Przychodnia specjalistyczna


Godziny rejestracji

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:45 do 18:00.
Rejestrowanie pacjentów odbywa się:

  • osobiście lub przez osoby trzecie w godz. od 07:45 do 13:00;
  • telefonicznie w godz. od 09:00 do 13:00 pod telefonami:+48 32 228-21-27 bądź +48 32 228-30-30 wew. 380

W ramach Przychodni Specjalistycznej przy ul. 1-go Maja 9 świadczą usługi następujące Poradnie Specjalistyczne:

 Aby wyświetlić godziny przyjmowania lekarzy, kliknij nazwę poradni

Poradnia Chirurgii Ogólnej (realizuje również świadczenia z zakresu chorób piersi)

Poniedziałek
800 – 1530  lek. med. Dawid Gajda


Wtorek
0800 – 1530  lek. med. Gniewomir Ćwiertnia


Środa
800 – 1530 lek. med. Leontyna Wylężek


Czwartek
800 – 1530  lek. spec. Krzysztof Buczkowski


Piątek
0800 – 1330 lek. med. Jarosław Łach

1330 – 1530 dr n. med. Marek Dróżdż

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poniedziałek
800 – 1400  lek. spec. Tadeusz Staw
800 – 1500  lek. med. Jerzy Becker
1500 – 1900  lek. spec. Przemysław Bień


Wtorek

1130 – 1530  dr n. med. Zbigniew Gajda
800 – 1530  lek. med. Jerzy Becker
800 – 1530  lek. spec. Przemysław Laprus
800 – 1130  lek. spec. Leszek Zagórski


Środa
800 – 1800  lek. med. Jerzy Becker
800 – 1530  lek. spec. Tadeusz Staw


Czwartek

800 – 1300  dr n. med. Zbigniew Gajda
800 – 1300  lek. med. Jerzy Becker
800 – 1500  dr n. med. Krzysztof Sobczyk
1500 – 1900  lek. spec. Przemysław Bień


Piątek

800 – 1530  lek. spec. Tadeusz Staw
800 – 1400  lek. med. Jerzy Becker
1200 – 1530  dr n. med Krzysztof Moćko

Poradnia Endykrynologiczna

Wtorek
0700 – 1100  lek. spec. Ewa Łojko


Środa
1600 – 2000  lek. spec. Ewa Łojko


Czwartek
1715 – 2115  dr n. med. Michał Kokot


Piątek
1515 – 2115 dr n. med. Michał Kokot

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Nieczynna do czasu uzyskania kontraktu

Poradnia Leczenia Bólu

Wtorek
800 – 1200  lek. spec. Joanna Matysik


Środa
1100 – 1500 lek. spec. Joanna Matysik


Czwartek
1535 – 1940  lek. spec. Joanna Matysik

Poradnia Onkologiczna

Wtorek
1530 – 2000  dr n. med. Łukasz Głogowski


Środa
0700 – 1030 dr n. med. Zofia Rusinowska


Czwartek
0730 – 1530  dr n. med. Zofia Rusinowska

Poradnia Otorynolaryngologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poniedziałek

1400 – 1900 lek. spec. Alina Wac-Kabzińska


Wtorek

1535 – 2035 lek. spec. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka


Środa

0700 – 0800 lek. spec. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka
0800 – 1300 lek. spec. Izabela Latusik-Ismail

1535 – 1800 lek. spec. Henryka Celuch


Czwartek
1135 – 1535 lek. med. Agata Augustyniak-Kocur

1535 – 2005 lek. spec. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka


Piątek

1000 – 1530 lek. med. Agata Augustyniak-Kocur

Poradnia Urologiczna

Poniedziałek
1300 – 1700 lek. spec. Marcin Stec


Wtorek
1600 – 2000 lek. spec. Kamil Bochynek


Środa
0730 – 1200 lek. spec. Marcin Stec

Poradnia Wad Postawu u Dzieci

Poniedziałek
1400 – 1530  lek. spec. Tadeusz Staw


Wtorek
1130 – 1530  lek. spec. Leszek Zagórski


Czwartek
1400 – 1800  dr n. med. Zbigniew Gajda


Piątek
0800 – 1200  dr n. med. Krzysztof Moćko

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

lek. spec. DOROTA BURZAWA–ŻURADZKA

Poniedziałek
1430 – 1900

Wtorek
1530 – 1930

Czwartek
1530 – 1830


PSYCHOLOG – mgr ANNA JANKOWSKA

Poniedziałek
1430 – 1830

Wtorek
1300 – 1800


PSYCHOTERAPEUTA mgr MIROSŁAW GIZA

Poniedziałek
1530 – 1730

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PODCZAS REJESTRACJI

1

Dokument potwierdzający ubezpieczenie

Status wymagalności

każda osoba ubezpiecz.
w Śląskim Oddziale NFZ
karta ubezpieczenia zdrowotnego – karta chip [czipowa]

wymagana

osoba zatrudniona ZUS RMUA za ostatni miesiąc

wymagany jeden
z dokumentów

zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek
legitymacja ubezpieczeniowa

(ważna 30 dni od daty wystawienia przez zakład pracy)

emeryt/rencista legitymacja emeryta/rencisty;

ew. ostatni odcinek renty lub emerytury

wymagana

osoba prowadząca działalność gospodarczą dokument zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki ubezpieczenia oraz NIP działalności gospodarczej

wymagany

osoba ubezpieczona

w KRUS

zaświadczenie albo legitymacja aktualnie podstemplowana w KRUS

(dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej) 

wymagany

osoba bezrobotna aktualne zaświadczenie z urzędu pracy (ważne 30 dni od wystawienia  przez urząd pracy)

wymagany

osoba z Unii Europejskiej EKUZ

wymagany

osoba ubezpieczona dobrowolnie umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

wymagany

2

Skierowanie do Przychodni Specjalistycznej

wymagane
w przypadku wizyty pierwszorazowej – oddzielnie na każdą jednostkę chorobową

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna

SKIEROWANIE DO PORADNI REHABILITACYJNEJ

– konieczność niezwłocznej rejestracji, ważne do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia leczenia

SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

– konieczność rejestracji do 30 dni od dnia jego wystawienia

Poradnia Urologiczna
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Onkologiczna

nie jest wymagane

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

3

Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport)

wymagany podczas pierwszej wizyty

4

NIP pracodawcy lub NIP działalności gospodarczej

wymagany

5

Wyniki badań wykonanych podczas wcześniejszego leczenia ambulatoryjnego

wskazane – pomocne w procesie leczenia

6

Karty informacyjne z hospitalizacji

wskazane – pomocne w procesie leczenia