Informacja w sprawie brakowania Historii Chorób oraz Kartotek Pacjentów.Zarząd Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. uprzejmie informuje wszystkich pacjentów, że rozpoczęto procedurę związaną z brakowaniem dokumentacji medycznej – Historii Chorób ze Szpitala Miejskiego nr 1 oraz 2 z roku 1991 oraz Kartotek Pacjentów z Przychodni Specjalistycznej – poradnia urazowo-ortopedyczna, chirurgii ogólnej i endokrynologicznej z lat 1990 – 2001. Wszyscy pacjenci oraz ich następcy prawni mogą ubiegać się o wydanie oryginałów dokumentacja medycznej w okresie 14 dni od daty ukazania się informacji.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej szpitala – wnioski@zozsiemianowice.pl bądź osobiście w Punkcie Udostępniania Dokumentacji Medycznej zlokalizowanym w Przychodni Specjalistycznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.