Oddziały Szpitalne


 Aby wyświetlić informacje dotyczące oddziału, kliknij jego nazwę.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

ORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII
dr n. med. Andrzej Straszak
32 228 30 30 wew. 286
astraszak@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I GASTROENTEROLOGII
Licencjat pielęgniarstwa Dorota Wilk
32 228 30 30 wew. 219

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I GASTROENTEROLOGII
licencjat pielęgniarstwa Klaudia Banach
32 228 30 30 wew. 289

NASZE DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ CIĄGŁE DOSKONALENIE ZAWODOWE POZWALAJĄ NAM NA PROFESJONALNE, SZYBKIE I BEZPIECZNE DIAGNOZOWANIE ORAZ LECZENIE WSZYSTKICH PACJENTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

Oddział  liczy 60 łóżek, w  tym 4  łóżka intensywnej opieki medycznej. W większości sal chorych istnieje możliwość prowadzenia tlenoterapii biernej, w części są własne węzły sanitarne.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostycznymi:

-Pracownią endoskopową,

-Pracownią USG i echokardiografii,

-Pracownią Holtera (24 godzinna rejestracja EKG, ciśnienia tętniczego),

-Pracownią EKG i EKG Wysiłkową.

Cała diagnostyka prowadzona w pracowniach wykonywana jest przez lekarzy zatrudnionych w oddziale, którzy odbyli stosowne szkolenia i posiadają wymagane kompetencje. Oddział zapewnia pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną tzn. badania elektrokardiograficzne spoczynkowe, wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz 24-godzinne rejestracje metodą Holtera, 24-godzinne pomiary ciśnienia tętniczego, badania echokardiograficzne z oceną specjalisty kardiologa. Zapewniamy badania czynnościowe układu oddechowego. Wykonujemy badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, oraz badania USG – Doppler naczyń. Zapewniamy profesjonalne badania endoskopowe  górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane przez specjalistę gastroenterologa oraz badania bronchoskopowe.  Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii, gastroenterologii i diabetologii.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, a w szczególności:

chorób serca i układu krążenia, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych o różnej lokalizacji, chorób układu krwiotwórczego, cukrzycy, jej powikłań oraz innych schorzeń endokrynologicznych, chorób nerek, zakażeń i innych. Prowadzimy leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem najnowszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

Zapewniamy naszym pacjentom:

 • Pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną, histopatologiczną, radiologiczną, ultrasonograficzną, endoskopową i czynnościową
 • Leczenie w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM)
 • Zabiegi poprawiające stan zdrowia i jakość życia wchodzące w zakres kompetencji oddziału chorób wewnętrznych.

W ciągu naszej wieloletniej działalności na rzecz zdrowia udało nam się zbudować doświadczony, kompetentny, zgrany zespół lekarsko-pielęgniarski. Zespół jest na bieżąco uzupełniany o młodych adeptów zawodów medycznych. Wszyscy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę i podnoszą kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenie specjalizacji lekarskich
w zakresie chorób wewnętrznych. Dodatkowo realizujemy staże cząstkowe dla innych specjalizacji oraz staże podyplomowe dla absolwentów wydziałów lekarskich.

W Pododdziale  Gastroenterologicznym w pełni realizowane są:

 • endoskopowe badania diagnostyczne przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego
 • endoskopowe leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego z wykorzystaniem większości współcześnie stosowanych metod
 • usuwanie metodami endoskopowymi polipów z przewodu pokarmowego (tzw. polipektomia endoskopowa )
 • gastrostomia endoskopowa
 • poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego
 • usuwanie ciał obcych z żołądka, przełyku, itp.

Leczeni przez nas pacjenci mają sprawnie wykonywane  badania diagnostyczne, które mają na celu określenie wskazań do dalszego postępowania. Dzięki temu postępowanie terapeutyczne  jest realizowane efektywnie w oparciu o rzetelną wiedzę i diagnostykę.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ORDYNATOR CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
dr n. med. Krzysztof Moćko
32 228 30 30 wew. 229
kmocko@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO
mgr pielęgniarstwa Sylwia Pochciał
32 228 30 30 wew. 283

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dysponuje 22 łóżkami w salach 2-3 osobowych, w tym 2 łóżkami intensywnej opieki medycznej, w części wyposażonych we własny węzeł sanitarny.

