Oddziały Szpitalne


 Aby wyświetlić informacje dotyczące oddziału, kliknij jego nazwę.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII
dr n. med. Andrzej Straszak
32 228 30 30 wew. 286
astraszak@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I GASTROENTEROLOGII
mgr. pielęgniarstwa Dorota Wilk
32 228 30 30 wew. 289

NASZE DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ CIĄGŁE DOSKONALENIE ZAWODOWE POZWALAJĄ NAM NA PROFESJONALNE, SZYBKIE I BEZPIECZNE DIAGNOZOWANIE ORAZ LECZENIE WSZYSTKICH PACJENTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

Oddział liczy 34 łóżka, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. W większości sal chorych istnieje możliwość prowadzenia tlenoterapii biernej, w części są własne węzły sanitarne.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostycznymi:

-Pracownią endoskopową,

-Pracownią USG i echokardiografii,

-Pracownią Holtera (24 godzinna rejestracja EKG, ciśnienia tętniczego),

-Pracownią EKG i EKG Wysiłkową.

Cała diagnostyka prowadzona w pracowniach wykonywana jest przez lekarzy zatrudnionych w oddziale, którzy odbyli stosowne szkolenia i posiadają wymagane kompetencje. Oddział zapewnia pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną tzn. badania elektrokardiograficzne spoczynkowe, wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz 24-godzinne rejestracje metodą Holtera, 24-godzinne pomiary ciśnienia tętniczego, badania echokardiograficzne z oceną specjalisty kardiologa. Zapewniamy badania czynnościowe układu oddechowego. Wykonujemy badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, oraz badania USG – Doppler naczyń. Zapewniamy profesjonalne badania endoskopowe  górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane przez specjalistę gastroenterologa oraz badania bronchoskopowe.  Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii, gastroenterologii i diabetologii.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, a w szczególności:

chorób serca i układu krążenia, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych o różnej lokalizacji, chorób układu krwiotwórczego, cukrzycy, jej powikłań oraz innych schorzeń endokrynologicznych, chorób nerek, zakażeń i innych. Prowadzimy leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem najnowszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

Zapewniamy naszym pacjentom:

 • Pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną, histopatologiczną, radiologiczną, ultrasonograficzną, endoskopową i czynnościową
 • Leczenie w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM)
 • Zabiegi poprawiające stan zdrowia i jakość życia wchodzące w zakres kompetencji oddziału chorób wewnętrznych.

W ciągu naszej wieloletniej działalności na rzecz zdrowia udało nam się zbudować doświadczony, kompetentny, zgrany zespół lekarsko-pielęgniarski. Zespół jest na bieżąco uzupełniany o młodych adeptów zawodów medycznych. Wszyscy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę i podnoszą kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenie specjalizacji lekarskich
w zakresie chorób wewnętrznych. Dodatkowo realizujemy staże cząstkowe dla innych specjalizacji oraz staże podyplomowe dla absolwentów wydziałów lekarskich.

W Pododdziale  Gastroenterologicznym w pełni realizowane są:

 • endoskopowe badania diagnostyczne przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego
 • endoskopowe leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego z wykorzystaniem większości współcześnie stosowanych metod
 • usuwanie metodami endoskopowymi polipów z przewodu pokarmowego (tzw. polipektomia endoskopowa )
 • gastrostomia endoskopowa
 • poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego
 • usuwanie ciał obcych z żołądka, przełyku, itp.

Leczeni przez nas pacjenci mają sprawnie wykonywane  badania diagnostyczne, które mają na celu określenie wskazań do dalszego postępowania. Dzięki temu postępowanie terapeutyczne  jest realizowane efektywnie w oparciu o rzetelną wiedzę i diagnostykę.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ORDYNATOR CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
dr n. med. Krzysztof Moćko
32 228 30 30 wew. 229
kmocko@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO
mgr pielęgniarstwa Sylwia Pochciał
32 228 30 30 wew. 283

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dysponuje 22 łóżkami w salach 2-3 osobowych, w tym 2 łóżkami intensywnej opieki medycznej, w części wyposażonych we własny węzeł sanitarny.

