Logotypy UE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem specjalistycznym, wieloprofilowym, posiada 6 stanowisk wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest prowadzenie całodobowego postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia.

Podstawowe zadania to:

 • respiratoroterapię z użyciem respiratorów najnowszej generacji,
 • ciągłą terapię nerkozastępczą,
 • wykonywanie tracheostomii metodą przezskórną,
 • cewnikowanie centralnych naczyń żylnych i obwodowych naczyń tętniczych,
 • prowadzenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 • monitorowanie inwazyjne i nieinwazyjne parametrów życiowych

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia:

 • z niewydolnością oddechową (ciężkie zapalenie płuc, obrzęk płuc, choroby śródmiąższowe płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej ARDS),
 • we wstrząsie, niezależnie od jego etiologii,
 • po zatrzymaniu krążenia,
 • z ciężkimi zakażeniami i sepsą,
 • po ciężkich urazach (wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości itd.),
 • z zagrażającymi życiu chorobami jak: zawały serca, przełomy nadciśnieniowe, przełomy tarczycowe, niewydolność nerek,
 • po ciężkich zatruciach,
 • z zagrażającymi życiu schorzeniami układu nerwowego (udary niedokrwienne, krwawienia śródmózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe),
 • po rozległych zabiegach operacyjnych.

W warunkach bloku operacyjnego wykonujemy znieczulenia ogólne i przewodowe do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa. W warunkach pracowni szpitalnych wykonujemy znieczulenia do zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego a także do kardiowersji elektrycznej i innych krótkich zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Prowadzimy całodobowo znieczulenia porodu.