W ramach wykonywanych zabiegów ortopedycznych specjalizujemy się w protezoplastykach stawów biodrowego i kolanowego. Dysponujemy szeroką bazą implantów pozwalającą zaopatrywać tzw. „trudne przypadki” (zaawansowane deformacje stawu kolanowego z wykorzystaniem systemów rekonstrukcyjnych, zwyrodnienie stawu biodrowego z użyciem endoprotez krótkotrzpieniowych i tradycyjnych bezcementowych oraz cementowanych). Stosujemy m.in. próżniowe mieszanie cementu chirurgicznego
i płukanie pulsacyjne pola operacyjnego, a także implanty dla osób uczulonych na metale.

Wykonujemy również zabiegi artroskopii diagnostycznej i operacyjnej stawu kolanowego i skokowo-goleniowego, w tym rekonstrukcje chrząstki stawowej i łąkotek oraz zabiegi korekcyjne i naprawcze w zakresie układu kostnego  W procesie usprawniania po  zabiegach używamy szyny typu ciągłego ruchu biernego (CPM) oraz współpracujemy z oddziałem rehabilitacji narządu ruchu.

Urazy narządu ruchu zaopatrujemy metodami operacyjnymi (osteosynteza z wykorzystaniem implantów kątowostabilnych, gwoździowanie śródszpikowe i inne).

Kadra lekarzy stale podnosi swe kwalifikacje, co potwierdzają liczne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach oraz sympozjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
dr n. med. Michał Dyaczyński
32 228 30 30 wew. 233
mdyaczynski@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
mgr pielęgniarstwa Agnieszka Bogusiewicz
32 228 30 30 wew. 242

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej dysponuje 20 łóżkami, w tym 2 łóżkami intensywnej opieki medycznej.

W oddziale wykonywany jest szeroki zakres zabiegów obejmujący procedury z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologicznej.

Proponowane metody klasyczne obejmują leczenie operacyjne:

– operacja usunięcia tarczycy z powodu schorzeń zapalnych lub nowotworowych (tyroidektomia totalna lub   subtotalna),

– cholecystektomię w przypadku schorzeń zapalnych pęcherzyka żółciowego,

– operacje naprawcze przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, kresy białej czy pooperacyjnych z użyciem tzw. „siatek”,

– operacje-resekcje przełyku, zabiegi antyrefluksowe, operacyjne leczenie achalazji przełyku,

– zabiegi-resekcje żołądka,

– zabiegi-resekcje w obrębie jelita cienkiego,

– zabiegi-resekcje w obrębie jelita grubego z powodu schorzeń zapalnych oraz nowotworowych:

 • hemikolektomia prawo- i lewostronna oraz hemikolektomie poszerzone,
 • resekcja poprzecznicy,
 • resekcja esicy,
 • resekcja odbytnicy,
 • brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy,
 • totalna i subtotalna kolektomia.

– operacje trzustki:

 • operacja sposobem Whipple’a, totalna pankreatektomia, obwodowe resekcje trzustki.

– operacje żylaków kończyn dolnych,

– operacje żylaków odbytu,

– operacje przetok okołoodbytowych,

– operacje torbieli pilonidalnych,

– wycinanie zmian łagodnych skóry, w tym biopsje wycinające zmian podejrzanych o złośliwy proces rozrostowy,

– diagnostyczne pobieranie węzłów chłonnych.

Występujący w kraju i na świecie trend w kierunku chirurgii małoinwazyjnej pozwala pacjentom po przebytym zabiegu laparoskopowym na szybszy powrót do pełni zdrowia oraz minimalizuje wystąpienie powikłań ze względu na ograniczenie urazu okołooperacyjnego.

W oddziale mamy dostęp do nowoczesnego sprzętu laparoskopowego oraz staplerów- szwów mechanicznych.

Wśród zabiegów wykonywanych laparoskopowo znajdują się:

– wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia),

– operacyjne leczenie choroby refluksowej oraz przepuklin rozworu przełykowego (fundoplikcja ),

– usuwanie zrostów pooperacyjnych,

– zabiegi bariatryczne zarówno restrykcyjne, jak i wyłączające:

 • opaskowanie żołądka,
 • mankietowa resekcja żołądka,
 • gastric bypass,
 • minigastric bypass,
 • wyłączenie trzustkowo-dwunastnicze.

