Logotypy UE

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Informujemy, że składanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej oraz odbiór dokumentacji medycznej następuje w Punkcie Udostępniania Dokumentacji Medycznej zlokalizowanym w Przychodni Specjalistycznej od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 14:30

Wnioski poza godzinami pracy punktu można również przesyłać na adres:
wnioski@zozsiemianowice.pl

Jednorazowe upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej – dokument, który wypełnia osoba upoważniająca inną osobę do odebrania w jej imieniu dokumentacji medycznej. Upoważnienie jest podstawą wydania dokumentacji medycznej Pacjenta osobie upoważnionej.

Dokumentację medyczną może również odebrać osoba upoważniona wpisana w dokumentacji medycznej pacjenta lub osoba upoważniona zgodnie z indywidualnym kontem IKP.

Dodatkowo wnioskowaną dokumentację medyczną możemy przesłać Państwu drogą pocztową lub elektroniczną.

Poniżej do pobrania wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (wnioski dostępne również w Punkcie Udostępniania Dokumentacji Medycznej.)