POMOC DLA UKRAINY


Uruchomienie dwujęzycznego serwisu  www.slaskiedlaukrainy.pl koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.