– laparoskopowe zaopatrzenie przepuklin pachwinowych,

– laparoskopowa rectopexia- operacyjne leczenie wypadania odbytnicy,

– zabiegi laparoskopowe z zakresu onkologicznych obejmują:

– wycinanie guzów żołądka i jelita cienkiego,

– laparoskopie diagnostyczne z pobieraniem wycinków, w tym laparoskopowa biopsja wątroby,

– laparoskopowe leczenie nowotworów okrężnicy:

 • hemikolektomia lewostronna,
 • hemikolektomia prawostronna,
 • niska przednia laparoskopowa resekcja odbytnicy.

Przy oddziale funkcjonuje pracownia USG. Pod kontrolą USG wykonujemy nakłucia diagnostyczne
i lecznicze ropni wewnątrzotrzewnowych, punkcje odbarczające oraz biopsje aspiracyjne gruboigłowe.

Oddział posiada dostęp do pracowni endoskopii diagnostycznej, w której wykonywane są badania i zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego (gastro i kolonoskopie).

Hospitalizacją objęci są pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie planowym, jak również pacjenci przyjmowani do oddziału doraźnie w tzw. „trybie ostrym” (oddział pełni codzienny, 24-godzinny dyżur).

Opiekę pooperacyjną prowadzimy zgodnie z protokołem ERAS.

Pacjenci wypisani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni chirurgii ogólnej z gabinetem zabiegowym.

Kadra lekarska i pielęgniarska oddziału aktywnie uczestniczy w procesach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług medycznych i satysfakcję pacjentów.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
lek. med. Jakub Jaworek
32 228 30 30 wew. 218
jjaworek@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
licencjat pielęgniarstwa Sabina Franki
32 228 30 30 wew. 268

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem specjalistycznym, wieloprofilowym, posiada 6 stanowisk wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest prowadzenie całodobowego postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia.

Podstawowe zadania to :

 • respiratoroterapię z użyciem respiratorów najnowszej generacji,
 • ciągłą terapię nerkozastępczą,
 • wykonywanie tracheostomii metodą przezskórną,
 • cewnikowanie centralnych naczyń żylnych i obwodowych naczyń tętniczych,
 • prowadzenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 • monitorowanie inwazyjne i nieinwazyjne parametrów życiowych

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia:

 • z niewydolnością oddechową (ciężkie zapalenie płuc, obrzęk płuc, choroby śródmiąższowe płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej ARDS),
 • we wstrząsie, niezależnie od jego etiologii,
 • po zatrzymaniu krążenia,
 • z ciężkimi zakażeniami i sepsą,
 • po ciężkich urazach (wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości itd.),
 • z zagrażającymi życiu chorobami jak: zawały serca, przełomy nadciśnieniowe, przełomy tarczycowe, niewydolność nerek,
 • po ciężkich zatruciach,
 • z zagrażającymi życiu schorzeniami układu nerwowego (udary niedokrwienne, krwawienia śródmózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe),
 • po rozległych zabiegach operacyjnych.

W warunkach bloku operacyjnego wykonujemy znieczulenia ogólne i przewodowe do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa. W warunkach pracowni szpitalnych wykonujemy znieczulenia do zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego a  także do kardiowersji elektrycznej i innych krótkich zabiegów diagnostycznych
i leczniczych. Prowadzimy całodobowo znieczulenia porodu.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
dr n. med. Marcin Sodowski
32 228 30 30 wew. 275
msodowski@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO
licencjat pielęgniarstwa Danuta Karczewska-Włosek
32 228 30 30 wew. 223

Sympatyczny wystrój z kolorowymi ścianami oraz sztuczną roślinnością, dobre warunki sanitarne, przyjazny stosunek personelu oraz fachowa opieka lekarsko-pielęgniarska.

Oddział ginekologii i położnictwa posiada 24 łóżka, 2 stanowiska do porodów rodzinnych, wannę do porodów w wodzie oraz własną salę operacyjną do cięć cesarskich.

