Oddziały szpitalne


 Aby wyświetlić informacje dotyczące oddziału, kliknij jego nazwę.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:
lek. med. Jakub Jaworek

Asystenci:

 1. lek. med. Jacek Duda
 2. lek. med. Dariusz Foryś
 3. lek. med. Magdalena Malczyk
 4. lek. med. Agnieszka Jableka-Kowalska
 5. lek. med. Aneta Strzępka

Pielęgniarka Oddziałowa:
Sabina Franki

Oddział Anestezjologii istnieje od początku lat 70-tych. Oddział Intensywnej Terapii powstał w 1986 roku. Wykonujemy znieczulenia do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, a także do endoskopii, kolonoskopii i innych krótkich zabiegów diagnostycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 4 łóżka do prowadzenia pacjentów wymagających intensywnej terapii po ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach, reanimacji, urazach i w innych stanach zagrożenia życia.

Centralna Izba Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć
image-188

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć:
dr n. med. Krzysztof Sobczyk

Asystent:
lek. med. Jan Kądziela

Pielęgniarka Oddziałowa:

Joanna Hyra

Danuta Broncel-Czekaj

Centralna Izba Przyjęć mieści się na poziomie -1.

CHARAKTERYSTYKA

Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć pełnią:

 1. lekarz o specjalizacji zabiegowej
 2. lekarz internista

– wspomagani przez lekarzy z oddziałów naszego Szpitala oraz doświadczony personel pielęgniarski i sekretarki medyczne.

I. Pacjenci przyjmowani są w:

 1. trybie planowym po wcześniej uzgodnionym terminie przyjęcia;
 2. trybie pilnym ze skierowaniem -od lekarza POZ: lekarzy specjalistów lub przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego;
 3. trybie pilnym bez skierowania -gdy ulegli wypadkowi lub gdy ich stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu;

II. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia planowego powinni przedstawić następujące dokumenty:

1.skierowanie do Szpitala;
2.kartę NFZ;
3.dokument potwierdzający tożsamość;
4.dotychczasową dokumentację medyczną.

W stanach nagłych udzielamy świadczeń bez w/w dokumentów. W takim przypadku dokumenty potwierdzające tożsamość  oraz dotychczasowa dokumentacja lekarska powinny być dostarczone w późniejszym terminie.

W przypadku wątpliwości odnośnie ubezpieczenia pacjent potwierdza uprawnienia na stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem i jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne do 7 dni.

O kolejności przyjmowania pacjentów w trybie pilnym decyduje lekarz dyżurny Centralnej Izby Przyjęć.

 

PRZYJĘCIE W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ

Po przyjęciu w Centralnej Izbie Przyjęć, pacjent zostanie przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym powinni posiadać:

1.Skierowanie do szpitala, kartę ubezpieczenia zdrowotnego, dokument tożsamości, w razie wątpliwości z potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego w systemie komputerowym podpisują stosowne oświadczenie i są zobligowani do  dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie do 7 dni, dokumentację medyczną;

2.Wyposażenie zalecane przez dany oddział szpitalny (przybory toaletowe, bielizna, odpowiednie obuwie, zalecane przyrządy ortopedyczne (kule łokciowe), profilatyczne(p-żylakowe) itd.

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Szpitala lub są do niego kierowani w trybie pilnym, z ostrymi zachorowaniami lub po wypadku zobowiązani są dostarczyć powyższe w możliwie krótkim terminie.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej
image-189

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Michał Dyaczyński

Z-ca Ordynatora:
dr n. med. Mieczysława Lesiecka

Asystenci:

 1. prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja
 2. dr n. med. Marek Dróżdż
 3. lek. Krzysztof Buczkowski

Rezydenci:

 1. lek. Dawid Gajda
 2. lek. Gniewomir Ćwiertnia
 3. lek. Leontyna Wylężek
 4. lek. Jarosław Łach

Pielęgniarka Oddziałowa:
Agnieszka Bogusiewicz

W oddziale wykonywany jest szeroki zakres zabiegów obejmujący procedury z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologicznej.

