Logotypy UE

Cennik usług medycznych

Aktualny cennik usług medycznych naszego szpitala znajdą Państwo poniżej:

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi zł
1 W oddziałach niezabiegowych
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Oddział Neonatologiczny
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu (za wyjątkiem pkt.4)
1 150,00
2 200,00
400,00
2 W oddziałach zabiegowych
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Ginekologiczno-Położniczych
1 550,00
1 700,00
1 600,00
3 W oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 300,00 zł
4 Osobodzień w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu (w ramach krótkotrwałych turnusów rehabilitacyjnych z ograniczonym zakresem usług) 385,00 zł

* Do kosztów osobodnia doliczane są koszty wykonanych zabiegów, operacji, badań diagnostycznych i podanych leków.

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi zł
1 Konsultacja lekarza Centralnej Izby Przyjęć 170,00 zł
2 Konsultacja lekarza Poradni Specjalistycznej 170,00 zł
3 Konsultacja lekarza Oddziału Szpitalnego 170,00 zł
4 Konsultacja lekarza w siedzibie Zleceniodawcy 400,00 zł
5 Konsultacja anestezjologiczna 230,00 zł

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi zł
1 Opieka pielęgniarki Centralnej Izby Przyjęć 92,00 zł
2 Dodatkowa opieka położnicza 850,00 zł
3 Dodatkowa opieka pielęgniarska – cena za 1 godzinę 92,00 zł

Lp. Rodzaj usług diagnostycznych: USG Cena usługi zł
1 USG dołów podkolanowych 100,00 zł
2 USG Doppler kończyn dolnych żył i tętnic 200,00 zł
3 USG Doppler naczyń szyjnych i kręgowych 180,00 zł
4 USG ginekologiczne 100,00 zł
5 USG jamy brzusznej 100,00 zł
6 USG jam opłucnowych 100,00 zł
7 USG układu moczowego + moszna 100,00 zł
8 USG tarczycy 70,00 zł
9 USG tkanek miękkich 70,00 zł
10 USG szyi (węzły chłonne i ślinianki) 70,00 zł

 

Lp. Rodzaj usług diagnostycznych: RTG Cena usługi zł
1 RTG 1 projekcja 60,00 zł
2 RTG 2 projekcje i więcej 90,00 zł
3 RTG porównawcze 1 projekcja 120,00 zł
4 RTG porównawcze 2 projekcje i więcej 180,00 zł
5 Duplikat zdjęć na płycie 10,00 zł

 

Lp. Rodzaj usług diagnostycznych: POZOSTAŁE Cena usługi zł
1 Panendoskopia diagnostyczna wraz z pobraniem wycinków * 225,00 zł
2 Panendoskopia terapeutyczna z polipektomią – ambulatoryjna 990,00 zł
3 Panendoskopia terapeutyczna z polipektomią – hospitalizacja 1 900,00 zł
4 Panendoskopia terapeutyczna z hemostazą endoskopową – hospitalizacja 3 300,00 zł
5 Kolonoskopia diagnostyczna krótka wraz z pobraniem wycinków – ambulatoryjnie* 500,00 zł
6 Kolonoskopia diagnostyczna długa wraz z pobraniem wycinków – ambulatoryjnie * 360,00 zł
7 Kolonoskopia terapeutyczna z polipektomią – ambulatoryjnie 1 200,00 zł
8 Kolonoskopia terapeutyczna z polipektomią – hospitalizacja 1 550,00 zł
9 Kolonoskopia z hemostazą endoskopową w przebiegu krwawienia – hospitalizacja 3 300,00 zł
10 Opaskowanie żylaków przełyku – ambulatoryjnie 990,00 zł
11 Opaskowanie żylaków przełyku – hospitalizacja 2 250,00 zł
12 Bronchoskopia** 180,00 zł
13 EKG 30,00 zł
14 EKG – próba wysiłkowa 60,00 zł
15 EKG – 24 godz. metodą Holtera 80,00 zł
16 Spirometria 30,00 zł
17 BAĆ w czasie diagnostyki (do ceny badania) 40,00 zł

* W przypadku wykonania badania histopatologicznego cena wzrasta o 40,00 PLN za 1 badanie
** W przypadku znieczulenia cena wzrasta o 200,00 PLN

