Badanie Satysfakcji Pacjenta


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest określenie poziomu zadowolenia Pacjenta z leczenia i opieki szpitalnej. Państwa opinia jest dla nas bezcenna w procesie oceny poziomu świadczeń medycznych w naszej placówce oraz pozwoli ocenić, które obszary działalności Szpitala wymagają większej uwagi. W większości pytań wykorzystywana jest skala 1-5 przy czym 1 oznacza złą ocenę, 5- bardzo dobrą. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

 


I. Przyjęcie do szpitala


Jak Pan/Pani ocenia:

1. Sprawność załatwiania formaloności związanych z przyjęciem do szpitala?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

2. Warunki (np. wystarczjąca przestrzeń miejsca do siedzenia, czystość, dostęp do toalety, dostęp do telefonu)?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

3.Zapewnienie poczucia intymności podczas badań?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle


II. Pobyt w Oddziale szpitalnym


Przyjęcie do Oddziału

Do jakiego oddziału został Pan/Pani przyjęta?

1. Czy w Oddziale został Pan/Pani zapoznany/a z topografią oddziału (wskazano, gdzie znajduje się pokój lekarski, gabinet zabiegowy, WC, łazienka, inne pomieszczenia)?

taknie

2. Czy został/a Pan/Pani zapoznana z podstawowymi informacjami dla Pacjenta, takimi jak np. prawa Pacjenta, sposób opuszczania Oddziału, wydawanie przepustek dla odwiedzających?

taknieWarunki lokalowe

1. Jak Pan/Pani ocenia czystość pomieszczeń w Oddziale?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

2. Jak Pan/Pani ocenia czystość w toalecie?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźleDieta oraz posiłki

1. Jak Pan/Pani ocenia pory podawania posiłków (regularność)?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

2. Jak Pan/Pani ocenia jakość podawanych posiłków (smak, ilość, urozmaicenie) wraz z uwzględnieniem zalecanej diety?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

3. Jak Pan/Pani ocenia informacje przekazywane przez personel dot. stosowanej diety?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźleOpieka lekarska

1. Jak Pan/Pani ocenia dostępność lekarzy?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

2. Jak Pan/Pani ocenia uprzejmość, życzliwość, okazywanie zrozumienia i zainteresowanie w stosunku do Pacjenta?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

3. Jak Pan/Pani ocenia poziom udzielanych informacji na temat przebiegu choroby i sposobu leczenia?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

4. Jak Pan/Pani ocenia zapewnienie intymności podczas badań?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

5. Jak Pan/Pani ocenia poziom przekazywanych wskazówek dot. postępowania po wyjściu ze szpitala?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźleOpieka pielęgniarska

1. Jak Pan/Pani ocenia dostępność pielęgniarek?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

2. Jak Pan/Pani ocenia uprzejmość, życzliwość, okazywanie zrozumienia i zainteresowanie w stosunku do Pacjenta?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

3. Jak Pan/Pani ocenia poziom zapewnienia intymności podczas czynności pielęgnacyjnych?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle

4. Jak Pan/Pani ocenia szybkość reagowania na prośby, wezwania?

bardzo dobrzedobrzezadowalającosłaboźle


III. Wypis ze szpitala


1. Czy otrzymała Pan/Pani przy wypisie dokumentację (kartę informacyjną, zwolnienie lekarskie, wymagane zaświadczenia, recepty)?

TakNie

2. Czy otrzymał Pan/Pani przy wypisie informacje o przebytym leczeniu, zaleceniach dotyczących jego kontynuacji?

TakNie

3. Czy otrzymała Pan/Pani przy wypisie zalecenia dotryczące diety i trybu życia?

TakNie


IV. Ocena ogólna


Czy Szpital jest Pana/Pani zdaniem godny polecenia?

TakNie

Zabezpieczenie przed Spamem

W celu zabezpieczenia przed robotami spamującymi przed wysłaniem formularza prosimy zaznaczyć poniższe pole i odpowiedzieć na ewentualne pytanie kontrolne.

[recaptcha]