Oddziały szpitalne


 Aby wyświetlić informacje dotyczące oddziału, kliknij jego nazwę.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
image-188

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:
lek. med. Joanna Matysik

 

Asystenci:

 1. lek. med. Jacek Duda
 2. lek. med. Wojciech Dziura
 3. lek. med. Dariusz Foryś
 4. lek. med. Magdalena Malczyk
 5. lek. med. Piotr Sitek
 6. lek. med. Karina Smerin
 7. lek. med. Agnieszka Jableka-Kowalska
 8. lek. med. Fatoumata Deme-Masłowska

Pielęgniarka Oddziałowa:
Joanna Hyra 

 

Oddział Anestezjologii istnieje od początku lat 70-tych. Oddział Intensywnej Terapii powstał w 1986 roku. Wykonujemy znieczulenia do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, a także do endoskopii, kolonoskopii i innych krótkich zabiegów diagnostycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 4 łóżka do prowadzenia pacjentów wymagających intensywnej terapii po ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach, reanimacji, urazach i w innych stanach zagrożenia życia.

Centralna Izba Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć
image-189

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć:
dr n. med. Krzysztof Sobczyk

 

Asystent:
lek. med. Jan Kądziela

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Eliza Sobczyk

Centralna Izba Przyjęć mieści się na poziomie -1.

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Dyżury pełni tu lekarz o specjalizacji zabiegowej, wspomagany przez lekarzy z oddziałów naszego Szpitala oraz doświadczony personel pielęgniarski i sekretarki medyczne.

 1. Pacjenci przyjmowani są w:
  1. trybie planowym po wcześniej uzgodnionym terminie przyjęcia;
  2. trybie pilnym ze skierowaniem -od lekarza POZ: lekarzy specjalistów lub przywiezionych przez Zespół Pogotowia Ratunkowego;
  3. trybie pilnym bez skierowania gdy ulegli wypadkowi lub gdy ich stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu;
 2. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia planowego powinni przedstawić następujące dokumenty:
  • skierowanie do Szpitala;
  • kartę NFZ;
  • dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W stanach nagłych udzielamy świadczeń bez ww. dokumentów. W takich przypadkach pacjent podpisuje stosowne oświadczenia, w których zobligowany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie:

 • w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadczenia w Centralnej Izbie Przyjęć;
 • w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia do szpitala;
 • 7 dni po wypisaniu.

O przyjęciu pacjentów w trybie pilnym decyduje lekarz dyżurny Centralnej IP, po wykonaniu wstępnej diagnostyki i wstępnym zaopatrzeniu ran i urazów.

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej
image-190

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej

Ordynator:
dr n. med. Michał Dyaczyński

 

Z-ca Ordynatora:
dr n. med. Marcin Leidgens

 

Asystenci:

 1. dr n. med. Marek Dróżdż
 2. dr n. med. Mieczysława Lesiecka
 3. lek. med. Hanna Palacz
 4. lek. med. Michał Walotek

 

Rezydenci:

 1. lek. med. Krzysztof Buczkowski
 2. lek. med. Dawid Gajda
 3. lek. med. Gniewomir Ćwiertnia

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Barbara Staroń

 

Przy oddziale funkcjonuje pracownia USG. Oddział posiada dostęp do pracowni endoskopii diagnostycznej w której wykonywane są badania i zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego (gastro i kolonoskopie).

Hospitalizacją objęci są pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie planowym, jak również pacjenci przyjmowani do oddziału doraźnie w tzw. „trybie ostrym” (oddział pełni codzienny, 24-godzinny dyżur).

Oddział posiada nowoczesny sprzęt laparoskopowy, specjalizuje się w zakresie chirurgii małoinwazyjnej. Profil zabiegowy oddziału obejmuje zabiegi wykonywane z zakresu chirurgii gastroenterologicznej, bariatrycznej (chirurgiczne leczenie otyłości), metabolicznej (chirurgiczne leczenie insulinoodporności – culrzycy typu II), endokrynologicznej i onkologicznej.

 

Standardowo wykonujemy metodą laparoskopową/otwartą:

 • wycięcie pęcherzyka żółciowego, zabiegi w obrębie wątroby i dróg żółciowych
 • operacje naprawcze przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, kresy białej czy pooperacyjnych z użyciem tzw. „siatek”,
 • operacje-resekcje przełyku, zabiegi antyrefluksowe,
 • zabiegi-resekcje żołądka,
 • zabiegi-resekcje w obrębie jelita cienkiego i grubego,
 • operacje trzustki,
 • operacje tarczycy,
 • operacje operacyjne usuwanie guzków piersi z zabiegami amputacji, w tym – oszczędzającej,
 • operacje żylaków kończyn dolnych i odbytu.

Pacjenci wypisani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni chirurgii ogólnej z gabinetem zabiegowym.

