Oddziały szpitalne


 Aby wyświetlić informacje dotyczące oddziału, kliknij jego nazwę.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
image-188

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:
lek. med. Joanna Matysik

 

Asystenci:

 1. lek. med. Jacek Duda
 2. lek. med. Wojciech Dziura
 3. lek. med. Dariusz Foryś
 4. lek. med. Magdalena Malczyk
 5. lek. med. Piotr Sitek
 6. lek. med. Karina Smerin
 7. lek. med. Agnieszka Jableka-Kowalska
 8. lek. med. Fatoumata Deme-Masłowska

Pielęgniarka Oddziałowa:
Joanna Hyra 

 

Oddział Anestezjologii istnieje od początku lat 70-tych. Oddział Intensywnej Terapii powstał w 1986 roku. Wykonujemy znieczulenia do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, a także do endoskopii, kolonoskopii i innych krótkich zabiegów diagnostycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 4 łóżka do prowadzenia pacjentów wymagających intensywnej terapii po ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach, reanimacji, urazach i w innych stanach zagrożenia życia.

Centralna Izba Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć
image-189

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć:
dr n. med. Krzysztof Sobczyk

 

Asystent:
lek. med. Jan Kądziela

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Edyta Kubis

Centralna Izba Przyjęć mieści się na poziomie -1.

 

CHARAKTERYSTYKA

Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć pełnią:

 1. lekarz o specjalizacji zabiegowej
 2. lekarz internista

– wspomagani przez lekarzy z oddziałów naszego Szpitala oraz doświadczony personel pielęgniarski i sekretarki medyczne.

I. Pacjenci przyjmowani są w:

 1. trybie planowym po wcześniej uzgodnionym terminie przyjęcia;
 2. trybie pilnym ze skierowaniem -od lekarza POZ: lekarzy specjalistów lub przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego;
 3. trybie pilnym bez skierowania -gdy ulegli wypadkowi lub gdy ich stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu;

II. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia planowego powinni przedstawić następujące dokumenty:

1.skierowanie do Szpitala;
2.kartę NFZ;
3.dokument potwierdzający tożsamość;
4.dotychczasową dokumentację medyczną.

W stanach nagłych udzielamy świadczeń bez w/w dokumentów. W takim przypadku dokumenty potwierdzające tożsamość  oraz dotychczasowa dokumentacja lekarska powinny być dostarczone w późniejszym terminie.

W przypadku wątpliwości odnośnie ubezpieczenia pacjent potwierdza uprawnienia na stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem i jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne do 7 dni.

O kolejności przyjmowania pacjentów w trybie pilnym decyduje lekarz dyżurny Centralnej Izby Przyjęć.


PRZYJĘCIE W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ

Po przyjęciu w Centralnej Izbie Przyjęć, pacjent zostanie przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym powinni posiadać:

1.Skierowanie do szpitala, kartę ubezpieczenia zdrowotnego, dokument tożsamości, w razie wątpliwości z potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego w systemie komputerowym podpisują stosowne oświadczenie i są zobligowani do  dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie do 7 dni, dokumentację medyczną;

2.Wyposażenie zalecane przez dany oddział szpitalny (przybory toaletowe, bielizna, odpowiednie obuwie, zalecane przyrządy ortopedyczne (kule łokciowe), profilatyczne(p-żylakowe) itd.

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Szpitala lub są do niego kierowani w trybie pilnym, z ostrymi zachorowaniami lub po wypadku zobowiązani są dostarczyć powyższe w możliwie krótkim terminie.

 

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej
image-190

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Ordynator:
dr n. med. Michał Dyaczyński

 

Z-ca Ordynatora:
dr n. med. Mieczysława Lesiecka

 

Asystenci:

 1. dr n. med. Marek Dróżdż
 2. lek. Krzysztof Buczkowski

 

Rezydenci:

 1. lek. Dawid Gajda
 2. lek. Gniewomir Ćwiertnia
 3. lek. Leontyna Wylężek
 4. lek. Jarosław Łach

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

Elżbieta Furich

 

W oddziale wykonywany jest szeroki zakres zabiegów obejmujący procedury z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologicznej.