Lp. Rodzaj usług Cena usługi zł
1 100.10 Znieczulenie całkowite dożylne do 30 min. 250,00 zł
2 100.43 Znieczulenie nasiękowe 40,00 zł
3 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe 40,00 zł
4 96.33 Płukanie żołądka 150,00 zł
5 57.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 20,00 zł
6 59.82 Wprowadzenie cewnika moczowodowego 30,00 zł
7 89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 10,00 zł
8 89.602 Pulsoksymetria 10,00 zł
9 99.18 Wstrzyknięcie – infuzja elektrolitów (podanie leku dożylnie) 15,00 zł
10 Wstrzyknięcia  domięśniowe 10,00 zł
11 99.18 Wstrzyknięcie-infuzja elektrolitów (infuzja) 10,00 zł
12 99.38 Podanie anatoksyny tężcowej 40,00 zł
13 99.56 Podanie antytoksyny przeciwtężcowej 40,00 zł
14 Pobranie krwi na p. alkoholu, środki odurzające (bez ceny badania toksykologicznego) 50,00 zł
15 38.93 Cewnikowanie żyły (założenie wenflonu) 10,00 zł
16 38.99 Nakłucie żyły – inne (pobranie krwi) 10,00 zł
17 Szczepienie noworodków szczepionką Engerix 70,00 zł
18 86.2 Oczyszczanie rany 30,00 zł
19 86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej do 4 cm 80,00 zł
20 86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej powyżej 4 cm 150,00 zł
21 86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej do 4 ran 150,00 zł
22 86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej powyżej 4 ran 220,00 zł
23 Unieruchomienie:
24 – dessoult gipsowy 50,00 zł
25 – szyna ramienna 30,00 zł
26 – gips ramienny 40,00 zł
27 – szyna przedramieniowa 30,00 zł
28 – gips przedramieniowy 40,00 zł
29 – szyna palcowa, pełny gips typu „rękawiczka 30,00 zł
30 – szyna udowa 60,00 zł
31 – gips udowy 70,00 zł
32 – szyna tutorowa 40,00 zł
33 – tutor gipsowy 50,00 zł
34 – szyna podudzia 40,00 zł
35 – but gipsowy 50,00 zł
36 79.00 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 200,00 zł
37 80.32 Biopsja aspiracyjna stawu – łokieć 30,00 zł
38 81.991 Aspiracja stawu 60,00 zł
39 86.012 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej 40,00 zł
40 Nastawienie złamania dużej kości lub zwichnięcia dużego stawu + gips (bez ceny znieczulenia) 200,00 zł
41 Podanie TETABULINY 40,00 zł
42 86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej długości do 4 cm 100,00 zł
43 86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej długości powyżej 4 cm 200,00 zł
44 86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej długości do 4 ran 180,00 zł
45 86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej długości powyżej 4 ran 280,00 zł
46 86.59 Szycie rany w innym miejscu (śluzówki) 50,00 zł
47 93.56 Założenie opatrunku uciskowego 50,00 zł
48 93.57 Założenie opatrunku na ranę 50,00 zł
49 93.5020 Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej 80,00 zł
50 93.521 Założenie kołnierza szyjnego 170,00 zł
51 93.53.03 Założenie innego unieruchomienia gipsowego (gips ramieniowy) 70,00 zł
52 93.53.06 Założenie innego unieruchomienia (TUTOR) 70,00 zł
53 93.53.04 Założenie innego unieruchomienia gipsowego (gips udowy) 140,00 zł
54 93.53.01 Założenie innego unieruchomienia gipsowego (gips podudziowy) 110,00 zł
55 93.53.02 Założenie innego unieruchomienia gipsowego (gips przedramieniowy) 90,00 zł
56 93.53.05 Założenie innego unieruchomienia gipsowego (opatrunek Desault’a) 70,00 zł
57 93.542 Założenie szyny Kramera 30,00 zł
58 96.37 Wlewka doodbytnicza 20,00 zł
59 98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia 90,00 zł
60 99.97900 Farmakoterapia doustna 7,00 zł
61 99.97904 Farmakoterapia dożylna 14,00 zł
62 99.97910 Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora 20,00 zł
63 Transport materiału do badań – cena za 1 km 10,00 zł
64 RT-PCR (genetyczny) – badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 400,00 zł
65 Test kasetkowy (antygenowy) – identyfikacja antygenów SARS-CoV-2 59,00 zł
66 Test kasetkowy (antygenowy) – identyfikacja antygenów SARS-CoV-2 z zaświadczeniem lekarskim (j.polski/angielski/niemiecki) 59,00 zł
67 Udział w cyklu zajęć Szkoły Rodzenia * 200,00 zł

