Projekty Unijne


Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE

  Informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu nr WND-RPSL.04.03.04-24-0439/18 Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna. […]