Przychodnia specjalistyczna


Godziny rejestracji

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:45 do 18:00.
Rejestrowanie pacjentów odbywa się:

  • osobiście lub przez osoby trzecie w godz. od 07:45 do 13:00;
  • telefonicznie w godz. od 09:00 do 13:00 pod telefonami:+48 32 228-21-27 bądź +48 32 228-30-30 wew. 380

W ramach Przychodni Specjalistycznej przy ul. 1-go Maja 9 świadczą usługi następujące Poradnie Specjalistyczne:

 Aby wyświetlić godziny przyjmowania lekarzy, kliknij nazwę poradni

Poradnia Chirurgii Ogólnej (realizuje również świadczenia z zakresu chorób piersi)

Poniedziałek
800 – 1530  lek. med. Dawid Gajda


Wtorek
0800 – 1530  lek. med. Gniewomir Ćwiertnia


Środa
800 – 1530 lek. med. Leontyna Wylężek


Czwartek
800 – 1530  lek. spec. Krzysztof Buczkowski


Piątek
0800 – 1330 lek. med. Jarosław Łach

1330 – 1530 dr n. med. Marek Dróżdż

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poniedziałek
800 – 1400  lek. spec. Tadeusz Staw
800 – 1500  lek. med. Jerzy Becker
1500 – 1900  lek. spec. Przemysław Bień


Wtorek

1130 – 1530  dr n. med. Zbigniew Gajda
800 – 1530  lek. med. Jerzy Becker
800 – 1530  lek. spec. Przemysław Laprus
800 – 1130  lek. spec. Leszek Zagórski


Środa
800 – 1800  lek. med. Jerzy Becker
800 – 1530  lek. spec. Tadeusz Staw


Czwartek

800 – 1300  dr n. med. Zbigniew Gajda
800 – 1300  lek. med. Jerzy Becker
800 – 1500  dr n. med. Krzysztof Sobczyk
1500 – 1900  lek. spec. Przemysław Bień


Piątek

800 – 1530  lek. spec. Tadeusz Staw
800 – 1400  lek. med. Jerzy Becker
1200 – 1530  dr n. med Krzysztof Moćko

Poradnia Endykrynologiczna

Wtorek
0700 – 1100  lek. spec. Ewa Łojko


Środa
1600 – 2000  lek. spec. Ewa Łojko


Czwartek
1715 – 2115  dr n. med. Michał Kokot


Piątek
1515 – 2115 dr n. med. Michał Kokot

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Nieczynna do czasu uzyskania kontraktu

Poradnia Leczenia Bólu

Wtorek
800 – 1200  lek. spec. Joanna Matysik


Środa
1535 – 1935  lek. spec. Jacek Duda

1100 – 1500  lek. spec. Aneta Strzępka


Czwartek
1535 – 1940  lek. spec. Joanna Matysik

Poradnia Onkologiczna

Wtorek
1530 – 2000  dr n. med. Łukasz Głogowski


Środa
1500 – 2000  prof. Iwona Gisterek


Czwartek
0730 – 1400  dr n. med. Zofia Rusinowska

Poradnia Otorynolaryngologiczna

Wtorek
Działalność poradni została zawieszona od 15 marca do 15 czerwca bieżącego roku


Czwartek
Działalność poradni została zawieszona od 15 marca do 15 czerwca bieżącego roku


Poradnia Rehabilitacyjna

Poniedziałek

1535 – 2035  lek. spec. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka


Środa

0700 – 0800  lek. spec. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka
0800 – 1300 lek. spec. Izabela Latusik-Ismail

1535 – 1840 lek. spec. Henryka Celuch


Czwartek
1235 – 1535 lek. med. Agata Augustyniak-Kocur

1535 – 2005  lek. spec. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka


Piątek

1000 – 1530 lek. med. Agata Augustyniak-Kocur

Poradnia Urologiczna

Poniedziałek
1300 – 1700  lek. spec. Marcin Stec


Wtorek
1600 – 2000  lek. spec. Kamil Bochynek


Środa
0730 – 1200 lek. spec. Marcin Stec

Poradnia Wad Postawu u Dzieci

Poniedziałek
1400 – 1530  lek. spec. Tadeusz Staw


Wtorek
1130 – 1530  lek. spec. Leszek Zagórski


Czwartek
1400 – 1800  dr n. med. Zbigniew Gajda


Piątek
0800 – 1200  dr n. med. Krzysztof Moćko

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

lek. spec. DOROTA BURZAWA–ŻURADZKA

Poniedziałek
1430 – 1900

Wtorek
1530 – 1930

Czwartek
1530 – 1830


PSYCHOLOG – mgr ANNA JANKOWSKA

Poniedziałek
1430 – 1830

Wtorek
1300 – 1800


PSYCHOTERAPEUTA mgr MIROSŁAW GIZA

Poniedziałek
1530 – 1730

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PODCZAS REJESTRACJI

1

Dokument potwierdzający ubezpieczenie

Status wymagalności

każda osoba ubezpiecz.
w Śląskim Oddziale NFZ
karta ubezpieczenia zdrowotnego – karta chip [czipowa]

wymagana

osoba zatrudniona ZUS RMUA za ostatni miesiąc

wymagany jeden
z dokumentów

zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek
legitymacja ubezpieczeniowa

(ważna 30 dni od daty wystawienia przez zakład pracy)

emeryt/rencista legitymacja emeryta/rencisty;

ew. ostatni odcinek renty lub emerytury

wymagana

osoba prowadząca działalność gospodarczą dokument zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki ubezpieczenia oraz NIP działalności gospodarczej

wymagany

osoba ubezpieczona

w KRUS

zaświadczenie albo legitymacja aktualnie podstemplowana w KRUS

(dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej) 

wymagany

osoba bezrobotna aktualne zaświadczenie z urzędu pracy (ważne 30 dni od wystawienia  przez urząd pracy)

wymagany

osoba z Unii Europejskiej EKUZ

wymagany

osoba ubezpieczona dobrowolnie umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

wymagany

2

Skierowanie do Przychodni Specjalistycznej

wymagane
w przypadku wizyty pierwszorazowej – oddzielnie na każdą jednostkę chorobową

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna

SKIEROWANIE DO PORADNI REHABILITACYJNEJ

– konieczność niezwłocznej rejestracji, ważne do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia leczenia

SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

– konieczność rejestracji do 30 dni od dnia jego wystawienia

Poradnia Urologiczna
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Onkologiczna

nie jest wymagane

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

3

Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport)

wymagany podczas pierwszej wizyty

4

NIP pracodawcylub NIP działalności gospodarczej

wymagany

5

Wyniki badań wykonanych podczas wcześniejszego leczenia ambulatoryjnego

wskazane – pomocne w procesie leczenia

6

Karty informacyjne z hospitalizacji

wskazane – pomocne w procesie leczenia