151

dr n. med. Bartosz Kniażewski – Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Wcześniej pracownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich, Katedry Patofizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a także, jako asystent a potem adiunkt – w Klinice Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu.

Posiada specjalizacje I i II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii a także stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Autor i współautor ok. 40-tu prac opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kierownik 6 zakończonych i 2 obecnie trwających specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii.

Laureat 4 nagród J.M. Rektora Śląskiej Akademii Medycznej i nagrody III stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Od 2001 roku Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

lek. med. Jakub Jaworek – Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 
image-152

dr n. med. Krzysztof Moćko – Ordynator Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Po ukończeniu studiów medycznych w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1991 roku rozpoczął pracę zawodową w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

Pracując na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w 1995 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a w 1999r. – drugi.

W roku 2007 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych zajmując się zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych.

Od roku 2009 kieruje oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

 
image-153

dr n. med. Krzysztof Sobczyk – Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć od 2010 roku.

Studia ukończył w Śląskiej Akademii Medycznej w 1994 roku. Od 1995 roku dyżuruje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. W latach 1995-2002 pracował na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala im. Rydygiera w Katowicach-Bogucicah. Od 2003 roku asystent na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

W 2000r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii, a w roku 2008 – stopień II. Od 2010 roku doktor nauk medycznych.

W swojej pracy zawodowej łączy zainteresowanie szerokim spectrum operacji ortopedycznych jak i, bazując na wieloletnim doświadczeniu, zaopatrywaniu pacjentów w trybie dyżurowym w ramach działania Izby Przyjęć.

 
image-154

lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

Pracownik Szpitala Miejskiego od grudnia 1984r.

Po ukończeniu stażu zatrudniona w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym gdzie w 1992 r. uzyskała specjalizację Chirurg Ortopeda-Traumatolog. Przez wiele lat prowadziła poradnię Wad Postawy i Poradnię Sportową. W 1997r. uzyskała tytuł Specjalisty Rehabilitacji Medycznej.

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu.

Prowadzi nadzór nad Zakładem Rehabilitacji i Poradnią Rehabilitacyjną. Od 2005 r współpracuję z Centrum Leczenia Oparzeń, gdzie nadzoruje przebieg rehabilitacji pacjentów oparzonych.

Współautor kilku publikacji dotyczących rehabilitacji pacjentów oparzonych.

 
image-155

dr n. med. Michał Dyaczyński – Lekarz Kierujący Oddziałem

Doktor nauk medycznych, Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Posiada I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Od 2015 roku Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, wcześniej m.in. zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Członek PZL. Od 2012 roku Prezes Śląskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej, Bariatrycznej i Metabolicznej.

Autor i współautor 9 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 50-ciu doniesień zjazdowych.

Oddziałowe

 
Ewa Don
image-156

Ewa Don

Przełożona pielęgniarek i położnych.

 
Norbert Szolc
image-157

Norbert Szolc – Zastępca Kierownika Przychodni Specjalistycznej

Związany z siemianowicką ochroną zdrowia od sierpnia 1978 po uzyskaniu dyplomu pielęgniarza początkowo na sali wypadkowej Szpitala Nr 2.
Od 1989 roku oddziałowy I Odcinka Leczenia Oparzeń, a od 1998 Izby Przyjęć Szpitala Nr 1.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego w 2003 roku, zaś w 2014 roku uzyskał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie zarządzania w placówkach służby zdrowia.
W 2011 roku odznaczony Honorową Odznaką przez Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia. Członek Rady Wojewódzkiej OIPIP w Katowicach przez 3 kadencje.
Od 2012 pełni funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia oraz od 2004r. Społecznego Inspektora Pracy.
Obecnie zatrudniony od 2004 roku na stanowisku Zastępcy Kierownika Przychodni Specjalistycznej.

mgr pielęgniarstwa Sylwia Pochciał

Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Joanna Hyra

Danuta Broncel-Czekaj

Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć

Aurelia Zuzga
image-158

Aurelia Zuzga

Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Bogusiewicz

Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Dorota Wilk

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I

Klaudia Banach

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II

Danuta Karczewska-Włosek

Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Monika Kościelniak

Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

Sabina Franki

Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Administracja

 
image-159

Grażyna Musik

Zastępca głównego księgowego

 
image-160

Monika Grudziewicz

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac

 
image-161

Józef Wylężek

Kierownik ds. Technicznych

Anita Gral-Rokita

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania

Sebastian Kulik

Kierownik Działu Informatycznego

Magdalena Mindur

Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego

Katarzyna Graczyńska-Arabas

Kierownik Apteki Szpitalnej