Odwiedziny pacjentów od 11.04.2022


Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych
w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS -CoV-2

Z dniem 11 kwietnia 2022 r. wprowadza się możliwość odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.

Dopuszcza się możliwość odwiedzin z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  • bezwzględnie prawidłowo założona maseczka (zasłaniająca usta i nos), dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu 1,5 m między osobami na sali, stosowanie się do zaleceń personelu;

  • przy pacjencie może przebywać 1 osoba odwiedzająca;

  • czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 min;

  • w trakcie odwiedzin odwiedzający nie może wychodzić poza oddział;

  • zakazuje się odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji;

  • zgody na odwiedziny nie udziela się dla pacjentów z rozpoznanym zakażeniem COVID-19.

 

Odwiedzający, którzy nie stosują się do określonych zasad
oraz poleceń personelu medycznego

mogą zostać poproszeni o opuszczenie Oddziału!

Siemianowice Śląskie, dn. 11.04.2022