W ramach wykonywanych zabiegów ortopedycznych specjalizujemy się w protezoplastykach stawów biodrowego i kolanowego. Dysponujemy szeroką bazą implantów pozwalającą zaopatrywać tzw. „trudne przypadki” (zaawansowane deformacje stawu kolanowego z wykorzystaniem systemów rekonstrukcyjnych, zwyrodnienie stawu biodrowego z użyciem endoprotez krótkotrzpieniowych i tradycyjnych bezcementowych oraz cementowanych). Stosujemy m.in. próżniowe mieszanie cementu chirurgicznego
i płukanie pulsacyjne pola operacyjnego, a także implanty dla osób uczulonych na metale.

Wykonujemy również zabiegi artroskopii diagnostycznej i operacyjnej stawu kolanowego i skokowo-goleniowego, w tym rekonstrukcje chrząstki stawowej i łąkotek oraz zabiegi korekcyjne i naprawcze w zakresie układu kostnego  W procesie usprawniania po  zabiegach używamy szyny typu ciągłego ruchu biernego (CPM) oraz współpracujemy z oddziałem rehabilitacji narządu ruchu.

Urazy narządu ruchu zaopatrujemy metodami operacyjnymi (osteosynteza z wykorzystaniem implantów kątowostabilnych, gwoździowanie śródszpikowe i inne).

Kadra lekarzy stale podnosi swe kwalifikacje, co potwierdzają liczne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach oraz sympozjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
dr n. med. Kazimierz Swoboda
32 228 30 30 wew. 233
kswoboda@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
mgr pielęgniarstwa Agnieszka Bogusiewicz
32 228 30 30 wew. 242

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej dysponuje 20 łóżkami, w tym 2 łóżkami intensywnej opieki medycznej.

W oddziale wykonywany jest szeroki zakres zabiegów obejmujący procedury z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologicznej.

Proponowane metody klasyczne obejmują leczenie operacyjne:

– operacja usunięcia tarczycy z powodu schorzeń zapalnych lub nowotworowych (tyroidektomia totalna lub   subtotalna),

– cholecystektomię w przypadku schorzeń zapalnych pęcherzyka żółciowego,

– operacje naprawcze przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, kresy białej czy pooperacyjnych z użyciem tzw. „siatek”,

– operacje-resekcje przełyku, zabiegi antyrefluksowe, operacyjne leczenie achalazji przełyku,

– zabiegi-resekcje żołądka,

– zabiegi-resekcje w obrębie jelita cienkiego,

– zabiegi-resekcje w obrębie jelita grubego z powodu schorzeń zapalnych oraz nowotworowych:

 • hemikolektomia prawo- i lewostronna oraz hemikolektomie poszerzone,
 • resekcja poprzecznicy,
 • resekcja esicy,
 • resekcja odbytnicy,
 • brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy,
 • totalna i subtotalna kolektomia.

– operacje trzustki:

 • operacja sposobem Whipple’a, totalna pankreatektomia, obwodowe resekcje trzustki.

– operacje żylaków kończyn dolnych,

– operacje żylaków odbytu,

– operacje przetok okołoodbytowych,

– operacje torbieli pilonidalnych,

– wycinanie zmian łagodnych skóry, w tym biopsje wycinające zmian podejrzanych o złośliwy proces rozrostowy,

– diagnostyczne pobieranie węzłów chłonnych.

Występujący w kraju i na świecie trend w kierunku chirurgii małoinwazyjnej pozwala pacjentom po przebytym zabiegu laparoskopowym na szybszy powrót do pełni zdrowia oraz minimalizuje wystąpienie powikłań ze względu na ograniczenie urazu okołooperacyjnego.

W oddziale mamy dostęp do nowoczesnego sprzętu laparoskopowego oraz staplerów- szwów mechanicznych.

Wśród zabiegów wykonywanych laparoskopowo znajdują się:

– wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia),

– operacyjne leczenie choroby refluksowej oraz przepuklin rozworu przełykowego (fundoplikcja ),

– usuwanie zrostów pooperacyjnych,

– zabiegi bariatryczne zarówno restrykcyjne, jak i wyłączające:

 • opaskowanie żołądka,
 • mankietowa resekcja żołądka,
 • gastric bypass,
 • minigastric bypass,
 • wyłączenie trzustkowo-dwunastnicze.

