LokalizacjaSzpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie