Logotypy UE

Izba Przyjęć Przyjęcia w Trybie Pilnym

Kiedy możesz otrzymać pomoc medyczną na izbie przyjęć

Na izbie przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kiedy na Izbę?

Kiedy to jest stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, stan, który bezpośrednio zagraża naszemu życiu albo może w krótkim czasie do takiego stanu doprowadzić

Izba przyjęć, a SOR

Często popełnia się błąd stosując zamiennie powyższe pojęcia. Czym jest więc SOR i czym różni się od ogólnej izby przyjęć?

SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – to miejsce udzielania pomocy pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. SOR zgodnie z wymogami ustawy o Ratownictwie Medycznym jest podzielony na obszary o różnych funkcjach:

 • segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;
 • resuscytacyjno-zabiegowy;
 • wstępnej intensywnej terapii;
 • terapii natychmiastowej;
 • obserwacji;
 • konsultacyjny;
 • zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Izba przyjęć – to miejsce, do którego zgłaszają się pacjenci na przyjęcia planowe (na konkretne oddziały szpitalne) lub pacjenci na przyjęcia nagłe (np. w przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych). Nie jest ona podzielona na poszczególne strefy.

Izba Przyjęć to nie jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Pacjenci z objawami chorób wirusowych, Pacjenci którym stan zdrowia nie wskazuje na nagłą potrzebę hospitalizacji winni w pierwszej kolejności udać się do lekarza POZ lub na Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną która znajduje się pod adresem: ul. J. Dąbrowskiego 13, 41 – 100 Siemianowice ŚląskieNAWIGUJ.

W przypadku wątpliwości, czy objawy wymagają zgłoszenia się do Izby Przyjęć, najlepiej skorzystać z konsultacji z lekarzem POZ lub z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Jeśli jednak stan zdrowia pogarsza się nagle i gwałtownie, nie powinno czekać na pomoc medyczną – należy zadzwonić po pogotowie (nr tel. 999 lub 112).

Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. pełnią:

 1. Lekarz internista,
 2. Lekarz o specjalizacji zabiegowej.

– którzy są wspomagani przez lekarzy z oddziałów naszego Szpitala oraz doświadczony personel pielęgniarski i sekretarki medyczne.

Pacjenci przyjmowani są według kategorii medycznych:

 1. w trybie pilnym ze skierowaniem od lekarza POZ oraz lekarzy specjalistów, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego,
 2. w trybie nagłym gdy ulegli wypadkowi lub gdy stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu.

W stanach nagłych udzielamy świadczeń bez w/w dokumentów. W takim przypadku dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dotychczasowa dokumentacja lekarska powinny być dostarczone w późniejszym terminie.

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Szpitala lub są do niego kierowani w trybie pilnym, z ostrym zachorowaniem lub po wypadku zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o ubezpieczeniu w możliwie krótkim terminie (do 7 dni).

W przypadku wątpliwości odnośnie ubezpieczenia pacjent potwierdza uprawnienia na stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem i jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne do 7 dni.

O kolejności przyjmowania pacjentów w trybie pilnym decyduje lekarz dyżurny Centralnej Izby Przyjęć oraz personel medyczny.