– laparoskopowe zaopatrzenie przepuklin pachwinowych,

– laparoskopowa rectopexia- operacyjne leczenie wypadania odbytnicy,

– zabiegi laparoskopowe z zakresu onkologicznych obejmują:

– wycinanie guzów żołądka i jelita cienkiego,

– laparoskopie diagnostyczne z pobieraniem wycinków, w tym laparoskopowa biopsja wątroby,

– laparoskopowe leczenie nowotworów okrężnicy:

 • hemikolektomia lewostronna,
 • hemikolektomia prawostronna,
 • niska przednia laparoskopowa resekcja odbytnicy.

Przy oddziale funkcjonuje pracownia USG. Pod kontrolą USG wykonujemy nakłucia diagnostyczne
i lecznicze ropni wewnątrzotrzewnowych, punkcje odbarczające oraz biopsje aspiracyjne gruboigłowe.

Oddział posiada dostęp do pracowni endoskopii diagnostycznej, w której wykonywane są badania i zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego (gastro i kolonoskopie).

Hospitalizacją objęci są pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie planowym, jak również pacjenci przyjmowani do oddziału doraźnie w tzw. „trybie ostrym” (oddział pełni codzienny, 24-godzinny dyżur).

Opiekę pooperacyjną prowadzimy zgodnie z protokołem ERAS.

Pacjenci wypisani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni chirurgii ogólnej z gabinetem zabiegowym.

Kadra lekarska i pielęgniarska oddziału aktywnie uczestniczy w procesach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług medycznych i satysfakcję pacjentów.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
lek. med. Jakub Jaworek
32 228 30 30 wew. 218
jjaworek@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
licencjat pielęgniarstwa Sabina Franki
32 228 30 30 wew. 268

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem specjalistycznym, wieloprofilowym, posiada 6 stanowisk wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest prowadzenie całodobowego postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia.

Podstawowe zadania to :

 • respiratoroterapię z użyciem respiratorów najnowszej generacji,
 • ciągłą terapię nerkozastępczą,
 • wykonywanie tracheostomii metodą przezskórną,
 • cewnikowanie centralnych naczyń żylnych i obwodowych naczyń tętniczych,
 • prowadzenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 • monitorowanie inwazyjne i nieinwazyjne parametrów życiowych

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia:

 • z niewydolnością oddechową (ciężkie zapalenie płuc, obrzęk płuc, choroby śródmiąższowe płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej ARDS),
 • we wstrząsie, niezależnie od jego etiologii,
 • po zatrzymaniu krążenia,
 • z ciężkimi zakażeniami i sepsą,
 • po ciężkich urazach (wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości itd.),
 • z zagrażającymi życiu chorobami jak: zawały serca, przełomy nadciśnieniowe, przełomy tarczycowe, niewydolność nerek,
 • po ciężkich zatruciach,
 • z zagrażającymi życiu schorzeniami układu nerwowego (udary niedokrwienne, krwawienia śródmózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe),
 • po rozległych zabiegach operacyjnych.

W warunkach bloku operacyjnego wykonujemy znieczulenia ogólne i przewodowe do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa. W warunkach pracowni szpitalnych wykonujemy znieczulenia do zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego a  także do kardiowersji elektrycznej i innych krótkich zabiegów diagnostycznych
i leczniczych. Prowadzimy całodobowo znieczulenia porodu.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
dr n. med. Marcin Sodowski
32 228 30 30 wew. 275
msodowski@zozsiemianowice.pl

POŁOŻNA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO
magister położnictwa Halina Sztucka
32 228 30 30 wew. 223

Sympatyczny wystrój z kolorowymi ścianami oraz sztuczną roślinnością, dobre warunki sanitarne, przyjazny stosunek personelu oraz fachowa opieka lekarsko-pielęgniarska.

Oddział ginekologii i położnictwa posiada 24 łóżka, 2 stanowiska do porodów rodzinnych, wannę do porodów w wodzie oraz własną salę operacyjną do cięć cesarskich.