Proponowane metody klasyczne obejmują leczenie operacyjne:

-operacja usunięcia tarczycy z powodu schorzeń zapalnych lub nowotworowych (tyroidektomia totalna lub subtotalna)

-cholecystektomię w przypadku schorzeń zapalnych pęcherzyka żółciowego

– operacje naprawcze przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, kresy białej czy pooperacyjnych z użyciem tzw. „siatek”,

-operacje-resekcje przełyku, zabiegi antyrefluksowe, operacyjne leczenie achalazji przełyku

-zabiegi-resekcje żołądka,

-zabiegi-resekcje w obrębie jelita cienkiego

-zabiegi-resekcje w obrębie jelita grubego z powodu schorzeń zapalnych oraz nowotworowych:

 • hemikolektomia prawo- i lewostronna oraz hemikolektomie poszerzone
 • resekcja poprzecznicy
 • resekcja esicy
 • resekcja odbytnicy
 • brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
 • totalna i subtotalna kolektomia

-operacje trzustki:

 • operacja sposobem Whipple’a, totalna pankreatektomia, obwodowe resekcje trzustki

-operacje żylaków kończyn dolnych

-operacje żylaków odbytu

-operacje przetok okołoodbytowych,

-operacje torbieli pilonidalnych,

-wycinanie zmian łagodnych skóry, w tym biopsje wycinające zmian podejrzanych o złośliwy proces rozrostowy

-diagnostyczne pobieranie węzłów chłonnych

 

Występujący w kraju i na świecie trend w kierunku chirurgii małoinwazyjnej pozwala pacjentom po przebytym zabiegu laparoskopowym na szybszy powrót do pełni zdrowia oraz minimalizuje wystąpienie powikłań ze względu na ograniczenie urazu okołooperacyjnego.

W oddziale mamy dostęp do nowoczesnego sprzętu laparoskopowego oraz staplerów- szwów mechanicznych.

Wśród zabiegów wykonywanych laparoskopowo znajdują się:

-wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia)

-operacyjne leczenie choroby refluksowej oraz przepuklin rozworu przełykowego (fundoplikcja )

-usuwanie zrostów pooperacyjnych

-zabiegi bariatryczne zarówno restrykcyjne, jak i wyłączające:

 • opaskowanie żołądka
 • mankietowa resekcja żołądka
 • gastric bypass
 • minigastric bypass
 • wyłączenie trzustkowo-dwunastnicze

-laparoskopowe zaopatrzenie przepuklin pachwinowych

-laparoskopowa rectopexia- operacyjne leczenie wypadania odbytnicy

Zabiegi laparoskopowe z zakresu onkologicznych obejmują:

-wycinanie guzów żołądka i jelita cienkiego

-laparoskopie diagnostyczne z pobieraniem wycinków, w tym laparoskopowa biopsja wątroby

-laparoskopowe leczenie nowotworów okrężnicy:

 • hemikolektomia lewostronna
 • hemikolektomia prawostronna
 • niska przednia laparoskopowa resekcja odbytnicy

Przy oddziale funkcjonuje pracownia USG. Pod kontrolą USG wykonujemy nakłucia diagnostyczne i lecznicze ropni wewnątrzotrzewnowych, punkcje odbarczające oraz biopsje aspiracyjne gruboigłowe.

Oddział posiada dostęp do pracowni endoskopii diagnostycznej w której wykonywane są badania i zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego (gastro i kolonoskopie).

Hospitalizacją objęci są pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie planowym, jak również pacjenci przyjmowani do oddziału doraźnie w tzw. „trybie ostrym” (oddział pełni codzienny, 24-godzinny dyżur).

Opiekę pooperacyjną prowadzimy zgodnie z protokołem ERAS.

