Uruchomienie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego


Od 1 kwietnia na terenie Szpitala uruchomiony zostanie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Oferta zawiera świadczenia realizowane komercyjnie. W katalogu podstawowej opieki nad pacjentem, jest objęcie całodobową pielęgnacją pielęgniarską i lekarską, wspartą rehabilitacją oraz terapią zajęciową.
Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Kierownikiem Zakładu Panią Klaudią Banach 739 202 807 lub na numer 32 228 30 30 i nr. wew. 219 lub 212.
 
 
 
 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZPO zobowiązana jest złożyć następujące dokumenty:

 

  1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO – Załącznik nr 1
  2. PODANIE – Załącznik nr 2,
  3. WYWIAD PIELĘGNIARSKI – Załącznik Nr 3,
  4. KARTA OCENY PACJENTA KIEROWANEGO/PRZYJMOWANEGO DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO – Załącznik Nr 4,
  5. ZGODA NA OBJĘCIE OPIEKĄ – Załącznik Nr 5,
  6. OŚWIADCZENIE WOLI O PRZYJĘCIU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. 1 MAJA 9 – Załącznik Nr 6,
  7. UPOWAŻNIENIE DO ROZLICZEŃ – Załącznik Nr 7.
  8. OŚWIADCZENIE – Załącznik nr 8.