Administracja


ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Grażyna Musik
32 228 30 30 wew. 326
gmusik@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC
Monika Grudziewicz
32 228 30 30 wew. 346
mgrudziewicz@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU STATYSTYKI MEDYCZNEJ I KONTRAKTOWANIA
Anita Gral-Rokita
32 228 30 30 wew. 234
agral@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU METODYCZNO-ORGANIZACYJNEGO
Magdalena Mindur
32 228 30 30 wew. 230
mmindur@zozsiemianowice.pl

PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Katarzyna Muszak
32 228-30-30 wew. 314
kmuszak@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU INFORMATYCZNEGO
Sebastian Kulik
32 228 30 30 wew. 345
skulik@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Maciej Majda
32 228 30 30 wew. 336
mmajda@zozsiemianowice.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Krzysztof Kot
32 228 30 30 wew. 272
32 228 18 86
kkot@zozsiemianowice.pl

Grzegorz Pilakowski
32 228 30 30 wew. 321
gpilakowski@zozsiemianowice.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Adam Marczyński
32 228-30-30 wew. 314
iod@zozsiemianowice.pl

STANOWISKO DS. BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH
Piotr Chmiel
32 228 30 30 wew. 325
pchmiel@zozsiemianowice.pl

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Mirosław Tomczak
mtomczak@zozsiemianowice.pl