Pacjenci wypisani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni chirurgii ogólnej z gabinetem zabiegowym.

Kadra lekarska i pielęgniarska oddziału aktywnie uczestniczy w procesach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług medycznych i satysfakcję pacjentów.

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
image-191

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator:
dr n. med. Krzysztof Moćko

 

Z-ca Ordynatora:
dr n. med. Zbigniew Gajda

 

Asystenci:

 1. dr n. med. Krzysztof Sobczyk
 2. lek. med. Przemysław Laprus
 3. lek. med. Leszek Zagórski
 4. lek. med. Łukasz Majewicz
 5. lek. med. Krzysztof Sawicki

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr pielęgniarstwa Sylwia Pochciał

 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dysponuje 28 łóżkami w salach 2-3 osobowych, w części wyposażonych we własny węzeł sanitarny.

W ramach wykonywanych zabiegów ortopedycznych specjalizujemy się w protezoplastykach stawów biodrowego i kolanowego. Dysponujemy szeroką bazą implantów pozwalającą zaopatrywać tzw. „trudne przypadki” (zaawansowane deformacje stawu kolanowego  z wykorzystaniem systemów  rekonstrukcyjnych, zwyrodnienie  stawu biodrowego z  użyciem endoprotez krótkotrzpieniowych i tradycyjnych bezcementowych oraz cementowanych). Stosujemy m.in. próżniowe mieszanie cementu chirurgicznego i płukanie pulsacyjne pola operacyjnego, a także implanty dla osób uczulonych na metale.

Wykonujemy również zabiegi artroskopii diagnostycznej i operacyjnej stawu kolanowego i skokowo-goleniowego, w tym rekonstrukcje chrząstki stawowej i łąkotek oraz zabiegi korekcyjne i naprawcze w zakresie układu kostnego  W procesie usprawniania po  zabiegach używamy szyny typu ciągłego ruchu biernego (CPM) oraz współpracujemy z oddziałem rehabilitacji narządu ruchu.

Urazy narządu ruchu zaopatrujemy metodami operacyjnymi (osteosynteza z wykorzystaniem implantów kątowostabilnych, gwoździowanie śródszpikowe i inne).

Kadra lekarzy stale podnosi swe kwalifikacje, co potwierdzają liczne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach oraz sympozjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych
image-192

Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator:
dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska
specjalista chorób wewnętrznych

 

Z-ca Ordynatora:
lek. Krystian Ledwoń
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Lekarze asystenci:

 1. lek. Małgorzata Knap-Ulbrich
 2. lek. Michał Prostacki
 3. lek. Janusz Łapaj
 4. lek. Izabela Nowakowska

Lekarze rezydenci w czasie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych:

 1. lek. Marcela Przyłudzka
 2. lek. Joanna Hanzel
 3. lek. Daria Wolak
 4. lek. Marcin Gawlita
 5. lek. Oliwia Fusik
 6. lek. Aleksandra Banaś
 7. lek. Ewa Hypta

Pielęgniarka Oddziałowa:
Celina Grzesiek

 

NASZE DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ CIĄGŁE DOSKONALENIE ZAWODOWE POZWALAJĄ NAM NA PROFESJONALNE, SZYBKIE I BEZPIECZNE DIAGNOZOWANIE ORAZ LECZENIE WSZYSTKICH PACJENTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

 

Oddział liczy 30 łóżek w salach: 2 i 3 osobowych, 1 sala umożliwia prowadzenie intensywnego nadzoru – 2 łóżka z monitorowaniem czynności życiowych, 4 posiadają własne węzły sanitarne, 8 umożliwia prowadzenie tlenoterapii biernej.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostycznymi:

-Pracownią ultrasonografii i echokardiografii

-Pracownią badań Holterowskich (24 godzinna rejestracja EKG, ciśnienia tętniczego)

-Pracownią elektrokardiografii i prób wysiłkowych

-Pracownią spirometrii.

