Projekty Unijne


Światło rehabilitacji drogą do celu

  NAZWA PROJEKTU: Światło rehabilitacji drogą do celu NAZWA BENEFICJENTA: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. WARTOŚĆ PROJEKTU: 374 025,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 347 843,25 zł NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych OPIS I CEL […]


Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE

  Informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu nr WND-RPSL.04.03.04-24-0439/18 Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna. […]