Paczki dla pacjentów


Szanowni Państwo

 

Z dniem 13 maja 2020 roku wprowadza się następujące godziny przyjęć „paczek” dla pacjentów przebywających na Oddziałach:

9:00 – 11:00

16:00 – 18:00

Jeżeli chcecie Państwo dostarczyć rzeczy dla pacjentów przebywających na Oddziałach należy je przynieść do Centralnej Izby Przyjęć w zamkniętym opakowaniu, opisać w sposób trwały i widoczny imieniem oraz nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału, na którym pacjent jest hospitalizowany.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na sprawną organizacje pracy w oddziałach, a tym samym poprawę jakości opieki nad pacjentami.

Poza w/w godzinami rzeczy dla pacjentów będą przyjmowane
w wyjątkowych przypadkach
.