 

Cała diagnostyka prowadzona w pracowniach zlokalizowanych w oddziale jest wykonywana przez lekarzy zatrudnionych w oddziale, którzy odbyli stosowne szkolenia i posiadają wymagane kompetencje. Oddział zapewnia pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną tzn badania elektrokardiograficzne spoczynkowe, wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz 24-godzinne rejestracje metodą Holtera, 24-godzinne pomiary ciśnienia tętniczego, badania echokardiograficzne. Zapewniamy badania czynnościowe układu oddechowego. Wykonujemy badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, oraz badania USG – Doppler naczyń. Zapewniamy dostęp do badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz badań bronchoskopowych na terenie szpitala w nowo utworzonej pracowni. Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych 1 w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie:

chorób serca i układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych o różnej lokalizacji, chorób układu krwiotwórczego, cukrzycy, jej powikłań oraz innych schorzeń endokrynologicznych, chorób nerek, zakażeń i innych. Prowadzimy leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem najnowszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Zapewniamy naszym pacjentom:

 • Pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną, histopatologiczną, radiologiczną, ultrasonograficzną, endoskopową i czynnościową
 • Leczenie w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM)
 • Zabiegi poprawiające stan zdrowia i jakość życia wchodzące w zakres kompetencji oddziału chorób wewnętrznych

 

W ciągu wieloletniej działalności na rzecz zdrowia udało nam się zbudować doświadczony, kompetentny, zgrany zespół lekarsko-pielęgniarski. Zespół jest na bieżąco uzupełniany o młodych adeptów zawodów medycznych. Wszyscy na bieżąco uzupełniają swoja wiedzę i podnoszą kwalifikacje.

 

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych. Aktualnie szkolenie specjalizacyjne odbywa 7 lekarzy w ramach etatu rezydenckiego.

ZAPEWNIAMY PEŁNY PROFESJONALIZM, MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ ORAZ PEŁNE POSZANOWANIE PRAW PACJENTA.

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych
image-193

Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Andrzej Straszak – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

 

Z-ca Ordynatora:
lek. Jerzy Szymeczko – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

Asystenci:

 1. lek. Jolanta Wójcik – Ciscoń -specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej
 2. lek. Radosław Korczyk – specjalista chorób wewnętrznych
 3. lek. Elżbieta Bednarska – lekarz rezydent
 4. lek. Anna Bojda – lekarz rezydent
 5. lek. Katarzyna Szafran – lekarz rezydent
 6. lek. Maja Wędrocha – lekarz rezydent

 

Oddział Chorób Wewnętrznych II Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich jest placówką medyczną świadczącą specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie wszystkich chorób internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przewodu pokarmowego i układu krążenia.

W tym celu oddział jest dobrze wyposażony w sprzęt diagnostyczny, a jego personel bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do pełnienia swoich obowiązków. Dysponujemy 30 łóżkami z czego 2 łóżka stanowią w pełni wyposażoną salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. Szpital jest skomputeryzowany.

Przebywający u nas  pacjenci są leczeni nowocześnie, wg zasad współczesnej medycyny opartej na dowodach naukowych, zgodnie z  najnowszymi zaleceniami polskich towarzystw medycznych. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • endoskopowe badania diagnostyczne przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego
 • endoskopowe leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego z wykorzystaniem większości współcześnie stosowanych metod
 • usuwanie metodami endoskopowymi polipów z przewodu pokarmowego (tzw. polipektomia endoskopowa )
 • gastrostomia endoskopowa
 • poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego
 • usuwanie ciał obcych z żołądka, przełyku, itp.
 • diagnostyka ultrasonograficzna serca i dużych naczyń – UKG (doppler, kolor)
 • czynnościowe badania wydolności układu krążenia – próby wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • analiza 24-godzinnego zapisu EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera.

