Logotypy UE

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Nasze długoletnie doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie zawodowe pozwalają nam na profesjonalne, szybkie i bezpieczne diagnozowanie oraz leczenie wszystkich Pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych.

Oddział liczy 34 łóżka, We wszystkich salach chorych istnieje możliwość prowadzenia tlenoterapii biernej, we wszystkich są własne węzły sanitarne.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostycznymi:

 • Pracownią endoskopową,
 • Pracownią USG i echokardiografii,
 • Pracownią Holtera (24 godzinna rejestracja EKG, ciśnienia tętniczego),
 • Pracownią EKG i EKG Wysiłkową.

Cała diagnostyka prowadzona w pracowniach wykonywana jest przez lekarzy zatrudnionych w oddziale, którzy odbyli stosowne szkolenia i posiadają wymagane kompetencje. Oddział zapewnia pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną tzn. badania elektrokardiograficzne spoczynkowe, wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz 24-godzinne rejestracje metodą Holtera, 24-godzinne pomiary ciśnienia tętniczego, badania echokardiograficzne z oceną specjalisty kardiologa. Zapewniamy badania czynnościowe układu oddechowego. Wykonujemy badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, oraz badania USG – Doppler naczyń. Zapewniamy profesjonalne badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane przez specjalistę gastroenterologa. Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii, gastroenterologii.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, a w szczególności:

 • chorób serca i układu krążenia,
 • chorób przewodu pokarmowego,
 • układu oddechowego,
 • chorób nowotworowych o różnej lokalizacji,
 • chorób układu krwiotwórczego,
 • cukrzycy, jej powikłań oraz innych schorzeń endokrynologicznych,
 • chorób nerek, zakażeń i innych.

Prowadzimy leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem najnowszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

Zapewniamy naszym pacjentom:

 • Pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną, histopatologiczną, radiologiczną, ultrasonograficzną, endoskopową i czynnościową
 • Leczenie w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM)
 • Zabiegi poprawiające stan zdrowia i jakość życia wchodzące w zakres kompetencji oddziału chorób wewnętrznych.

W ciągu naszej wieloletniej działalności na rzecz zdrowia udało nam się zbudować doświadczony, kompetentny, zgrany zespół lekarsko-pielęgniarski. Zespół jest na bieżąco uzupełniany o młodych adeptów zawodów medycznych. Wszyscy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę i podnoszą kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenie specjalizacji lekarskich
w zakresie chorób wewnętrznych. Dodatkowo realizujemy staże cząstkowe dla innych specjalizacji oraz staże podyplomowe dla absolwentów wydziałów lekarskich.

W Pododdziale Gastroenterologicznym w pełni realizowane są:

 • endoskopowe badania diagnostyczne przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego
 • endoskopowe leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego z wykorzystaniem większości współcześnie stosowanych metod
 • usuwanie metodami endoskopowymi polipów z przewodu pokarmowego (tzw. polipektomia endoskopowa)
 • gastrostomia endoskopowa
 • poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego
 • usuwanie ciał obcych z żołądka, przełyku, itp.

Leczeni przez nas pacjenci mają sprawnie wykonywane badania diagnostyczne, które mają na celu określenie wskazań do dalszego postępowania. Dzięki temu postępowanie terapeutyczne jest realizowane efektywnie w oparciu o rzetelną wiedzę i diagnostykę.