Pion ginekologiczny:

 • 1- i 2-łóżkowe sale chorych, część z własnym węzłem sanitarnym
 • pełny zakres operacji ginekologicznych, w tym największe operacje w przypadku schorzeń nowotworowych
 • zabiegi laparoskopowe: diagnostyczne (np. w przypadku niepłodności) i operacyjne
 • leczenie nietrzymania moczu za pomocą nowoczesnej metody stosowania beznapięciowych taśm podwieszających
 • nowoczesne nieoperacyjne metody leczenia-bogaty zakres możliwości diagnostycznych (m.in. szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania USG, cystoskopia i inne)-stałe wdrażanie nowych metod leczniczych.

Pion położniczy:

 • Sale do porodów rodzinnych z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic), wyposażone w łóżko porodowe, w fotel porodowy i WANNĘ DO PORODÓW W WODZIE, meble o charakterze „domowym”, radioodbiornik, kącik noworodkowy, worek „sako”, piłki porodowe, materac i pozostały niezbędny sprzęt
 • 2- i 3-łóżkowe sale dla ciężarnych i położnic, każda z własnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic)-możliwość porodu w wodzie lub tzw. immersji wodnej
 • możliwość zewnątrzoponowego znieczulenia podczas porodu
 • możliwość wyboru pozycji przy porodzie – półsiedząca, leżąca

nowoczesne metody monitorowania ciąży i porodu: aparaty USG, aparaty KTG z komputerową analizą zapisu, detektory tętna płodu.

Oddział Neonatologiczny

p.o. LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM NEONATOLOGII
dr n. med. Grzegorz Szpyrka
32 228 30 30 wew. 292
gszpyrka@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO
licencjat położnictwa Monika Kościelniak
32 228 30 30 wew. 202

Oddział Neonatologiczny – Przyjazny Matce i Dziecku.

Oddział neonatologii dysponuje 12 łóżkami, w tym  9 – łóżek noworodkowych, 3 – inkubatory.

Przyjmujemy wszystkie matki i dzieci, zapewniamy im:

 • całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską,
 • system rooming-in,
 • posiadamy: inkubatory, lampy do fototerapii, urządzenia do wspomagania oddechu noworodka,
 • wykonujemy USG stawów biodrowych,
 • wykonujemy badanie słuchu u noworodka promujemy karmienie naturalne,
 • nauka pielęgnacji noworodka dla rodziców.

Oddział Neonatologiczny pracuje w systemie rooming-in zapewniając stały kontakt rodziców z dzieckiem od chwili urodzenia.

Dziecko oddzielone jest od mamy tylko w przypadku medycznych wskazań lub gdy zmęczona mama deklaruje chęć odpoczynku.

W czasie pobytu w oddziale staramy się zapewnić miłą i rodzinną atmosferę, która pomoże rodzicom odnaleźć się w nowej roli życiowej.

W oddziale obecny jest lekarz pediatra lub neonatolog, który czuwa nad zdrowiem małych pacjentów.

Dzieci badane są codziennie w obecności mamy. Zespół położnych i pielęgniarek służy pomocą
w pielęgnacji noworodka oraz w rozpoczęciu karmienia piersią-istnieje możliwość skorzystania z rogali do karmienia.

Staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy pierwszych dni laktacji aby mama i jej dziecko nauczyli się prawidłowej techniki karmienia.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający zapewnić bezpieczeństwo małym pacjentom, każdy noworodek w trakcie pobytu w oddziale ma wykonane USG stawów biodrowych.

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

ORDYNATOR ODDZIAŁU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka
32 228 30 30 wew. 270
mjaroslawiecka@zozsiemianowice.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA ODDZIAŁU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
Aurelia Zuzga
32 228 30 30 wew. 250

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu prowadzi działalność na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 32 łóżka – 15 sal dwuosobowych i 1 salę jednoosobową.

Osoby korzystające z leczenia w oddziale przekonują się, że zniesione bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w połączeniu z fachową opieką medyczną i życzliwością skierowaną do pacjenta świadczą o rzetelności proponowanego leczenia. Idea naszego oddziału wykracza daleko poza to, co zwykle rozumiemy pod pojęciem miejsca leczenia szpitalnego. Mamy ambicję być najlepszym Oddziałem Rehabilitacji w regionie. Liczymy, że nie zawiedziemy oczekiwań naszych pacjentów, a nasz Oddział stanie się miejscem, gdzie z przyjemnością będą oni wracać do zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów są również gabinety fizykoterapii i kinezyterapii oraz sala gimnastyczna, gdzie prowadzone są specjalistyczne ćwiczenia.

