Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.


 
Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.
 

Koszty kwalifikowane 9 511 972,43 zł
Dofinansowanie ogółem 8 085 176,58 zł

Data zakończenia inwestycji – 30 września 2023 rok
 
Celem nadrzędnym projektu jest cyfryzacja i informatyzacja procesu m.in. obsługi pacjentów Szpitala Miejskiego oraz podniesienie jakości i efektywności obsługi mieszkańca poprzez wdrożenie nowych e-usług publicznych.