COVID-19

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. nie udziela informacji na temat osób hospitalizowanych w naszym szpitalu z powodu COVID-19 Dane na ten temat codziennie raportowane są do Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich


Komunikat Zarządu Szpitala z dnia 26.11.2021

KOMUNIKAT Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. wobec napływających zapytań odnośnie prawdziwości danych podanych według stanu na dzień 24.11.2021 przez Pana Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Rafała Piecha potwierdza, iż dane liczbowe są zgodne ze stanem faktycznym Szpital nie czuje się uprawniony do dokonywania analizy tych danych ani […]


Wstrzymanie przyjęć do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szanowni Państwo, Pacjenci Szpitala, Osoby Bliskie naszych pacjentów            W związku z decyzją Ministra Zdrowia ROO.532.1.124.2020.27(6) w sprawie utworzenia w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich 46 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 stanowisk respiratorowych zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii […]