Logotypy UE
Aktualności

Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE

Informujemy, że Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu nr WND-RPSL.04.03.04-24-0439/18

Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna. Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Wartość projektu: 3 066 475,46 zł

Wartość dofinansowania: 2 581 263,46 zł

Realizacja projektu przewidziana jest do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt zakłada ocieplenie budynku Szpitala wraz z Prosektorium, wymianę okien i drzwi.

W budynku Prosektorium przewidziany jest montaż wodnego ogrzewania podłogowego.

Ponadto na budynku Szpitala zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne.

Dzięki realizacji projektu ograniczymy emisję zanieczyszczeń do atmosfery o ok. 66% oraz znacznie poprawimy komfort dla pacjentów.

Logotyp UE EFRR
Logotyp UE EFRR