Administracja


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Dubińska
32 228 30 30 wew. 328
mdubinska@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC
Justyna Zembrzuska
32 228 30 30 wew. 330 lub 346
jzembrzuska@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU STATYSTYKI MEDYCZNEJ I KONTRAKTOWANIA
Dominika Myśliwiec
32 228 30 30 wew. 234
dmysliwiec@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU METODYCZNO-ORGANIZACYJNEGO
Magdalena Mindur
32 228 30 30 wew. 329
mmindur@zozsiemianowice.pl

PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Katarzyna Muszak
32 228-30-30 wew. 226
kmuszak@zozsiemianowice.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO
Monika Czmok
32 228 30 30 wew. 323

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Anita Gral-Rokita
32 228 30 30 wew. 254
agral@zozsiemianowice.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Ryszard Piesak
32 228 30 30 wew. 336
iod@zozsiemianowice.pl

STANOWISKO DS. BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH
Katarzyna Bednarek
32 228 30 30 wew. 325
kbednarek@zozsiemianowice.pl

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Mirosław Tomczak
mtomczak@zozsiemianowice.pl

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH I REZERW
Andrzej Sygulski