Logotypy UE
Aktualności

Światło rehabilitacji drogą do celu

NAZWA PROJEKTU: Światło rehabilitacji drogą do celu

NAZWA BENEFICJENTA: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 374 025,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 347 843,25 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych

OPIS I CEL PROJEKTU:
Projekt ma na celu rozwój usług zdrowotnych w celu poprawy dostępności do usług zdrowotnych na terenie Siemianowic Śląskich dla 93 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie podmiotu realizującego usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców w okresie od 01.03.2018 r. do 28.02.2020 r.

PLANOWANY EFEKT:

  • utworzenie w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich sali „Świat Przyjaznej Rehabilitacji”
  • rehabilitacja w przyjaznym otoczeniu dla 93 dzieci objętych projektem

W okresie trwałości projektu Beneficjent wraz z Partnerem zachowali gotowość do świadczenia działań zgodnych z projektem (4 miejsca świadczenia usług zdrowotnych).

Logotyp UE EFRR
Logotyp UE EFRR