Skróty klawiaturowe


Poniższa lista skrótów pozwala na dostęp do wybranych części strony. W zależności od producenta przeglądarki internetowej poniższe klawisze skrótu wymagają użycia dodatkowych kombinacji klawiszy. Kompletne kombinacje klawiszy z podziałem na najpopularniejsze przeglądarki zawiera poniższa tabela:

Strona Internet Explorer* Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Edge
Strona główna ALT+S+ENTER SHIFT+ALT+S ALT+S
Artykuły ALT+1+ENTER SHIFT+ALT+1 ALT+1 ALT+1
Dla Pacjenta/Przyjęcie do szpitala ALT+2+ENTER SHIFT+ALT+2 ALT+2
Dla Pacjenta/Przychodnia specjalistyczna ALT+3+ENTER SHIFT+ALT+3 ALT+3
Dla Pacjenta/RTG, USG, mammografia ALT+4+ENTER SHIFT+ALT+4 ALT+4
Dla Pacjenta/Szkoła rodzenia ALT+5+ENTER SHIFT+ALT+5 ALT+5
Dla Pacjenta/Prawa Pacjenta ALT+6+ENTER SHIFT+ALT+6 ALT+6
Dla Pacjenta/Obowiązki Pacjenta ALT+7+ENTER SHIFT+ALT+7 ALT+7
Dla Pacjenta/Odpowiedzialność szpitala, skargi, wnioski ALT+8+ENTER SHIFT+ALT+8 ALT+8
Dla Pacjenta/Cennik ALT+9+ENTER SHIFT+ALT+9 ALT+9
Kontakt ALT+0+ENTER SHIFT+ALT+0 ALT+0 ALT+0
* W przeglądarce Internet Explorer klawisz Enter naciskamy po uprzednim zwolnieniu klawiszy Alt+<nr_klawisza>