* w przypadku jeżeli pacjentka wybiera jako miejsce porodu Szpital, uiszczona opłata podlega zwrotowi po odbytym porodzie w Szpitalu na konto wskazane przez pacjentkę

Lp. Rodzaj usług Cena jednego zabiegu w zł Cena jednego zabiegu w zł
Diagnostyka fizjoterapeutyczna
1 Badanie podmiotowe pacjenta 60,00 zł 15 ÷ 20
2 Inne oceny funkcjonalne 30,00 zł 15 ÷ 20
3 Próby czynnościowe 30,00 zł 15 ÷ 20
4 Ocena siły mięśniowej 20,00 zł 15 ÷ 20
5 Ocena siły mięśni test Loveta 1 grupa mięśniowa 20,00 zł 10
6 Ocena lokomocji 20,00 zł 10
7 Badanie zakresu ruchów jednego stawu 30,00 zł 5 ÷ 10
8 Ocena ruchomości funkcjonalnej stawu 15,00 zł 5 ÷ 10
9 Pomiar zakresu ruchu w stawu jedna płaszczyźnie 10,00 zł 5 ÷ 10
10 Test samoobsługi 10,00 zł 15 ÷ 20
11 Test wytrzymałości siłowej od 15 ÷ 20 min. 20,00 zł 15 ÷ 20
12 Test wytrzymałości siłowej od 15 ÷ 20 min. 12,00 zł 8
13 Jonoforeza 12,00 zł 15
14 Galwanizacja 12,00 zł 10
15 Elektrostymulacje 12,00 zł 15
16 Prądy Traberta 12,00 zł 10
17 Prądy Kotza 12,00 zł 15
18 Prądy Kotza 12,00 zł 15
19 Prądy Interferencyjne 12,00 zł 15
20 Prądy Interferencyjne z masażem próżniowym 18,00 zł 15
21 Ultradźwięki i fonoforeza 18,00 zł 6 ÷ 8
22 Diatermia krótkofalowa i mikrofalowa 18,00 zł 10 ÷ 15
23 Laser (1 głowica płytka, 1 głowica głęboka) 18,00 zł 5 ÷ 10
24 Pole magnetyczne 15,00 zł 10
25 Sollux czerwony, niebieski 8,00 zł 15
26 Lampa Bionic (światło spolaryzowane) 8,00 zł 10
27 Wyciąg szyjny i lędźwiowy – ciągły i pulsacyjny ( Eltrac) 20,00 zł 5 ÷ 10
28 Ćwiczenia w UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego) 18,00 zł 5
29 Ćwiczenia samowspomagane (jedna kończyna) 18,00 zł 15
30 Ćwiczenia bierne (jedna kończyna) 35,00 zł 15
31 Ćwiczenia czynne 35,00 zł 15
32 Ćwiczenia izometryczne 35,00 zł 30
33 Gimnastyka indywidualna 40,00 zł 30
34 Ćwiczenia na przyrządach 35,00 zł 30
35 Gimnastyka korekcyjna indywidualna 40,00 zł 30
36 Masaż podwodny miejscowy „wirówka” kończyny dolne/kończyny górne 25,00 zł 15
37 Masaż ręczny całego kręgosłupa 70,00 zł 30
38 Masaż ręczny kręgosłupa (odcinkowy) 30,00 zł 15
39 Masaż ręczny jednej kończyny górnej 30,00 zł 15
40 Masaż ręczny jednej kończyny dolnej 30,00 zł 15
41 Masaż ręczny limfatyczny jednej kończyny górnej 40,00 zł
42 Masaż ręczny limfatyczny jednej kończyny dolnej 40,00 zł
43 Masaż mechaniczny 15,00 zł 15
44 Krioterapia miejscowa – ciekły azot 20,00 zł 2 ÷ 4
45 Inhalacja – inhalator 8,00 zł
46 Kinesiology Taping – plastrowanie 30,00 zł
47 Terapia MC Kenziego/Master 35,00 zł 15 ÷ 30
48 Terapia manualna 70,00 zł 15 ÷ 30
49 Terapia powięziowa 70,00 zł 15 ÷ 30
50 Fala uderzeniowa 60,00 zł 2 ÷ 4
Pionizacja i nauka poruszania się
51 –  na stole pionizacyjnym, stojakach, łuskach, aparatach 30,00 zł 5 ÷ 30
52 –  nauka chodu po schodach 26,00 zł 15
53 –  nauka chodu o kulach 26,00 zł 10 ÷ 15
54 –  nauka posługiwania się wózkiem inwalidzkim 26,00 zł 20 ÷ 30
55 Dobranie i ustawienie kuli, laski, balkonika, ortezy 15,00 zł 15
56 Założenie ortezy i aparatów ortopedycznych 15,00 zł 15
57 Nauka zakładania protezy kończyny dolnej/ górnej 25,00 zł ÷ 20
58 Ćwiczenia hartowania i formowania kikuta 35,00 zł 20
59 Inne ćwiczenia kikuta 35,00 zł ÷ 30

