Szpital


  KOMÓRKA ORGANIZACYJNA E-MAIL TELEFON
Administracja Biuro Zarządu sekretariat@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 214
32 228-14-98
Dział Finansowo-Księgowy ksiegowosc@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 326, 340
Dział Spraw Pracowniczych i Płac spp@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 346, 330, 339
Dział Statystyki Medycznej i Kontraktowania statystyka@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 234, 312
Dział Metodyczno-Organizacyjny metorg@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 230, 329
Dział Informatyczny informatycy@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 344, 345
Dział Techniczny techniczny@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 323
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia zp@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 272, 321
32 228-18-86
Inspektor Ochrony Danych iod@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 336
Stanowisko ds. BHP i przeciwpożarowych   32 228-30-30 wew. 325
Oddziały Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii interna1@zozsiemianowice.pl

32 228-30-30 wew. 288
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ortopedia@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 283
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej chirurgia@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 265
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oiom@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 224
Oddział Ginekologii i Położnictwa ginekologia@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 205
Oddział Neonatologii neonatologia@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 202
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu rehabilitacja@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 250
Centralna Izba Przyjęć ip@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 235
Inne medyczne Rejestracja przychodnia@zozsiemianowice.pl tel kom. 530 328 045
32 228-21-27
Apteka Szpitalna apteka@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 313, 392
Przełożona Pielęgniarek i Położnych przelozona@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 279
Specjalista ds. Epidemiologii epidemiologia@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 255
Specjalista ds. Żywienia  zywienie@zozsiemianowice.pl 32 228-30-30 wew. 221