Proponowane metody klasyczne obejmują leczenie operacyjne:

-operacja usunięcia tarczycy z powodu schorzeń zapalnych lub nowotworowych (tyroidektomia totalna lub subtotalna)

-cholecystektomię w przypadku schorzeń zapalnych pęcherzyka żółciowego

– operacje naprawcze przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, kresy białej czy pooperacyjnych z użyciem tzw. „siatek”,

-operacje-resekcje przełyku, zabiegi antyrefluksowe, operacyjne leczenie achalazji przełyku

-zabiegi-resekcje żołądka,

-zabiegi-resekcje w obrębie jelita cienkiego

-zabiegi-resekcje w obrębie jelita grubego z powodu schorzeń zapalnych oraz nowotworowych:

 • hemikolektomia prawo- i lewostronna oraz hemikolektomie poszerzone
 • resekcja poprzecznicy
 • resekcja esicy
 • resekcja odbytnicy
 • brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
 • totalna i subtotalna kolektomia

-operacje trzustki:

 • operacja sposobem Whipple’a, totalna pankreatektomia, obwodowe resekcje trzustki

-operacje żylaków kończyn dolnych

-operacje żylaków odbytu

-operacje przetok okołoodbytowych,

-operacje torbieli pilonidalnych,

-wycinanie zmian łagodnych skóry, w tym biopsje wycinające zmian podejrzanych o złośliwy proces rozrostowy

-diagnostyczne pobieranie węzłów chłonnych

Występujący w kraju i na świecie trend w kierunku chirurgii małoinwazyjnej pozwala pacjentom po przebytym zabiegu laparoskopowym na szybszy powrót do pełni zdrowia oraz minimalizuje wystąpienie powikłań ze względu na ograniczenie urazu okołooperacyjnego.

W oddziale mamy dostęp do nowoczesnego sprzętu laparoskopowego oraz staplerów- szwów mechanicznych.

Wśród zabiegów wykonywanych laparoskopowo znajdują się:

-wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia)

-operacyjne leczenie choroby refluksowej oraz przepuklin rozworu przełykowego (fundoplikcja )

-usuwanie zrostów pooperacyjnych

-zabiegi bariatryczne zarówno restrykcyjne, jak i wyłączające:

 • opaskowanie żołądka
 • mankietowa resekcja żołądka
 • gastric bypass
 • minigastric bypass
 • wyłączenie trzustkowo-dwunastnicze

-laparoskopowe zaopatrzenie przepuklin pachwinowych

-laparoskopowa rectopexia- operacyjne leczenie wypadania odbytnicy

Zabiegi laparoskopowe z zakresu onkologicznych obejmują:

-wycinanie guzów żołądka i jelita cienkiego

-laparoskopie diagnostyczne z pobieraniem wycinków, w tym laparoskopowa biopsja wątroby

-laparoskopowe leczenie nowotworów okrężnicy:

 • hemikolektomia lewostronna
 • hemikolektomia prawostronna
 • niska przednia laparoskopowa resekcja odbytnicy

Przy oddziale funkcjonuje pracownia USG. Pod kontrolą USG wykonujemy nakłucia diagnostyczne i lecznicze ropni wewnątrzotrzewnowych, punkcje odbarczające oraz biopsje aspiracyjne gruboigłowe.

Oddział posiada dostęp do pracowni endoskopii diagnostycznej w której wykonywane są badania i zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego (gastro i kolonoskopie).

Hospitalizacją objęci są pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie planowym, jak również pacjenci przyjmowani do oddziału doraźnie w tzw. „trybie ostrym” (oddział pełni codzienny, 24-godzinny dyżur).

Opiekę pooperacyjną prowadzimy zgodnie z protokołem ERAS.

Pacjenci wypisani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni chirurgii ogólnej z gabinetem zabiegowym.