Kadra lekarska i pielęgniarska oddziału aktywnie uczestniczy w procesach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług medycznych i satysfakcję pacjentów.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
image-191

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator:
dr n. med. Krzysztof Moćko

 

Z-ca Ordynatora:
dr n. med. Zbigniew Gajda

 

Asystenci:

 1. dr n. med. Krzysztof Sobczyk
 2. lek. med. Przemysław Laprus
 3. lek. med. Andrzej Podstawski
 4. lek. med. Leszek Zagórski
 5. lek. med. Agata Mańka

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Małgorzata Brol

 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dysponuje 28 łóżkami w salach 2-3 osobowych w części wyposażonych we własny węzeł sanitarny.

W ramach wykonywanych zabiegów ortopedycznych specjalizujemy się w protezoplastykach stawów biodrowego i kolanowego. Dysponujemy szeroką bazą implantów pozwalającą zaopatrywać tzw. „trudne przypadki” (zaawansowane deformacje stawu kolanowego  z wykorzystaniem systemów  rekonstrukcyjnych i rewizyjnych, zwyrodnienie  stawu biodrowego z  użyciem endoprotez przynasadowych i tradycyjnych bezcementowych oraz cementowanych).Stosujemy m.in. próżniowe mieszanie cementu chirurgicznego i płukanie pulsacyjne pola operacyjnego, a także implanty dla osób uczulonych na metale.

Wykonujemy również zabiegi artroskopii diagnostycznej i operacyjnej stawu kolanowego i skokowo-goleniowego  w tym rekonstrukcje chrząstki stawowej i łąkotek oraz zabiegi korekcyjne i naprawcze w zakresie układu kostnego  W procesie usprawniania po  zabiegach używamy szyny typu ciągłego ruchu biernego (CPM) oraz współpracujemy z oddziałem rehabilitacji narządu ruchu.

Urazy narządu ruchu zaopatrujemy metodami operacyjnymi (osteosynteza z wykorzystaniem implantów kątowostabilnych ,gwoździowanie śródszpikowe i inne) oraz na drodze tzw leczenia czynnościowego.

Oddział posiada do własnej dyspozycji salę operacyjną „czystą” oraz septyczną. Sala aseptyczna wyposażona jest w nawiew laminarny,aparat RTG z torem wizyjnym oraz wieżę artroskopową.

Kadra lekarzy stale podnosi swe kwalifikacje , co potwierdzają liczne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach oraz sympozjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. W oddziale prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Fizjoterapii AWF w Katowicach. Owocem działalności naukowej jest blisko 70 publikacji i współorganizacja czterech sympozjów „Biomechanika w implantologii”.

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych
image-192

Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator:
dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska

 

Z-ca Ordynatora:
lek. med. Krystian Ledwoń

 

Asystenci:

 1. lek. med. Małgorzata Knap-Ulbrich | specjalista chorób wewnętrznych
 2. lek. med. Michał Prostacki | specjalista chorób wewnętrznych
 3. lek. med. Janusz Łapaj | lekarz chorób wewnętrznych
 4. lek. med. Izabela Nowakowska | lekarz rezydent w czasie specjalizacji
 5. lek. med. Marcela Przyłudzka | lekarz rezydent w czasie specjalizacji
 6. lek. med. Joanna Hanzlik | lekarz rezydent w czasie specjalizacji
 7. lek. med. Daria Wolak | lekarz rezydent w czasie specjalizacji

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Celina Grzesiek

 

Oddział liczy 28 łóżek w salach 2 i 3 osobowych, 1 sala umożliwia prowadzenie intensywnego nadzoru – 2 łóżka z monitorowaniem czynności życiowych, 4 posiadają własne węzły sanitarne, 8 łóżek umożliwia prowadzenia biernej tlenoterapii.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostycznymi:

 • pracownią ultrasonografii i echokardiografii
 • pracownią badań Holterowskich w zakresie EKG i ciśnienia tętniczego
 • pracownią elektrokardiografii i prób wysiłkowych
 • pracownią bronchoskopii i spirometrii.

Cała diagnostyka prowadzona w pracowniach zlokalizowanych w oddziale jest wykonywana przez lekarzy zatrudnionych w oddziale, którzy odbyli stosowne szkolenia i posiadają wymagane kompetencje. Oddział zapewnia pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną, tzn. badania elektrokardiograficzne spoczynkowe, wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz 24-godzinne rejestracjemetodą Hotlera, 24-godzinned pomiaryt ciśnienia tętniczego, badania echokardiograficzne. Zapewniamy badania endoskopowe i czynnościowe układu oddechowego. Zapewniamy dostęp do badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego na terenie szpitala. Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów.

