Logotypy UE

Zakład rehabilitacji leczniczej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej wykonuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne, realizuje programy rehabilitacyjne dla pacjentów ambulatoryjnych. Kontynuuje w warunkach ambulatoryjnych rozpoczęte na oddziale rehabilitacji usprawnianie. Prowadzi rehabilitację pacjentów ze stopniem niepełnosprawności znacznej w zakładzie rehabilitacji i w domu pacjenta.

Zakres świadczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
Kinezyterapia:

 • Ćwiczenia według metod ( terapia manualna, terapia powięziowa)
 • Ćwiczenia (bierne, czynne, czynne z oporem, czynne w odciążeniu, wspomagane, samowspomagane, równoważne, propriocepcji, na przyrządach (platforma stabilometryczna, Redcord trainer, UGUL-e, rotory, szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych, stoliki do ćwiczeń manualnych, bieżnia, cykloergometry).

Fizykoterapia:

 • Elektroterapia (jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, TENS, Kotz, Trabert, galwanizacje, elektrostymulacje),
 • Magnetoterapia (niskiej i wysokiej częstotliwości),
 • Ultradźwięki, fonoforeza,
 • Światłolecznictwo,
 • Laseroterapia,
 • Krioterapia miejscowa,
 • Fala uderzeniowa.

Masaż:

 • Masaż klasyczny częściowy,
 • Masaż klasyczny całkowity,
 • Masaż pneumatyczny (Boa)
 • Drenaż limfatyczny

Hydroterapia:

 • Masaż wirowy kończyn górnych,
 • Masaż wirowy kończyn dolnych,
 • Łóżko wodne

Przygotowanie do zabiegów

Wizyta fizjoterapeutyczna:

Dokonywana przez uprawnionego fizjoterapeutę, która ma na celu zbadanie i terapię pacjenta oraz zaplanowanie procesu usprawniania.
Czynności szczegółowe wchodzące w skład takiej wizyty mogą przedstawiać się następująco:

 • Diagnostykę funkcjonalną pacjenta
 • Kwalifikacja do fizjoterapii
 • Planowanie fizjoterapii

Pacjent na wizytę fizjoterapeutyczną zabiera ze sobą dokumentację

Informacja dla Pacjenta:

 • Zapisy na zabiegi w sekretariacie zakładu.
 • Istnieje możliwość zapisywania się na zabiegi telefonicznie (32 228 30 30 wew. 260).
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
 • Skierowanie musi spełniać wymogi ustawy o świadczeniach gwarantowanych w ramach NFZ – kod skierowania 1310.
 • Pacjentów obowiązuje pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni i zmiana obuwia.
 • Pacjent Zakładu Rehabilitacji Leczniczej ma możliwość skorzystania z indywidualnej szafki zamykanej na klucz. Informacja o szatni oraz klucz dostępne w sekretariacie zakładu.
 • Pacjentom, którzy przyjadą na zabiegi samochodem, umożliwiamy darmowy parking na czas trwania zabiegów.

Zabiegi wykonywane komercyjnie

Zakład Rehabilitacji Leczniczej oferuje usługi odpłatne zgodnie z cennikiem (kliknij tutaj)

Informacje o proponowanych pakietach i ofercie dostępne są w sekretariacie oddziału lub pod numerem sekretariatu oddziału

Rehabilitacja w warunkach domowych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Kliknij tu w sprawie szczegółów.