Szczepienia COVID-19


Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich informuje, że zapisy na szczepienia dla osób, które ukończyły 80  lat rozpoczynają się od dnia 15.01. 2021r. dla osób które ukończyły 70 lat od dnia 22.01.2021r. Sczepienia dla osób zapisanych rozpoczynają się od 25.01.2021r.

Istnieją trzy możliwości zapisów na szczepienia:

  1. całodobowo, bezpłatna infolinia tel. 989
  2. przez stronę internetową pacjent.gov.pl
  3. pod numerem telefonu 32 2283030 wew. 312 lub telefon komórkowy 739202807

Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do dnia 14.01.2021.
Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:
a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
f. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Termin zgłoszenia do 14.01.2021 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz_szczepienia_pracownicy (3).xls
2. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych (3).docx      tj. oświadczenie dla osób które zostaną wskazane na liście do szczepienia
3. Załącznik nr 4a – Klauzula informacyjna (5).docx

 

W związku z powyższym na adres mailowy szczepienia_covid@zozsiemianowice.pl podmioty wyszczególnione w ETAPIE zainteresowane realizacją szczepień przez naszą jednostkę winny PRZESŁAĆ wypełnione:

1. Załącznik nr 1 – Formularz_szczepienia_pracownicy
2. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych (3).docx tj. oświadczenie dla osób, które zostaną wskazane na liście do szczepienia – SKAN WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO FORMULARZA.

Oryginał/y oświadczeń prosimy przesłać pocztą na adres Szpitala z dopiskiem „Dział Metodyczno-Organizacyjny”.

 

Dane koordynatora

Ewa Don
numer tel. 32 228 30 30 wew. 279,
e-mail: edon@zozsiemianowice.pl

Osoba zastępująca:

Norbert Szolc
numer tel. 32 228 30 30 wew. 391,
e-mail: nszolc@zozsiemianowice.pl

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania
pdf Wytyczne dla szpitali węzłowych 18 grudnia 2020 12:35
zip Załącznik nr 1 - Formularz_szczepienia_pracownicy_(3) 18 grudnia 2020 12:38
doc Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych (3) 18 grudnia 2020 12:35
doc Załącznik nr 4a - Klauzula informacyjna (5) 18 grudnia 2020 12:35