Logotypy UE

Historia i Misja

Misją Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. jest:

„Stawiamy na opiekę godną i profesjonalną”.

Początki naszej jednostki zapoczątkowane zostały we wrześniu 1893 r. kiedy to rozpoczęto budowę nowego szpitala hutniczego. Budynek wybudowany został z cegły, posiadał dwie kondygnacje oraz użytkowe poddasze. Szpital składał się z dużej sali przeznaczonej dla 14 chorych, sali operacyjnej, poczekalni dla kobiet, pokoju do badania chorych, poczekalni dla mężczyzn, pokoju lekarskiego, laboratorium pokoju opatrunkowego. W latach 20. XX wieku pierwotny budynek szpitala hutniczego został obudowany różnymi przybudówkami, a w latach 70 XX wieku wybudowano kolejny budynek szpitala, który na rzucie prostokąta stał prostopadle do pierwszego budynku jednocześnie całkowicie go zasłaniając. Budowniczy chcąc zapewnić komunikację pomiędzy obiema częściami szpitala dobudowali pomiędzy nimi przewiązkę łączącą obie bryły.

W latach 60 ubiegłego wieku rozpoczęto leczenie oparzeń przez ordynatora Oddziału Urazowego dr. Stanisława Sakiela. W 1973 roku za sprawą dyrektora placówki otwarto Oddział Oparzeń.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w obecnej formie powstał w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich”.

Spółka za pośrednictwem Szpitala udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie Zespołu Szpitalnego, w skład którego wchodzą:

 1. Centralna Izba Przyjęć,
 2. Oddziały Szpitalne
 3. Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza,
 4. Blok Porodowy,
 5. Sala Porodowa,
 6. Blok Operacyjny,
 7. Apteka Szpitalna,
 8. Przychodnia Specjalistyczna AOS
 9. Nocna I Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Oddziały Szpitalne

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 2. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 6. Oddział Neonatologiczny
 7. Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
 8. Centralna Izba Przyjęć

Przychodnie Specjalistycznej, w skład której wchodzą:

 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 2. Poradnia Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej,
 3. Poradnia Endokrynologiczna,
 4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
 5. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza KOC,
 6. Poradnia Onkologiczna,
 7. Poradnia Rehabilitacyjna,
 8. Poradnia Urologiczna,
 9. Poradnia Wad Postawy Dzieci,
 10. Szkoła Rodzenia.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w skład którego wchodzą:

 1. Dział Fizjoterapii,
 2. Dział Fizykoterapii,
 3. Dział Hydroterapii,
 4. Dział Kinezyterapii,
 5. Dział Krioterapii,
 6. Dział Masażu Leczniczego.

Rehabilitacja lecznicza ukierunkowana jest na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (wizyty fizjoterapeutyczne w poradni oraz w domu pacjenta, zabiegi fizjoterapeutyczne).

Zakład Diagnostyki Medycznej, w skład którego wchodzą:
Zakład Diagnostyki Obrazowej, a w jego ramach:

 • Pracownia RTG,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia Tomografii Komputerowej.

pozostałe pracownie:

 • Pracownia EKG,
 • Pracownia EKG wysiłkowe,
 • Pracownia echokardiografii,
 • Pracownia endoskopii (Program badań przesiewowych raka jelita grubego),
 • Pracownia Holtera.