Archiwa miesięczne: maj R


Światło rehabilitacji drogą do celu

  NAZWA PROJEKTU: Światło rehabilitacji drogą do celu NAZWA BENEFICJENTA: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. WARTOŚĆ PROJEKTU: 374 025,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 347 843,25 zł NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych OPIS I CEL […]