Logotypy UE
Aktualności

Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego

Informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-05FF/17

Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wartość projektu: 19 559 937,73 zł
Wartość dofinansowania: 16 074 469,43 zł

Realizacja projektu przewidziana jest do 30 listopada 2023 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w wyniku modernizacji i przebudowy bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki pracy lekarzy, komfort pacjentów, wizerunek Szpitala, oraz stan zdrowia mieszkańców, większe poczucie bezpieczeństwa pacjentów.

Logotyp UE EFRR
Logotyp UE EFRR