RODO


Inspektor Ochrony Danych

Elżbieta Wdówka
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: 570-589-305
faks: 32 228 14 98
e-mail: iod@zozsiemianowice.pl


Obowiązek informacyjny

Szanowny Pacjencie!
Szanowni Państwo!

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. przekazuje Państwu treść klauzul informacyjnych.

Klauzula informacyjna dla pacjenta jest także dostępna w widocznym miejscu w rejestracji w poradniach specjalistycznych oraz w rejestracji szpitalnej.

Z poniższych klauzul dowiedzą się Państwo m.in:

  • dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
  • ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
  • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.