Kadra lekarska i pielęgniarska oddziału aktywnie uczestniczy w procesach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług medycznych i satysfakcję pacjentów.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
image-190

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator:
dr n. med. Krzysztof Moćko

Z-ca Ordynatora:
dr n. med. Zbigniew Gajda

Asystenci:

 1. dr n. med. Krzysztof Sobczyk
 2. lek. med. Przemysław Laprus
 3. lek. med. Leszek Zagórski
 4. lek. med. Łukasz Majewicz
 5. lek. med. Krzysztof Sawicki

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr pielęgniarstwa Sylwia Pochciał

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dysponuje 28 łóżkami w salach 2-3 osobowych, w części wyposażonych we własny węzeł sanitarny.

W ramach wykonywanych zabiegów ortopedycznych specjalizujemy się w protezoplastykach stawów biodrowego i kolanowego. Dysponujemy szeroką bazą implantów pozwalającą zaopatrywać tzw. „trudne przypadki” (zaawansowane deformacje stawu kolanowego  z wykorzystaniem systemów  rekonstrukcyjnych, zwyrodnienie  stawu biodrowego z  użyciem endoprotez krótkotrzpieniowych i tradycyjnych bezcementowych oraz cementowanych). Stosujemy m.in. próżniowe mieszanie cementu chirurgicznego i płukanie pulsacyjne pola operacyjnego, a także implanty dla osób uczulonych na metale.

Wykonujemy również zabiegi artroskopii diagnostycznej i operacyjnej stawu kolanowego i skokowo-goleniowego, w tym rekonstrukcje chrząstki stawowej i łąkotek oraz zabiegi korekcyjne i naprawcze w zakresie układu kostnego  W procesie usprawniania po  zabiegach używamy szyny typu ciągłego ruchu biernego (CPM) oraz współpracujemy z oddziałem rehabilitacji narządu ruchu.

Urazy narządu ruchu zaopatrujemy metodami operacyjnymi (osteosynteza z wykorzystaniem implantów kątowostabilnych, gwoździowanie śródszpikowe i inne).

Kadra lekarzy stale podnosi swe kwalifikacje, co potwierdzają liczne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach oraz sympozjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych
image-191

Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator:
dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska
specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Ordynatora:
lek. Krystian Ledwoń
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Lekarze asystenci:

 1. lek. Małgorzata Knap-Ulbrich
 2. lek. Michał Prostacki
 3. lek. Janusz Łapaj
 4. lek. Izabela Nowakowska

Lekarze rezydenci w czasie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych:

 1. lek. Anna Słocińska
 2. lek. Joanna Hanzel
 3. lek. Daria Wolak
 4. lek. Marcin Gawlita
 5. lek. Oliwia Fusik
 6. lek. Aleksandra Banaś
 7. lek. Ewa Hypta

Pielęgniarka Oddziałowa:
Dorota Wilk

NASZE DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ CIĄGŁE DOSKONALENIE ZAWODOWE POZWALAJĄ NAM NA PROFESJONALNE, SZYBKIE I BEZPIECZNE DIAGNOZOWANIE ORAZ LECZENIE WSZYSTKICH PACJENTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

Oddział liczy 30 łóżek w salach: 2 i 3 osobowych, 1 sala umożliwia prowadzenie intensywnego nadzoru – 2 łóżka z monitorowaniem czynności życiowych, 4 posiadają własne węzły sanitarne, 8 umożliwia prowadzenie tlenoterapii biernej.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostycznymi:

-Pracownią ultrasonografii i echokardiografii

-Pracownią badań Holterowskich (24 godzinna rejestracja EKG, ciśnienia tętniczego)

-Pracownią elektrokardiografii i prób wysiłkowych

-Pracownią spirometrii.

