Logotypy UE

RODO

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. przekazuje Państwu treść klauzul informacyjnych.

Klauzula informacyjna dla Pacjenta jest także dostępna na tablicach informacyjnych w rejestracji w Poradni Specjalistycznej oraz na Centralnej Izbie Przyjęć przy sekretariacie.

Z poniższych klauzul dowiedzą się Państwo m.in:

  • dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
  • ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
  • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.

W celu ułatwienia realizacji praw osób, których dane są przetwarzane w Szpitalu można skorzystania z formularza Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa.