KOC


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. z dniem 01.10.2020 r. przystępuje do programu KOC I – Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, wprowadzonego zarządzeniem nr 22/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Celem nadrzędnym przystąpienia do programu jest zapewnienie skoordynowanej, kompleksowej opieki  realizowanej na I poziomie opieki perinatalnej, tj. dla kobiety na każdym etapie ciąży, w trakcie porodu i w okresie połogu oraz opieki nad zdrowym noworodkiem.

Warunkiem przystąpienia Pacjentki do programu jest podpisanie przez nią formularza zawierającego informację o objęciu opieką w ramach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC).

Pacjentka wyrażająca chęć uczestnictwa w programie nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

 

Przystępując do programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, Pacjentka w ramach kompleksowej opieki uzyskuje:

 • Możliwość dołączenia na każdym etapie ciąży;
 • Prowadzenie ciąży;
 • Kompleksowe poradnictwo ambulatoryjne;
 • Bezpośredni, całodobowy kontakt do lekarza ginekologa oraz położnej;
 • Darmową edukację w przyszpitalnej Szkole Rodzenia;
 • Przygotowanie planu porodu;
 • Zapoznanie się z oddziałem i salą porodową;
 • Swobodny, całodobowy dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego, a także niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu;
 • Poród siłami natury lub przez cesarskie cięcie;
 • Opiekę okołoporodową;
 • Wsparcie w opiece nad noworodkiem;
 • Wsparcie laktacyjne;
 • Porady dietetyka;
 • Wsparcie dla mamy i noworodka w okresie połogu;
 • Wsparcie psychologa;