Administracja


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Dubińska
32 228 30 30 wew. 328
mdubinska@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC
Justyna Zembrzuska
32 228 30 30 wew. 330 lub 346
jzembrzuska@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU STATYSTYKI MEDYCZNEJ I KONTRAKTOWANIA
Dominika Myśliwiec
32 228 30 30 wew. 234
dmysliwiec@zozsiemianowice.pl

PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Katarzyna Muszak
32 228-30-30 wew. 226
kmuszak@zozsiemianowice.pl

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Artur Sulik
32 228-30-30 wew. 323
asulik@zozsiemianowice.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Elżbieta Wdówka
570-589-305
iod@zozsiemianowice.pl

STANOWISKO DS. BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH
Katarzyna Pessel
32 228 30 30 wew. 325
bhp@zozsiemianowice.pl

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Robert Jańczuk
rjanczuk@zozsiemianowice.pl

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH I REZERW
Andrzej Sygulski