Przy zakupie 10 zabiegów fizykoterapii ostatni gratis/ pacjent płaci za 9 zabiegów.
1) Przy zakupie 10 zabiegów kinezyterapeutycznych dodatkowo 3 zabiegi fizykoterapeutyczne gratis.
2) Pakiet – 2 zabiegi fizykoterapeutyczne + 1 zabieg kinezyterapeutyczny – 180 zł
(po 10 x każdy)

Punkt 1) i 2) dotyczy zabiegów:
– zabiegi kinezyterapeutyczne :
rover/rotor/bieżnia 15 min.
UGUL – 1 kończyna 15 min.
Ćw. Czynne 20 ÷ 30 min.
Ćw. Izometryczne 20 ÷ 30 min.
Ćw. Manualne 20 min.
– zabiegi fizykoterapeutyczne:
Diadynamik, Interdynamik, Jonoforeza, Galwanizacja, Elektrostymulacja, Tens, Sollux/Bioptron, Pole magnetyczne

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi zł
1 Wypisanie aktu zgonu 50,00 zł
2 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (doba) 500,00 zł

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi zł
1 Transport zwłok do prosektorium 150,00 zł
2 Przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu za każdą rozpoczętą dobę powyżej 72 godzin 100,00 zł
3 Przechowywanie zwłok innych osób za każdą rozpoczętą dobę 100,00 zł
4 Sekcja zwłok 600,00 zł
5 Udostępnienie prosektorium do sekcji 250,00 zł
6 Przygotowanie zwłok do pochówku 300,00 zł

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi zł
1 Transport sanitarny odpłatny – współfinansowany na terenie miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala 15,00 zł za km
2 Transport sanitarny odpłatny – współfinansowany poza granice miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę
z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala
15,00 zł za km
3 Transport sanitarny odpłatny na terenie miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala 25,00 zł za km
4 Transport sanitarny odpłatny poza granice miasta Siemianowice Śląskie, obliczony za drogę z miejsca przeznaczenia i z powrotem do Szpitala, nie mniej niż 100 zł 25,00 zł za km
5 Za czas postoju powyżej 10 minut – za każdą rozpoczętą minutę – doliczony do poz. 3 i 4. 2,00 zł
6 Dodatkowa opłata za transport określony w pkt. 3,4,5 – w dni wolne od pracy, niedziele i święta. +50% ceny podstawowej

Ceny badań zleconych przez jednostki służby zdrowia w ramach dwustronnych umów mogą być negocjowane. Ceny usług określone w cenniku są cenami brutto. Zarząd Spółki może obniżyć ceny lub udzielić kontrahentom rabatów z uwagi na wykonywaną ilość badań.