Cała diagnostyka prowadzona w pracowniach zlokalizowanych w oddziale jest wykonywana przez lekarzy zatrudnionych w oddziale, którzy odbyli stosowne szkolenia i posiadają wymagane kompetencje. Oddział zapewnia pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną tzn badania elektrokardiograficzne spoczynkowe, wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz 24-godzinne rejestracje metodą Holtera, 24-godzinne pomiary ciśnienia tętniczego, badania echokardiograficzne. Zapewniamy badania czynnościowe układu oddechowego. Wykonujemy badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, oraz badania USG – Doppler naczyń. Zapewniamy dostęp do badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz badań bronchoskopowych na terenie szpitala w nowo utworzonej pracowni. Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów.

Oddział Chorób Wewnętrznych 1 w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie:

chorób serca i układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych o różnej lokalizacji, chorób układu krwiotwórczego, cukrzycy, jej powikłań oraz innych schorzeń endokrynologicznych, chorób nerek, zakażeń i innych. Prowadzimy leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem najnowszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

Zapewniamy naszym pacjentom:

 • Pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną, histopatologiczną, radiologiczną, ultrasonograficzną, endoskopową i czynnościową
 • Leczenie w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM)
 • Zabiegi poprawiające stan zdrowia i jakość życia wchodzące w zakres kompetencji oddziału chorób wewnętrznych

W ciągu wieloletniej działalności na rzecz zdrowia udało nam się zbudować doświadczony, kompetentny, zgrany zespół lekarsko-pielęgniarski. Zespół jest na bieżąco uzupełniany o młodych adeptów zawodów medycznych. Wszyscy na bieżąco uzupełniają swoja wiedzę i podnoszą kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych. Aktualnie szkolenie specjalizacyjne odbywa 7 lekarzy w ramach etatu rezydenckiego.

ZAPEWNIAMY PEŁNY PROFESJONALIZM, MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ ORAZ PEŁNE POSZANOWANIE PRAW PACJENTA.

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych
image-192

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Andrzej Straszak – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Z-ca Ordynatora:
lek. Jerzy Szymeczko – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Asystenci:

 1. lek. Jolanta Wójcik–Ciscoń -specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej
 2. lek. Radosław Korczyk – specjalista chorób wewnętrznych
 3. lek. Elżbieta Szpurnóg – lekarz rezydent
 4. lek. Anna Bojda – lekarz rezydent
 5. lek. Katarzyna Szafran – lekarz rezydent
 6. lek. Maja Tomalik – lekarz rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa:
Klaudia Banach

Oddział Chorób Wewnętrznych II Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich jest placówką medyczną świadczącą specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie wszystkich chorób internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przewodu pokarmowego i układu krążenia.

W tym celu oddział jest dobrze wyposażony w sprzęt diagnostyczny, a jego personel bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do pełnienia swoich obowiązków. Dysponujemy 30 łóżkami z czego 2 łóżka stanowią w pełni wyposażoną salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. Szpital jest skomputeryzowany.

Przebywający u nas  pacjenci są leczeni nowocześnie, wg zasad współczesnej medycyny opartej na dowodach naukowych, zgodnie z  najnowszymi zaleceniami polskich towarzystw medycznych. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • endoskopowe badania diagnostyczne przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego
 • endoskopowe leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego z wykorzystaniem większości współcześnie stosowanych metod
 • usuwanie metodami endoskopowymi polipów z przewodu pokarmowego (tzw. polipektomia endoskopowa )
 • gastrostomia endoskopowa
 • poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego
 • usuwanie ciał obcych z żołądka, przełyku, itp.
 • diagnostyka ultrasonograficzna serca i dużych naczyń – UKG (doppler, kolor)
 • czynnościowe badania wydolności układu krążenia – próby wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • analiza 24-godzinnego zapisu EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera.