Leczeni przez nas pacjenci nie muszą oczekiwać na badania diagnostyczne, które mają na celu określenie wskazań do dalszego postępowania. Dzięki temu leczenie jest efektywne – średni czas pobytu pacjenta na naszym oddziale wynosi około 7 dni. Dowodem uznania jakości naszej pracy jest wielokrotne zapraszanie oddziału do uczestniczenia w realizacji różnych krajowych i międzynarodowych badań klinicznych oraz publikacje w krajowej i zagranicznej medycznej literaturze fachowej. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych ( obecnie w trakcie specjalizacji jest 3 rezydentów). Dodatkowo prowadzimy staże podyplomowe dla absolwentów wydziału lekarskiego , a także zajęcia dydaktyczne dla studentów ŚUM.

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa
image-194

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Ordynator:
dr n. med. Bartosz Kniażewski

 

Z-ca Ordynatora:
lek. med. Jarosław Kącki

 

Asystenci:

 1. lek. med. Dariusz Moj
 2. lek. med. Anna Buczek
 3. lek. med. Janusz Delipacy
 4. lek. med. Janusz Grabowski
 5. lek. med. Tadeusz Trzaska
 6. lek. med. Nela Lipka-Kumor

Rezydenci:

 1. dr Łukasz Wolak

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Lidia Wieczorek

 

Sympatyczny wystrój z kolorowymi ścianami oraz sztuczną roślinnością, dobre warunki sanitarne, przyjazny stosunek personelu oraz fachowa opieka lekarsko-pielęgniarska.

28 łóżek – 12 w pionie ginekologicznym (10-ginekologia operacyjna, 2-ginekologia zachowawcza) i 16 w pionie położniczym. 2 stanowiska do porodów rodzinnych. Wanna do porodów w wodzie. Własna sala operacyjna do cięć cesarskich. 2 sale operacyjne na bloku operacyjnym, pracownia cystoskopii, pracownia USG.

Pion ginekologiczny:

 • 1- i 2-łóżkowe sale chorych, część z własnym węzłem sanitarnym
 • pełny zakres operacji ginekologicznych, w tym największe operacje w przypadku schorzeń nowotworowych
 • zabiegi laparoskopowe: diagnostyczne (np. w przypadku niepłodności) i operacyjne
 • leczenie nietrzymania moczu za pomocą nowoczesnej metody stosowania beznapięciowych taśm podwieszających
 • nowoczesne nieoperacyjne metody leczenia-bogaty zakres możliwości diagnostycznych (m.in. szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania USG, cystoskopia i inne)-stałe wdrażanie nowych metod leczniczych.

Pion położniczy:

 • Sale do porodów rodzinnych z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic), wyposażone w łóżko porodowe, w fotel porodowy i WANNĘ DO PORODÓW W WODZIE, meble o charakterze „domowym”, radioodbiornik, kącik noworodkowy, worek „sako”, piłki porodowe, materac i pozostały niezbędny sprzęt
 • 2- i 3-łóżkowe sale dla ciężarnych i położnic, każda z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic)-możliwość porodu w wodzie lub tzw. immersji wodnej
 • możliwość zewnątrzoponowego znieczulenia podczas porodu
 • możliwość wyboru pozycji przy porodzie – półsiedząca, leżąca
 • nowoczesne metody monitorowania ciąży i porodu: aparaty USG, aparaty KTG z komputerową analizą zapisu, detektory tętna płodu.

Oddział Neonatologiczny

Ordynator Oddziału Neonatologicznego
image-195

Ordynator Oddziału Neonatologicznego

Ordynator:
lek. med. Barbara Pajek

 

Położna Oddziałowa:

Monika Kościelniak

Lekarz:

Katarzyna Szkrzypek-Siudyka

 

Oddział Neonatologiczny – Przyjazny Matce i Dziecku.