Oddział Chorób Wewnętrznych I w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie:

 • chorób serca i układu krążenia,
 • chorób układu pokarmowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób nowotworowych o różnej lokalizacji,
 • chorób układu krwiotwórczego,
 • cukrzycy, jej powikłań oraz innych schorzeń endokrynologicznych,
 • chorób nerek,
 • zakażeń i innych.

Prowadzimy leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem najnowszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

W oddziale zatrudnionych jest 9 lekarzy, z czego: 4 posiada tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, 1 – tytuł lekarza chorób wewnętrznych, 4 to młodzi lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Zapewniamy naszym pacjentom:

 • pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną, histopatologiczną, radiologiczną, ultrasonograficzną, endoskopową i czynnościową,
 • leczenie w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM)
 • zabiegi poprawiające stan zdrowia i jakość życia wchodzące w zakres kompetencji oddziału chorób wewnętrznych.

W ciągu wieloletniej działalności na rzecz zdrowia udało nam się zbudować doświadczony, kompetentny, zgrany zespół lekarsko-pielęgniarski. Zespół jest na bieżąco uzupełniany o młodych adeptów zawodów medycznych. Wszyscy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę i podnoszą kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych.

Zapewniamy pełny profesjonalizm, miłą, przyjazną atmosferę oraz pełne poszanowanie praw pacjenta.

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych
image-193

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator:
dr n. med. Andrzej Straszak

 

Z-ca Ordynatora:
lek. med. Jerzy Szymeczko

 

Asystenci:

 1. lek. med. Bogdan Uchwat
 2. lek. med. Jolanta Wójcik-Ciscoń
 3. lek. med. Katarzyna Jaschik
 4. lek. med. Radosław Korczyk

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Urszula Winiarska

 

Oddział Chorób Wewnętrznych II Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich jest ośrodkiem medycznym świadczącym specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie wszystkich chorób internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przewodu pokarmowego i układu krążenia.

 W tym celu oddział jest dobrze wyposażony w sprzęt diagnostyczny, a jego personel bardzo dobrze przygotowany merytorycznie (wszyscy lekarze są specjalistami II-go lub I-go stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych). Dysponujemy 28 łóżkami z czego 2 łóżka stanowią w pełni wyposażoną salę intensywnego nadzoru. Szpital jest skomputeryzowany.

Przebywający u nas  pacjenci są leczeni nowocześnie, wg zasad współczesnej medycyny opartej na dowodach naukowych, zgodnie z zaleceniami polskich towarzystw medycznych. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • endoskopowe badania diagnostyczne przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego
 • endoskopowe leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego z wykorzystaniem większości współcześnie stosowanych metod
 • usuwanie metodami endoskopowymi polipów z przewodu pokarmowego (tzw. polipektomia endoskopowa; kilkaset polipów usuniętych do chwili obecnej)
 • gastrostomia endoskopowa
 • poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego
 • usuwanie ciał obcych z żołądka, przełyku, itp.
 • diagnostyka ultrasonograficzna serca i dużych naczyń – UKG (doppler, kolor)
 • czynnościowe badania wydolności serca – próby wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • ocena żywotności mięśnia sercowego (tzw. stres – echo)
 • analiza 24-godzinnego zapisu EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera.

Leczeni przez nas pacjenci nie muszą oczekiwać na badania diagnostyczne, które mają na celu określenie wskazań do dalszego postępowania. Dzięki temu leczenie jest efektywne – średni czas pobytu pacjenta na naszym oddziale wynosi około 9 dni. Dowodem uznania jakości naszej pracy jest wielokrotne zapraszanie oddziału do uczestniczenia w realizacji różnych krajowych i międzynarodowych badań klinicznych oraz publikacje w krajowej i zagranicznej medycznej literaturze fachowej. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa
image-194

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Ordynator:
dr n. med. Bartosz Kniażewski

 

Z-ca Ordynatora:
lek. med. Jarosław Kącki

 

Asystenci:

 1. lek. med. Dariusz Moj
 2. lek. med. Anna Buczek
 3. lek. med. Janusz Delipacy
 4. lek. med. Janusz Grabowski
 5. lek. med. Tadeusz Trzaska
 6. lek. med. Nela Lipka-Kumor
 7. lek. med. Aleksandra Południuk-Wojtoń

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Lidia Wieczorek

 

Sympatyczny wystrój z kolorowymi ścianami oraz sztuczną roślinnością, dobre warunki sanitarne, przyjazny stosunek personelu oraz fachowa opieka lekarsko-pielęgniarska.

28 łóżek – 12 w pionie ginekologicznym (10-ginekologia operacyjna, 2-ginekologia zachowawcza) i 16 w pionie położniczym. 2 stanowiska do porodów rodzinnych. Wanna do porodów w wodzie. Własna sala operacyjna do cięć cesarskich. 2 sale operacyjne na bloku operacyjnym, pracownia cystoskopii, pracownia USG.

