Historia i Misja


Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich”. Przekształcenie to zostało zrealizowane aktem notarialnym z dnia 28 listopada 2013 roku, Rep A Nr 6382/2013. Spółka rozpoczęła działalność dnia 12 grudnia 2013 na podstawie wpisu do KRS. Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala jest świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z ŚOW NFZ. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Spółki w ramach podmiotu funkcjonują dwa przedsiębiorstwa:

•  Przedsiębiorstwo 1 o nazwie „Szpital”
•  Przedsiębiorstwo 2 o nazwie „Ambulatorium”

Przedsiębiorstwa te nie posiadają zdolności cywilnoprawnej, jak również nie są jednostkami samobilansującymi się. W ramach przedsiębiorstw podmiotu leczniczego funkcjonują jednostki i komórki organizacyjne.
Spółka za pośrednictwem Szpitala udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie Zespołu Szpitalnego, w skład którego wchodzą:

•  centralna izba przyjęć,
•  oddziały,
•  izba przyjęć ginekologiczno-położnicza,
•  blok porodowy,
•  sala porodowa,
•  blok operacyjny,
•  apteka szpitalna,
•  prosektorium.

Spółka za pośrednictwem Ambulatorium udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

1) Przychodni Specjalistycznej, w skład której wchodzą:

•  poradnia podstawowej opieki zdrowotnej nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
•  poradnia chirurgii ogólnej,
•  poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
•  poradnia endokrynologiczna,
•  poradnia ginekologiczno-położnicza,
•  poradnia onkologiczna,
•  poradnia rehabilitacyjna,
•  poradnia urologiczna,
•  poradnia wad postawy,
•  poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
•  szkoła rodzenia,
•  gabinety diagnostyczno-zabiegowe nr 1, 2, 3, 4, 5,
•  gabinet położnej POZ.

W poradniach przyszpitalnych realizowana jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadcząca usługi w zakresie: ortopedii i chirurgii, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, urologicznym, endokrynologicznym i innych. Prowadzona jest również diagnostyka onkologiczna. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obejmuje świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, tj. przede wszystkim: porady psychiatryczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, sesje psychoterapii indywidualnej, czy sesje psychoterapii grupowej i rodzinnej, dodatkowo świadczenie usług w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (porady lekarskie w poradni oraz wizyty domowe lekarza).

2) Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, w skład którego wchodzą:

•  dział fizjoterapii,
•  dział fizykoterapii,
•  dział hydroterapii,
•  dział kinezyterapii,
•  dział krioterapii,
•  dział masażu leczniczego.

Rehabilitacja lecznicza ukierunkowana jest na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (wizyty fizjoterapeutyczne w poradni oraz w domu pacjenta, zabiegi fizjoterapeutyczne).

3) Zakładu Diagnostyki Medycznej, w skład którego wchodzą:

3.1. zakład diagnostyki obrazowej, a w jego ramach:

•  pracownia RTG,
•  pracownia USG,

3.2. pozostałe pracownie:

•  pracownia EKG,
•  pracownia EKG wysiłkowe,
•  pracownia bronchoskopii,
•  pracownia echokardiografii,
•  pracownia endoskopii,
•  pracownia Holtera.