Logotypy UE
Aktualności

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzisiaj, w Dzień Samorządu Terytorialnego, pragniemy z całego serca podziękować wszystkim pracownikom samorządowym za ich ciężką pracę, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz naszego miasta, Siemianowic Śląskich.

Dziękujemy Panu Prezydentowi wraz z Paniami Zastępczyniami, Radnym, Pracownikom Urzędu Miasta i wszystkim, którzy na co dzień dążą do tego, aby Siemianowice Śląskie były miejscem coraz lepszym do życia. Wasza praca, często niewidoczna dla wielu, jest fundamentem, na którym budujemy przyszłość naszej wspólnoty.

W dniu tak ważnym jak dzisiaj, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości oraz dalszych sukcesów w realizacji wszelkich przedsięwzięć na rzecz rozwoju naszego miasta. Niech każdy kolejny dzień przynosi nowe możliwości i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Jesteśmy z Wami i dla Was. Dziękujemy, że nieustannie dążycie do tego, aby Siemianowice Śląskie były miastem, z którego każdy może być dumny.