Pion ginekologiczny:

 • 1- i 2-łóżkowe sale chorych, część z własnym węzłem sanitarnym
 • pełny zakres operacji ginekologicznych, w tym największe operacje w przypadku schorzeń nowotworowych
 • zabiegi laparoskopowe: diagnostyczne (np. w przypadku niepłodności) i operacyjne
 • leczenie nietrzymania moczu za pomocą nowoczesnej metody stosowania beznapięciowych taśm podwieszających
 • nowoczesne nieoperacyjne metody leczenia-bogaty zakres możliwości diagnostycznych (m.in. szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania USG, cystoskopia i inne)-stałe wdrażanie nowych metod leczniczych.

Pion położniczy:

 • Sale do porodów rodzinnych z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic), wyposażone w łóżko porodowe, w fotel porodowy i WANNĘ DO PORODÓW W WODZIE, meble o charakterze „domowym”, radioodbiornik, kącik noworodkowy, worek „sako”, piłki porodowe, materac i pozostały niezbędny sprzęt
 • 2- i 3-łóżkowe sale dla ciężarnych i położnic, każda z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic)-możliwość porodu w wodzie lub tzw. immersji wodnej
 • możliwość zewnątrzoponowego znieczulenia podczas porodu
 • możliwość wyboru pozycji przy porodzie – półsiedząca, leżąca

nowoczesne metody monitorowania ciąży i porodu: aparaty USG, aparaty KTG z komputerową analizą zapisu, detektory tętna płodu.

Oddział Neonatologiczny

p.o. LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM NEONATOLOGII
dr n. med. Grzegorz Szpyrka
32 228 30 30 wew. 292
gszpyrka@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO
licencjat położnictwa Monika Kościelniak
32 228 30 30 wew. 202

Oddział Neonatologiczny – Przyjazny Matce i Dziecku.

Oddział neonatologii dysponuje 12 łóżkami, w tym  9 – łóżek noworodkowych, 3 – inkubatory.

Przyjmujemy wszystkie matki i dzieci, zapewniamy im:

 • całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską,
 • system rooming-in,
 • posiadamy: inkubatory, lampy do fototerapii, urządzenia do wspomagania oddechu noworodka,
 • wykonujemy USG stawów biodrowych,
 • wykonujemy badanie słuchu u noworodka promujemy karmienie naturalne,
 • nauka pielęgnacji noworodka dla rodziców.

Oddział Neonatologiczny pracuje w systemie rooming-in zapewniając stały kontakt rodziców z dzieckiem od chwili urodzenia.

Dziecko oddzielone jest od mamy tylko w przypadku medycznych wskazań lub gdy zmęczona mama deklaruje chęć odpoczynku.

W czasie pobytu w oddziale staramy się zapewnić miłą i rodzinną atmosferę, która pomoże rodzicom odnaleźć się w nowej roli życiowej.

W oddziale obecny jest lekarz pediatra lub neonatolog, który czuwa nad zdrowiem małych pacjentów.

Dzieci badane są codziennie w obecności mamy. Zespół położnych i pielęgniarek służy pomocą
w pielęgnacji noworodka oraz w rozpoczęciu karmienia piersią-istnieje możliwość skorzystania z rogali do karmienia.

Staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy pierwszych dni laktacji aby mama i jej dziecko nauczyli się prawidłowej techniki karmienia.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający zapewnić bezpieczeństwo małym pacjentom, każdy noworodek w trakcie pobytu w oddziale ma wykonane USG stawów biodrowych.

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

ORDYNATOR ODDZIAŁU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka
32 228 30 30 wew. 270
mjaroslawiecka@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
Aurelia Zuzga
32 228 30 30 wew. 250

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu prowadzi działalność na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 32 łóżka – 15 sal dwuosobowych i 1 salę jednoosobową.

Osoby korzystające z leczenia w oddziale przekonują się, że zniesione bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w połączeniu z fachową opieką medyczną i życzliwością skierowaną do pacjenta świadczą o rzetelności proponowanego leczenia. Idea naszego oddziału wykracza daleko poza to, co zwykle rozumiemy pod pojęciem miejsca leczenia szpitalnego. Mamy ambicję być najlepszym Oddziałem Rehabilitacji w regionie. Liczymy, że nie zawiedziemy oczekiwań naszych pacjentów, a nasz Oddział stanie się miejscem, gdzie z przyjemnością będą oni wracać do zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów są również gabinety fizykoterapii i kinezyterapii oraz sala gimnastyczna, gdzie prowadzone są specjalistyczne ćwiczenia.