Leczeni przez nas pacjenci nie muszą oczekiwać na badania diagnostyczne, które mają na celu określenie wskazań do dalszego postępowania. Dzięki temu leczenie jest efektywne – średni czas pobytu pacjenta na naszym oddziale wynosi około 7 dni. Dowodem uznania jakości naszej pracy jest wielokrotne zapraszanie oddziału do uczestniczenia w realizacji różnych krajowych i międzynarodowych badań klinicznych oraz publikacje w krajowej i zagranicznej medycznej literaturze fachowej. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych ( obecnie w trakcie specjalizacji jest 3 rezydentów). Dodatkowo prowadzimy staże podyplomowe dla absolwentów wydziału lekarskiego , a także zajęcia dydaktyczne dla studentów ŚUM.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa
image-193

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Ordynator:
dr n. med. Bartosz Kniażewski

Z-ca Ordynatora:

lek. med. Dariusz Moj

Asystenci:

 1. lek. med. Anna Buczek
 2. lek. med. Janusz Delipacy
 3. lek. med. Janusz Grabowski
 4. lek. med. Ewa Limanowska-Brochaczek
 5. lek. Marta Robenek
 6. lek. Sylwia Wędzińska
 7. dr n. med. Henryk Kędziora

Rezydenci:

 1. lek. Łukasz Wolak
 2. lek. med. Nela Lipka-Kumor

Pielęgniarka Oddziałowa:
Danuta Karczewska-Włosek

Sympatyczny wystrój z kolorowymi ścianami oraz sztuczną roślinnością, dobre warunki sanitarne, przyjazny stosunek personelu oraz fachowa opieka lekarsko-pielęgniarska.

28 łóżek – 12 w pionie ginekologicznym (10-ginekologia operacyjna, 2-ginekologia zachowawcza) i 16 w pionie położniczym. 2 stanowiska do porodów rodzinnych. Wanna do porodów w wodzie. Własna sala operacyjna do cięć cesarskich. 2 sale operacyjne na bloku operacyjnym, pracownia cystoskopii, pracownia USG.

Pion ginekologiczny:

 • 1- i 2-łóżkowe sale chorych, część z własnym węzłem sanitarnym
 • pełny zakres operacji ginekologicznych, w tym największe operacje w przypadku schorzeń nowotworowych
 • zabiegi laparoskopowe: diagnostyczne (np. w przypadku niepłodności) i operacyjne
 • leczenie nietrzymania moczu za pomocą nowoczesnej metody stosowania beznapięciowych taśm podwieszających
 • nowoczesne nieoperacyjne metody leczenia-bogaty zakres możliwości diagnostycznych (m.in. szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania USG, cystoskopia i inne)-stałe wdrażanie nowych metod leczniczych.

Pion położniczy:

 • Sale do porodów rodzinnych z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic), wyposażone w łóżko porodowe, w fotel porodowy i WANNĘ DO PORODÓW W WODZIE, meble o charakterze „domowym”, radioodbiornik, kącik noworodkowy, worek „sako”, piłki porodowe, materac i pozostały niezbędny sprzęt
 • 2- i 3-łóżkowe sale dla ciężarnych i położnic, każda z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic)-możliwość porodu w wodzie lub tzw. immersji wodnej
 • możliwość zewnątrzoponowego znieczulenia podczas porodu
 • możliwość wyboru pozycji przy porodzie – półsiedząca, leżąca
 • nowoczesne metody monitorowania ciąży i porodu: aparaty USG, aparaty KTG z komputerową analizą zapisu, detektory tętna płodu.

Oddział Neonatologiczny

Ordynator Oddziału Neonatologicznego
image-194

Ordynator Oddziału Neonatologicznego

Ordynator:
lek. med. Barbara Pajek

Położna Oddziałowa:

Monika Kościelniak

Lekarz:

Katarzyna Skrzypek-Siudyka

Oddział Neonatologiczny – Przyjazny Matce i Dziecku.

Przyjmujemy wszystkie matki i dzieci, zapewniamy im:

 • całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską,
 • system Rooming-in,
 • posiadamy: inkubatory, lampy do fototerapii, urządzenia do wspomagania oddechu noworodka,
 • wykonujemy USG stawów biodrowych,
 • wykonujemy badanie słuchu u noworodka promujemy karmienie naturalne,
 • nauka pielęgnacji noworodka dla rodziców.

