Logotypy UE

Nocna i Świąteczna Opieka

Kiedy zgłosić się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?

Do POZ pacjent powinien zgłosić się, gdy jest chory, a także gdy chce skorzystać z badań profilaktycznych czy szczepień ochronnych. Przychodnia POZ jest placówką medyczną, w której otrzyma kompleksową opiekę lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, do których złożył deklarację wyboru.

Gdzie szukać pomocy poza godzinami pracy przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

Po godzinie 18 oraz w dni wolne od pracy, a więc gdy POZ nie działa, pacjenci mogą otrzymać pomoc:

  • kontaktując się z Teleplatformą Pierwszego Kontaktu (TPK) – mogą liczyć na teleporadę dzwoniąc na numer telefonu 800 137 200 albo wypełniając formularz internetowy (www.gov.pl/web/zdrowie/tpk);
  • w placówce, która udziela pomocy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NŚOZ) – mają możliwość uzyskania tu zarówno teleporady, jak i złożenia wizyty osobistej. Listę placówek – ich adresy i dane kontaktowe – znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy skorzystać z pomocy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NŚOZ)?

  • jeśli stan zdrowia pacjenta nagle się pogorszył, w dni powszednie po godzinie 18 lub w czasie weekendu i innych dni wolnych od pracy;
  • jeśli pacjent ma niepokojące objawy, takie jak: nasilony kaszel, gorączka, ból głowy, ból brzucha, wymioty czy biegunka, ból kręgosłupa, trudności z oddawaniem moczu lub inne dolegliwości, które są dla niego uciążliwe i uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie, a pogorszenie stanu zdrowia stanowi na tyle duży dyskomfort, że nie może czekać na poradę w przychodni POZ;
  • jeśli lekarz NŚOZ uzna, że pacjent jest niezdolny do pracy, wypisze zwolnienie lekarskie.

Przypomina natomiast, że nie należy zgłaszać się do NŚOZ po recepty na stałe leki, w celu wykonania kontrolnych badań, ani w celu diagnostyki dolegliwości występujących od wielu dni.

Opiekę medyczną w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizujemy pod adresem: ul. J. Dąbrowskiego 13, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez lekarzy lub pielęgniarki w warunkach ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
Obejmują one:

  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą.

W przypadku stanu nagłego odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę świadczeniobiorcy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania świadczeniobiorcy pod opiekę Izby Przyjęć tutejszego szpitala.