Logotypy UE
Aktualności

Europejski Dzień Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych

Dziś, z okazji Europejskiego Dnia Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych, pragniemy podkreślić, że każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, zasługuje na pełne szacunku traktowanie i równą szansę na udział w życiu społecznym. Warto pamiętać, że dyskryminacja, z jaką mogą się borykać osoby niepełnosprawne, dotyczy nie tylko barier fizycznych, ale także społecznych i mentalnych. Dlatego wzywamy do budowania bardziej otwartego, przyjaznego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy może czuć się akceptowany i szanowany.