Odpowiedzialność Szpitala, skargi, wnioski


  • Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe pozostawione w ubraniach oddanych do depozytu szpitalnego, przedmioty wartościowe trzymane na sali chorych z woli pacjenta, rzeczy pozostawione w okryciach pozostawionych w Szatni w holu głównym, kradzież pojazdów, bądź wyrządzone w nich szkody, pozostawionych na parkingu szpitalnym lub jego terenie.
  • Ponadto Szpital nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie automatów vendingowych, nieprawidłowe działanie automatów telefonicznych, pozostawione produkty spożywcze w lodówce oddziałowej, wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na zdrowie bądź życie pacjenta w trakcie jego przebywania poza Oddziałem
  • Szpital dokłada najwyższych starań, by utrzymać świadczone (przez firmy zewnętrzne) usługi na jak najwyższym poziomie, jednak zgodnie z zapisami w umowach pełną odpowiedzialność za niniejsze usługi ponoszą firmy.
  • W szpitalu powołano Komisję ds. Etyki, której celem jest rozwiązywanie problemów natury etycznej.
    Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Komisję może wnosić każdy stwierdzający taką potrzebę. Wnioski należy składać w Biurze Zarządu.
  • Skargi przyjmowane są przez Zarząd w każdy wtorek w godz. 09:00-10:00.
  • W razie nieobecności skargi przyjmuje wyznaczony przez Zarząd pracownik.