Program profilaktyki nowotworowej


image-907

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu pn. „Na WSPAK! Program profilaktyki nowotworowej w Siemianowicach Śląskich”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 600 mieszkańców Siemianowic Śląskich w wieku aktywności zawodowej tj. w grupie wiekowej 25 – 65 lat i w okresie realizacji projektu tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
W ramach projektu zostaną zorganizowane badania profilaktyczno-diagnostyczne dla 600 mieszkańców Siemianowic Śląskich (300K, 300M) w wieku aktywności zawodowej. Planuje się również przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu zachęcenie do udziału we wszelkiego rodzaju badaniach profilaktycznych.

Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz wzrostu dostępności do usług profilaktyczno – diagnostycznych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich, ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót na rynek pracy.

Do Projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria rekrutacyjne:

  • zamieszkują na terenie Siemianowic Śląskich;
  • są osobami w wieku aktywności zawodowej i znajdują się w następujących grupach wiekowych:
  • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu;
  • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25 – 49 lat, z rodzin w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC);
  • kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym, tj. nie stwierdzono u nich objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego oraz nie wykonywano u nich badania kolonoskopowego w ostatnich 10 latach.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o spotkaniach informacyjno – edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej profilaktyki raka jelita grubego – wkrótce.

 

Więcej informacji o Projekcie można uzyskać w:

 

BIURZE PROJEKTU

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 9; 41-100 Siemianowice Śląskie

Anita Gral – Rokita – Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektu

Tel.: 32 228 30 30 wew. 213; E-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl

 

PUNKCIE REKRUTACYJNYM

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o.

ul. Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie

Małgorzata Szybiak – Specjalista ds. rekrutacji

Tel.: 32 229-80-50; E-mail: zozfamilia@zozfamilia.pl

Do pobrania

Plik Opis Data dodania
pdf Formularz zgłoszeniowy 12 października 2017 09:46
pdf Deklaracja uczestnictwa 12 października 2017 09:47
pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 12 października 2017 09:48
pdf Ankieta medyczna 12 października 2017 09:48
pdf Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 12 października 2017 09:49