Przyjmujemy wszystkie matki i dzieci, zapewniamy im:

 • całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską,
 • system Rooming-in,
 • posiadamy: inkubatory, lampy do fototerapii, urządzenia do wspomagania oddechu noworodka,
 • wykonujemy USG stawów biodrowych,
 • wykonujemy badanie słuchu u noworodka promujemy karmienie naturalne,
 • nauka pielęgnacji noworodka dla rodziców.

 

Oddział Neonatologiczny pracuje w systemie rooming-in zapewniając stały kontakt rodziców z dzieckiem od chwili urodzenia.

Dziecko oddzielone jest od mamy tylko w przypadku medycznych wskazań lub gdy zmęczona mama deklaruje chęć odpoczynku.

W czasie pobytu w oddziale staramy się zapewnić miłą i rodzinną atmosferę, która pomoże rodzicom odnaleźć się w nowej roli życiowej.

W oddziale obecny jest lekarz pediatra lub neonatolog, który czuwa nad zdrowiem małych pacjentów.

Dzieci badane są codziennie w obecności mamy. Zespół położnych i pielęgniarek służy pomocą w pielęgnacji noworodka oraz w rozpoczęciu karmienia piersią-istnieje możliwość skorzystania z rogali do karmienia.

Staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy pierwszych dni laktacji aby mama i jej dziecko nauczyli się prawidłowej techniki karmienia.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający zapewnić bezpieczeństwo małym pacjentom, każdy noworodek w trakcie pobytu w oddziale ma wykonane USG stawów biodrowych.

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu
image-196

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ordynator:
lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka

 

Asystenci:

 1. lek. med. Alina Wac-Kabzińska
 2. lek. med. Agata Augustyniak-Kocur
 3. lek. med. Izabela Latusik-Ismail

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Aurelia Zuzga

 

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu prowadzi działalność na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 29 łóżek – 14 sal dwuosobowych i 1 salę jednoosobową.

Osoby korzystające z leczenia w oddziale przekonują się, że zniesione bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w połączeniu z fachową opieką medyczną i życzliwością skierowaną do pacjenta świadczą o rzetelności proponowanego leczenia. Idea naszego oddziału wykracza daleko poza to, co zwykle rozumiemy pod pojęciem miejsca leczenia szpitalnego. Mamy ambicję być najlepszym Oddziałem Rehabilitacji w regionie. Liczymy, że nie zawiedziemy oczekiwań naszych pacjentów, a nasz Oddział stanie się miejscem, gdzie z przyjemnością będą oni wracać do zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów są również gabinety fizykoterapii i kinezyterapii oraz sala gimnastyczna, gdzie prowadzone są specjalistyczne ćwiczenia.

Oprócz usług udzielanych w ramach kontraktu z NFZ świadczymy również usługi pełnopłatne z zakresu rehabilitacji – zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii.

Dzięki profesjonalnemu personelowi usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie, co stanowczo przyspiesza powrót do zdrowia naszych pacjentów.

Usługi komercyjne świadczone są poza limitem i kolejką oczekujących z NFZ, w określonych przez Szpital godzinach, tj.: pn ÷ pt w godzinach 7:00÷8:00 oraz 17:30÷18:30.

Pacjent może skorzystać z odpłatnych świadczeń medycznych, gdy:

 • nie posiada skierowania od lekarza na określone świadczenia,
 • posiada skierowanie, ale czas oczekiwania na świadczenie jest zbyt odległy,
 • jest nieubezpieczony,
 • dana usługa nie jest świadczeniem gwarantowanym.

Świadczenia pełnopłatne udzielane są po dokonaniu wpłaty w Kasie Szpitala, bądź na rachunek bankowy Szpitala. Zakres usług oraz cennik znajduje się tutaj

Wszelkie informacje związane z udzielaniem świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji można uzyskać w Oddziale oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej:

 • lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, tel. (32) 228-30-30 w. 270
 • sekretariat oddziału tel. (32) 228-30-30 w. 250

Osoby chcące skorzystać z usług odpłatnych zobowiązane są dostarczyć oświadczenie

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618).
 2. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159z późn.zm).