Pion ginekologiczny:

 • 1- i 2-łóżkowe sale chorych, część z własnym węzłem sanitarnym
 • pełny zakres operacji ginekologicznych, w tym największe operacje w przypadku schorzeń nowotworowych
 • zabiegi laparoskopowe: diagnostyczne (np. w przypadku niepłodności) i operacyjne
 • leczenie nietrzymania moczu za pomocą nowoczesnej metody stosowania beznapięciowych taśm podwieszających
 • nowoczesne nieoperacyjne metody leczenia-bogaty zakres możliwości diagnostycznych (m.in. szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania USG, cystoskopia i inne)-stałe wdrażanie nowych metod leczniczych.

Pion położniczy:

 • Sale do porodów rodzinnych z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic), wyposażone w łóżko porodowe, w fotel porodowy i WANNĘ DO PORODÓW W WODZIE, meble o charakterze „domowym”, radioodbiornik, kącik noworodkowy, worek „sako”, piłki porodowe, materac i pozostały niezbędny sprzęt
 • 2- i 3-łóżkowe sale dla ciężarnych i położnic, każda z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic)-możliwość porodu w wodzie lub tzw. immersji wodnej
 • możliwość zewnątrzoponowego znieczulenia podczas porodu
 • możliwość wyboru pozycji przy porodzie – półsiedząca, leżąca
 • nowoczesne metody monitorowania ciąży i porodu: aparaty USG, aparaty KTG z komputerową analizą zapisu, detektory tętna płodu.

Oddział Neonatologiczny

Ordynator Oddziału Neonatologicznego
image-195

Ordynator Oddziału Neonatologicznego

Ordynator:
lek. med. Barbara Pajek

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Wanda Wujcikowska

Oddział Neonatologiczny – Przyjazny Matce i Dziecku.

Przyjmujemy wszystkie matki i dzieci, zapewniamy im:

 • całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską
 • system Rooming-in
 • posiadamy: inkubatory, lampy do fototerapii, urządzenia do wspomagania oddechu noworodka
 • wykonujemy USG stawów biodrowych
 • wykonujemy badanie słuchu u noworodka promujemy karmienie naturalne
 • nauka pielęgnacji noworodka dla rodziców

 

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu
image-196

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ordynator:
lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka

 

Asystenci:

 1. lek. med. Henryka Celuch
 2. lek. med. Agata Augustyniak-Kocur
 3. lek. med. Izabela Latusik-Ismail

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Aurelia Zuzga

 

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu prowadzi działalność na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 29 łóżek – 14 sal dwuosobowych i 1 salę jednoosobową.

Osoby korzystające z leczenia w oddziale przekonują się, że zniesione bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w połączeniu z fachową opieką medyczną i życzliwością skierowaną do pacjenta świadczą o rzetelności proponowanego leczenia. Idea naszego oddziału wykracza daleko poza to, co zwykle rozumiemy pod pojęciem miejsca leczenia szpitalnego. Mamy ambicję być najlepszym Oddziałem Rehabilitacji w regionie. Liczymy, że nie zawiedziemy oczekiwań naszych pacjentów, a nasz Oddział stanie się miejscem, gdzie z przyjemnością będą oni wracać do zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów są również gabinety fizykoterapii i kinezyterapii oraz sala gimnastyczna, gdzie prowadzone są specjalistyczne ćwiczenia.

Oprócz usług udzielanych w ramach kontraktu z NFZ świadczymy również usługi pełnopłatne z zakresu rehabilitacji – zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii.

Dzięki profesjonalnemu personelowi usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie, co stanowczo przyspiesza powrót do zdrowia naszych pacjentów.

Usługi komercyjne świadczone są poza limitem i kolejką oczekujących z NFZ, w określonych przez Szpital godzinach, tj.: pn ÷ pt w godzinach 7:00÷8:00 oraz 17:30÷18:30.

Pacjent może skorzystać z odpłatnych świadczeń medycznych, gdy:

 • nie posiada skierowania od lekarza na określone świadczenia,
 • posiada skierowanie, ale czas oczekiwania na świadczenie jest zbyt odległy,
 • jest nieubezpieczony,
 • dana usługa nie jest świadczeniem gwarantowanym.

Świadczenia pełnopłatne udzielane są po dokonaniu wpłaty w Kasie Szpitala, bądź na rachunek bankowy Szpitala. Zakres usług oraz cennik znajduje się tutaj

Wszelkie informacje związane z udzielaniem świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji można uzyskać w Oddziale oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej:

 • lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, tel. (32) 228-30-30 w. 270
 • sekretariat oddziału tel. (32) 228-30-30 w. 250

Osoby chcące skorzystać z usług odpłatnych zobowiązane są dostarczyć oświadczenie

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618).
 2. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159z późn.zm).