Logotypy UE

Izba Przyjęć Przyjęcia Planowane

Po przyjęciu w Centralnej Izbie Przyjęć, pacjent zostanie przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem.

Jakie dokumenty powinni przedłożyć Pacjenci, którzy zgłaszają się do planowego przyjęcia?

Pacjenci przyjmowani w trybie planowym powinni posiadać:

  1. Skierowanie do Szpitala – jeśli wcześniej nie zostało przedłożone lub e-skierowanie (kod),
  2. Dokument potwierdzający tożsamość,
  3. Dotychczasową dokumentację medyczną, w szczególności:
    • wyniki badań (RTG, USG, TK MRi) wraz z nośnikami CD i opisami
    • wypisy szpitalne z dotychczasowych hospitalizacji
    • spis aktualnie zażywanych leków wraz z dawkami i sposobem dawkowania
  4. NIP zakładu pracy do ewentualnego wystawienia „L4”.

Godziny planowych przyjęć na oddziały:
Oddział Ginekologiczny 7:30 – 8:30
Oddział Urazowo-Ortopedyczny 8:30 – 9:30
Oddział Chirurgiczny 9:30 – 10:30
Oddział Rehabilitacyjny 10:30 – 11:30
Oddział Wewnętrzny 11:30 – 12:30

Co zabrać ze sobą na oddział?
Wyposażenie zalecane przez dany oddział szpitalny (przybory toaletowe, bielizna, odpowiednie obuwie, zalecane przyrządy ortopedyczne (kule łokciowe), profilaktyczne (p-żylakowe) itd.

Wykaz szczegółowy rzeczy niezbędnych do zabrania przy przyjęciu planowym do pobrania poniżej: