Logotypy UE

Kontakt

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl
REGON: 000308270
NIP: 6431764082
NFZ: 121/100474

KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU
Anita Gral-Rokita
tel. 32 228 30 30 wew. 214
tel. 32 228 14 98

ASYSTENT BIURA ZARZĄDU
Danuta Goj
tel. 32 228 30 30 wew. 214
tel. 32 228 14 98

Komórka organizacyjna Adres e-mail Telefon
Biuro Zarządu sekretariat@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 214
32 228 14 98

Dział Finansowo-Księgowy ksiegowosc@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 326

Sekcja Budżetowania i Analiz budzetowanie@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 340

Dział Spraw Pracowniczych i Płac spp@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 346, 330, 339

Dział Statystyki Medycznej i Kontraktowania statystyka@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 234, 312

Sekcja Informatyczna it@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 345

Dział Techniczny techniczny@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 323

Dział Zamówień Publicznych zp@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 272, 321
32 228 18 86

Sekcja Zaopatrzenia zaopatrzenie@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 321

Inspektor Ochrony Danych iod@zozsiemianowice.pl

570 589 305

Stanowisko ds. BHP i przeciwpożarowych bhp@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 325

Komórka organizacyjna Adres e-mail Telefon
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii interna1@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 288

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ortopedia@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 283

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej chirurgia@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 265

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oiom@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 224

Oddział Ginekologii i Położnictwa ginekologia@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 205

Oddział Neonatologii neonatologia@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 202

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu rehabilitacja@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 250

Centralna Izba Przyjęć ip@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 235

Komórka organizacyjna Adres e-mail Telefon
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych przychodnia@zozsiemianowice.pl

530 328 045

Apteka Szpitalna apteka@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 313, 392

Przełożona Pielęgniarek i Położnych przelozona@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 279

Specjalista ds. Epidemiologii epidemiologia@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 255

Specjalista ds. Żywienia zywienie@zozsiemianowice.pl

32 228 30 30 wew. 221