Oprócz usług udzielanych w ramach kontraktu z NFZ świadczymy również usługi pełnopłatne z zakresu rehabilitacji – zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii.

Dzięki profesjonalnemu personelowi usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie, co stanowczo przyspiesza powrót do zdrowia naszych pacjentów.

Usługi komercyjne świadczone są poza limitem i kolejką oczekujących z NFZ, w określonych przez Szpital godzinach od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 8:00 oraz 17:30 do 18:30.

Pacjent może skorzystać z odpłatnych świadczeń medycznych, gdy:

 • nie posiada skierowania od lekarza na określone świadczenia,
 • posiada skierowanie, ale czas oczekiwania na świadczenie jest zbyt odległy,
 • jest nieubezpieczony,
 • dana usługa nie jest świadczeniem gwarantowanym.

Świadczenia pełnopłatne udzielane są po dokonaniu wpłaty w Kasie Szpitala, bądź na rachunek bankowy Szpitala. Zakres usług oraz cennik znajduje się tutaj.

Wszelkie informacje związane z udzielaniem świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji można uzyskać w Oddziale oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej:

 • lek. med. Małgorzata Jarosławiecka-Kostka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, tel. 32 228 30 30 wew. 270
 • sekretariat oddziału tel. 32 228 30 30 wew. 250

Osoby chcące skorzystać z usług odpłatnych zobowiązane są dostarczyć oświadczenie.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Centralna Izba Przyjęć

KIEROWNIK CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ
dr n. med. Dariusz Duda
32 228 30 30 wew. 290

Koordynator Centralnej Izby Przyjęć
Radosław Grzelachowski
32 228 30 30 wew. 266

Centralna Izba Przyjęć tel./fax +48 (32) 6085992

Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć pełnią:

 1. lekarz internista,
 2. lekarz o specjalizacji zabiegowej.

– którzy są wspomagani przez lekarzy z oddziałów naszego Szpitala oraz doświadczony personel pielęgniarski i sekretarki medyczne.

 1. Pacjenci przyjmowani są według kategorii medycznych:
 1. w trybie planowym po wcześniej uzgodnionym terminie przyjęcia,
 2. w trybie pilnym ze skierowaniem od lekarza POZ oraz lekarzy specjalistów przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego,
 3. w trybie nagłym gdy ulegli wypadkowi lub gdy stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu.
 1. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia planowego powinni przedstawić następujące dokumenty:
 2. skierowanie do Szpitala,
 3. kartę NFZ,
 4. dokument potwierdzający tożsamość,
 5. dotychczasową dokumentację medyczną.

W stanach nagłych udzielamy świadczeń bez w/w dokumentów. W takim przypadku dokumenty potwierdzające tożsamość  oraz dotychczasowa dokumentacja lekarska powinny być dostarczone
w późniejszym terminie.

W przypadku wątpliwości odnośnie ubezpieczenia pacjent potwierdza uprawnienia na stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem i jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne do 7 dni.

O kolejności przyjmowania pacjentów w trybie pilnym decyduje lekarz dyżurny Centralnej Izby Przyjęć.

 

PRZYJĘCIE W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ

Po przyjęciu w Centralnej Izbie Przyjęć, pacjent zostanie przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym powinni posiadać:

 1. Skierowanie do szpitala, kartę ubezpieczenia zdrowotnego, dokument tożsamości, w razie wątpliwości z potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego w systemie komputerowym podpisują stosowne oświadczenie i są zobligowani do  dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie do 7 dni, dokumentację medyczną,
 1. Wyposażenie zalecane przez dany oddział szpitalny (przybory toaletowe, bielizna, odpowiednie obuwie, zalecane przyrządy ortopedyczne (kule łokciowe), profilaktyczne (p-żylakowe) itd.

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Szpitala lub są do niego kierowani w trybie pilnym, z ostrym zachorowaniem lub po wypadku zobowiązani są dostarczyć powyższe w możliwie krótkim terminie.