Oddział Neonatologiczny pracuje w systemie rooming-in zapewniając stały kontakt rodziców z dzieckiem od chwili urodzenia.

Dziecko oddzielone jest od mamy tylko w przypadku medycznych wskazań lub gdy zmęczona mama deklaruje chęć odpoczynku.

W czasie pobytu w oddziale staramy się zapewnić miłą i rodzinną atmosferę, która pomoże rodzicom odnaleźć się w nowej roli życiowej.

W oddziale obecny jest lekarz pediatra lub neonatolog, który czuwa nad zdrowiem małych pacjentów.

Dzieci badane są codziennie w obecności mamy. Zespół położnych i pielęgniarek służy pomocą w pielęgnacji noworodka oraz w rozpoczęciu karmienia piersią-istnieje możliwość skorzystania z rogali do karmienia.

Staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy pierwszych dni laktacji aby mama i jej dziecko nauczyli się prawidłowej techniki karmienia.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający zapewnić bezpieczeństwo małym pacjentom, każdy noworodek w trakcie pobytu w oddziale ma wykonane USG stawów biodrowych.

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu
image-195

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ordynator:
lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka

Asystenci:

 1. lek. med. Alina Wac-Kabzińska
 2. lek. med. Agata Augustyniak-Kocur
 3. lek. med. Izabela Latusik-Ismail

Pielęgniarka Oddziałowa:
Aurelia Zuzga

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu prowadzi działalność na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 29 łóżek – 14 sal dwuosobowych i 1 salę jednoosobową.

Osoby korzystające z leczenia w oddziale przekonują się, że zniesione bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w połączeniu z fachową opieką medyczną i życzliwością skierowaną do pacjenta świadczą o rzetelności proponowanego leczenia. Idea naszego oddziału wykracza daleko poza to, co zwykle rozumiemy pod pojęciem miejsca leczenia szpitalnego. Mamy ambicję być najlepszym Oddziałem Rehabilitacji w regionie. Liczymy, że nie zawiedziemy oczekiwań naszych pacjentów, a nasz Oddział stanie się miejscem, gdzie z przyjemnością będą oni wracać do zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów są również gabinety fizykoterapii i kinezyterapii oraz sala gimnastyczna, gdzie prowadzone są specjalistyczne ćwiczenia.

Oprócz usług udzielanych w ramach kontraktu z NFZ świadczymy również usługi pełnopłatne z zakresu rehabilitacji – zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii.

Dzięki profesjonalnemu personelowi usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie, co stanowczo przyspiesza powrót do zdrowia naszych pacjentów.

Usługi komercyjne świadczone są poza limitem i kolejką oczekujących z NFZ, w określonych przez Szpital godzinach, tj.: pn ÷ pt w godzinach 7:00÷8:00 oraz 17:30÷18:30.

Pacjent może skorzystać z odpłatnych świadczeń medycznych, gdy:

 • nie posiada skierowania od lekarza na określone świadczenia,
 • posiada skierowanie, ale czas oczekiwania na świadczenie jest zbyt odległy,
 • jest nieubezpieczony,
 • dana usługa nie jest świadczeniem gwarantowanym.

Świadczenia pełnopłatne udzielane są po dokonaniu wpłaty w Kasie Szpitala, bądź na rachunek bankowy Szpitala. Zakres usług oraz cennik znajduje się tutaj

Wszelkie informacje związane z udzielaniem świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji można uzyskać w Oddziale oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej:

 • lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, tel. (32) 228-30-30 w. 270
 • sekretariat oddziału tel. (32) 228-30-30 w. 250

Osoby chcące skorzystać z usług odpłatnych zobowiązane są dostarczyć oświadczenie

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618).
 2. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159z późn.zm).