Oprócz usług udzielanych w ramach kontraktu z NFZ świadczymy również usługi pełnopłatne z zakresu rehabilitacji – zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii.

Dzięki profesjonalnemu personelowi usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie, co stanowczo przyspiesza powrót do zdrowia naszych pacjentów.

Usługi komercyjne świadczone są poza limitem i kolejką oczekujących z NFZ, w określonych przez Szpital godzinach od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 8:00 oraz 17:30 do 18:30.

Pacjent może skorzystać z odpłatnych świadczeń medycznych, gdy:

 • nie posiada skierowania od lekarza na określone świadczenia,
 • posiada skierowanie, ale czas oczekiwania na świadczenie jest zbyt odległy,
 • jest nieubezpieczony,
 • dana usługa nie jest świadczeniem gwarantowanym.

Świadczenia pełnopłatne udzielane są po dokonaniu wpłaty w Kasie Szpitala, bądź na rachunek bankowy Szpitala. Zakres usług oraz cennik znajduje się tutaj.

Wszelkie informacje związane z udzielaniem świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji można uzyskać w Oddziale oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej:

 • lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, tel. 32 228 30 30 wew. 270
 • sekretariat oddziału tel. 32 228 30 30 wew. 250

Osoby chcące skorzystać z usług odpłatnych zobowiązane są dostarczyć oświadczenie.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Centralna Izba Przyjęć

KIEROWNIK CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ
dr n. med. Krzysztof Sobczyk
32 228 30 30 wew. 290

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ
licencjat pielęgniarstwa Danuta Broncel-Czekaj
32 228 30 30 wew. 266

Centralna Izba Przyjęć tel./fax +48 (32) 6085992

Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć pełnią:

 1. lekarz internista,
 2. lekarz o specjalizacji zabiegowej.

– którzy są wspomagani przez lekarzy z oddziałów naszego Szpitala oraz doświadczony personel pielęgniarski i sekretarki medyczne.

 1. Pacjenci przyjmowani są według kategorii medycznych:
 1. w trybie planowym po wcześniej uzgodnionym terminie przyjęcia,
 2. w trybie pilnym ze skierowaniem od lekarza POZ oraz lekarzy specjalistów przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego,
 3. w trybie nagłym gdy ulegli wypadkowi lub gdy stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu.
 1. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia planowego powinni przedstawić następujące dokumenty:
 2. skierowanie do Szpitala,
 3. kartę NFZ,
 4. dokument potwierdzający tożsamość,
 5. dotychczasową dokumentację medyczną.

W stanach nagłych udzielamy świadczeń bez w/w dokumentów. W takim przypadku dokumenty potwierdzające tożsamość  oraz dotychczasowa dokumentacja lekarska powinny być dostarczone
w późniejszym terminie.

W przypadku wątpliwości odnośnie ubezpieczenia pacjent potwierdza uprawnienia na stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem i jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne do 7 dni.

O kolejności przyjmowania pacjentów w trybie pilnym decyduje lekarz dyżurny Centralnej Izby Przyjęć.

 

PRZYJĘCIE W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ

Po przyjęciu w Centralnej Izbie Przyjęć, pacjent zostanie przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym powinni posiadać:

 1. Skierowanie do szpitala, kartę ubezpieczenia zdrowotnego, dokument tożsamości, w razie wątpliwości z potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego w systemie komputerowym podpisują stosowne oświadczenie i są zobligowani do  dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie do 7 dni, dokumentację medyczną,
 1. Wyposażenie zalecane przez dany oddział szpitalny (przybory toaletowe, bielizna, odpowiednie obuwie, zalecane przyrządy ortopedyczne (kule łokciowe), profilaktyczne (p-żylakowe) itd.

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Szpitala lub są do niego kierowani w trybie pilnym, z ostrym zachorowaniem lub po wypadku zobowiązani są dostarczyć powyższe w możliwie krótkim terminie.