Logotypy UE
Aktualności

Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, dzień, który przypomina nam o potrzebie szacunku, empatii i równych szans dla wszystkich, niezależnie od ich zdolności czy ograniczeń. To także doskonała okazja, aby podkreślić rolę społeczeństwa w tworzeniu środowiska sprzyjającego integracji osób z niepełnosprawnościami.

Dziś honorujemy siłę, determinację i wytrwałość wszystkich, którzy codziennie przeciwstawiają się wyzwaniom związanym z niepełnosprawnością. Niech nasza wspólna praca nad eliminacją barier i dyskryminacji umożliwia każdemu godne życie i pełną aktywność społeczną.